Dette er spillet om de monopatiske heksejægere, de som lever i skyggen, på evig jagt efter fjender.
Tegninger: Carl Bastian Poder Jarlskov
Design: Jacob O Jarlskov
Programmør: Simon Juul Hanson
 
Dine point

Du tilhører en af Valhels bedste Karnfexer. Indtast dit navn til historiebøgerne.
Du må øve dig noget mere, hvis du skal være mellem Valhels bedste karnefexer.


De største karnefexer
   
  Regler
   
  Døm så mange hekse og medhekse som muligt på 24 timer og se om du kan måle dig med de største karnefexer. Hver runde svarer til 1 time, og det giver dig altså 24 runder til at vise hvad du kan.
   
   
  Kortene
   
  Du får fem tilfældige kort, som skal spilles så godt som muligt. Det vil sige at bruge kortene, så du får dømt flest mulige medhekse. Når turen afsluttes skiftes alle kort ud med 5 nye og tilfældige.
   
   
   
  Handlingerne
   
  Øverst på hvert kort vises den handling kortet kan aktivere, når det benyttes. Der er 6 forskellige handlinger, som gennemgås følgende. Når et kort er brugt tages det ud af hånden og kan ikke længere bruges.
   
   
  Afbrænding
  Sætter ild til handlingsfeltet. Medhekse flygter fra handlingsfeltet, hekse brænder op og giver 10 point. Medhekse i huse kan ikke flygte fra ilden og giver 2 point for hver. Kortet lægges bort efter brug.
   
   
  Fang medheks
  Trækker alle medhekse fra handlingsfeltet til det felt karnefexen står på. Kortet lægges bort efter brug.
   
   
  Heksedom
  Dømmer alle medhekse på handlingsfeltet. Det giver 1 point hvor hver medheks, der dømmes. Kortet lægges bort efter brug.
   
   
  Skyd hekse
  Skyder alle hekse på linje i retningen af handlingsfeltet. Det giver 10 point pr. heks. Kortet lægges bort efter brug.
   
   
  Drive medhekse
  Driver alle medhekse fra det felt karnefexen står på til handlingsfeltet. Karnefeksen kan ikke drive medhekse ind i ild. Kortet lægges bort efter brug.
   
   
  Assistance
  Sender en assisterende karnefex ud på handlingsfeltet. Den næste handling der vælges, vil også udspille sig på feltet med assistancen. Kortet lægges bort efter brug.
   
   
  Handlingsfelt
  De otte prikker angiver de felter på kortet, der er rundt om karnefexen. Den gyldne prik er handlingsfeltet, og viser på hvilket felt kortets handling aktiveres. Der er ingen handlinger, der udløses på det felt karnefexen står på, det er altid på et felt ved siden af.
   
   
  Fart
  Alle kort kan bruges til at samle fart-point. Karnefexens samlede fart-point angives øverst, oven over spillepladen. Vælges fart-point er kortet brugt og det fjernes. Karnefexen kan flytte sig et antal felter, svarende til de samlede fart-point, ved at klikke på kortet. Ved 'Ny tur' nulstilles fart-pointene.
   
   
  Kultsted
  Kultstedet er det sted heksene kommer fra. Medhekse, der brændes på et kultsted giver 3 point, mens en heks giver 20. Der opstår et nyt kultsted runden efter det er brændt, der hvor der står en heks på kortet. Hvis en heks står i et hus, vil kultstedet gemme sig inde i huset og give +3 for hver brændt medheks.
   
   
  Heks
  Det kommer en heks hver anden runde på kultstedet. Karnefexen kan ikke foretage handlinger på felter med en heks. Hekse kan dog brændes og skydes og det giver 10 point for hver død heks.
   
   
  Medheks
  Tallet oppe i venstre hjørne angiver hvor mange medhekse, der gemmer på feltet. Det giver 1 point for hver medhekse karnefexen dømmer. Hvis karnefexen sætter ild til feltet, vil medheksene flygte til et tilfældigt nabofelt.
   
   
  Huse
  Det giver 2 point for hver medheks, karnefexen brænder i et hus. Hekse, der brændes i et hus giver 10 point. Et hus kan kun brændes én gang.
   
   
  Karnefex
  Sådan ser din karnefex ud på spillekortet. Felterne rundt om karnefexen er handlingsfelterne.
   
   
   
   
  999
  99
  99