image image image image

LEF 5

image UDSTYR

Valhel er en gammel verden, fuld af hemmeligheder og glemte skatte. Over alt findes efterladenskaber fra civilisationer og kulturer, der herskede i fordums tid. Nogen er gemt i gamle grave, andre forladt i huler, ruiner eller er sunket til flodens eller havets bund. Skattejægere fra alle verdenshjørner søger efter disse skjulte skatte og sælger dem til private samlere eller offentlige institutioner, museer og universiteter. Det er en stor forretning og er årsag til mange dødsfald, når jagten efter rigdom vækker rædselsfulde dæmoner og eller uhyrer, der ofte bevogter de gamle værdier.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-12 23:48:44

PENGE +100 | SALG
Med værdiskatte menes blandede værdifulde genstande i form af materiale, håndværk eller sjældenhed har særlig høj værdi, som skattekister, smykkeskrin og pengekister. Skatte kan være skjulte, endda glemte, men der findes naturligvis også skatte i de beboede slotte og herregårde, hvor de pynter i de fine hjem. Skatte kan på den måde både være noget husets frue har i sit smykkeskrin, det kan være bevogtede rigdomme, opbevaret som samlinger, båret som smykker, pengebunker, gemte værdier i bankboks eller en drageskat. En enkelt skat har en værdi på 100 penge og kan bæres på et grejfelt. Større skatte kan natuligvis indeholde mange skatte, måske flere hundrede, men karakterene kan kun bære værdier for 100 penge i hvert grejfelt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-12 23:55:11

I Årene 1119-1176 eksisterede valhels første og største republik, Storregia, et mægtigt imperie, der betod af Øvre og nedre Arkad, Regia, Wittgenval og for en tid hele Kurien. Det blev grundlagt af Jonas Berg, der sad som Krigskansler i halvtres år, helt frem til 1169, hvorefter posten blev vundet af Rexpublikanernes nye formand, Kansler Hede. I den tid Storregia eksisterede blev det et stadig rigere og mægtigere imperium og der blev brugt store ressurser på militæret. I årene 1120 til 1160 byggede de et utal af bunkere til hemmelige militære forskningsprojekter og forsøg med alt fra gilgatomvåben, karnumsoldater, bioalkymi og manateknologi. Storregia faldt efter karnumkrigen 1171-1176 og gik en grum skæbne i møde. Sejrherren var den rumakanske Sultan, der udpegede samindar Attaman som guvenør. Men i hemmelighed begyndte Attaman at tømme landet for resurser og værdier. Salte, stål, mineraler, kulturskatte og penge blev fragtet ud af landet, og til det behøvede han karnumarbejdere. Han forærede hver fabrik en gilgatomkerne, der forøgede produktionen til det firdobbelte og pressede produktionen. Det førte i 1176 til en nedsmeltning af KarnumIndustri 71, der dræbte tusinder og bestrålede jorden så intet længere kunne gro. Få dage efter nedsmeltede den næste karnumfabrik og inden for tre måneder nedsmeltede 57 af de 101 KarnumIndustrier. Samindar Attaman forsvandt før ulykken ramte ham selv og sultanen måtte skamfuldt undskylde sin samindars handlinger og give det ødelagte og ufrugtbare land tilbage til borgerne i Storregia. Dermed forsvandt det meste af Storregias militære forskning og viden, gemt i de glemtebunkere. I dag er landet genoprettet som kongedømmet Arkad og ifølge rigets lov og med DIOs accept, tilhører alle storregianske bunkere og deres indhold, kongen og det arkadiske rige. Derfor er besiddelse af udstyr fra Storregia ulovlig, uden skriftlig tilladelse fra Arkads kongehus.

Bioboks §8
ÆNDRE FARMAKA | AUTO
Med denne lille bioalkymiske blandingsmekanisme kan karakteren lave en farmaka om til en anden farmaka efter eget valg.

Farmakanon §16
KAMP +2 | AUTO
UDLØS FARMAKA | BLOD

Et højteknologisk våben med bioalkymisk blandingsbatteri og to løb. Et stort løb til affyrring af plasmprojektiler og et mindre til affyring af en valgfri farmaka til en valgfri karakter. Farmakanonen monteres til karakterens blodåre, der giver den nødvendige ressurse til produktion af farmaka.

Farmapak §10
BÆRE 20 FARMAKA | AUTO
Med den særligt fremstillede farmapak kan karakteren bære op til 20 farmaka.

Kampskanner §36
KAMP +3 ALLE | AUTO
Et manateknologiske apparat, der monteres om håndledet, afslører fjendens bevægelser og forbedrer alle karakterers kamp med +3.

Panserdragon §50
PANSER 6 | AUTO
LIVSKADE 1 | AUTO

Den oprindelige panserdragt, fremstillet af Storregias militær og drives af en gilgatomkerne. Det er endnu ikke lykkedes nogen at efterligne panserdragten, særligt fordi ingen stater har så meget gilgatom, at de kan bruge dem til panserdragter. Kong Bastian LaJulie af Arkad har en stående hær på firs panserdragoner, som han har fundet i de gamle regiabunkere. Panserdragen blokerer kampgrad med et rul på 6 eller mindre og karakteren giver automatisk 1 i livskade hver runde.

Stødgranat §14
AFVÆRGER EFFEKT | FORBRUG
En særligt udvilklet rørformet granat med antændingsknap og elektrisk impulsenhed, der ved brug støder fjenden og dermed afværger en hvilken somhelst effekt, dog ikke effekter, som ikke kan afværges; forbandelse, aggressiv, forbande, gigant, hellig, uhellig og ånd.

Umbra §36
PANSER 5 | AUTO
TALENT OMRUL | AUTO

Panser fremstillet af foldede tykke stoflag, tonet i mørke farver og med læderspænder til at stramme dragten tæt til kroppen. Umbra giver bæreren omrul på fejlrul med talenter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-12 23:52:31

I 3000fR angreb dragen Vanahai Orm Ligarafolket og stammens dygtigste nekroalkymister måtte skabe et væsen, der kunne stå op i mod dragens magt. Det krævede en drage at bekæmpe en drage og dertil måtte de skaffe en dråbe af Vanahai Orms blod. De iværksatte et selvmorderisk angreb, hvor tusinder døde under dragens magt, men de fik hvad de kom efter og ud af drageblodet skabte de Kronark. Selvom Kronark ikke kunne besejre Vanahai Orm alene, var han en succes og man skabte yderligere hundrede af arten, før det lykkedes at dræbe den mægtige drage. Men det var ikke nok for Kronark, da dragen var besejret, vendte han tilbage til Ligara Domus for at gøre sig selv til konge og sine artsfæller til nobilitet. I årevis levede ligarastammen som slaver for deres egen skabning og de forstod, at de blot havde dræbt Vanahai Orm for at skabe en ny Vanahai – og det blev den nye arts navn. Efter ti års slaveri lykkedes det ligarastammen at skabe et nyt væsen, snitalfen, der tvang Kronark og hans Vanahai på flugt, før de selv forlod Ligara Domus og overlod ligarastammen til sig selv. Der skulle gå yderligere 1200 år, før Vanahai for alvor blev et mægtigt imperie, da Kong Kilo i 1893fR grundlagde Gomenore og senere riget Annumnur i syd, som forsvarsværk mod fjenden i Nabat. Begge riger blev enorme og magtfulde, men netop kampen mod fjenden i Nabat blev efter nederlaget ved Slaget i Rinmarken i 110fR begyndelsen til vanahais undergang. Først brød Gomenore sammen under en uhørt intern grådighed, der gjorde det let for Gnathores Uru Urkilere at knuse og tilintetgøre riget. De få overlevende flygtede til Annumnur, der selv var på randen af sammenbrud. Men det var det første store menneskerige, Det Valleriske kejserige, der sendte sine hære mod Annumnur og knuste det for altid. De bragte skatte og mange tusinder af vanahaislaver med hjem og det viste sig hurtigt, at vanahaislavernes magii var yderst praktisk og snart vandt flere af dem både frihed og embeder. Vanahaislægten ophørte som art, men deres blod gik videre ind i menneskeslægten.

Alakafez §16
OMRUL FEJLRUL EVNE 10 | AUTO
En cylindrisk hovedbeklædning fremstillet af filt, uden skygge, oftest rød eller sort men altid med silkekvast. De blev opfundet i Visdommens Hus i Rumanoth og fremstillet i årene 377 til 512, hvorefter kunsten gik tabt. Med en alikafez får bæreren omrul ved fejlrul i alle evner, der er på 10 eller mindre.

Auravai §16
TO FORSVAR | AUTO
SIDEVÅBEN | AUTO[/lt3]
Magisk skjold med gesvejsninger udført i annumnursk stål. Med auravai kan karakteren automatisk forsvare en anden karakter mod et angreb med sit eget vellykkede kamprul.

Aftenstjerne §16
KAMP +3 | AUTO
LIVSKADE 1 | PSYKE

Magisk stridskølle med kroneformet slaghoved af annumnursk stål. Aftenstjernen giver karakteren +3 i kamp og kan give modstanderen 1 livskade mod at få en psykeskade, uanset om karakteren rammer med kamgrad.

Magikerstav §24
FORMULAR PSYKE -1 | AUTO
EGEN EKSPERTISE | AUTO

Særlig oliebehandlet takstræ-stav fremstillet af vanahais største snedkere fra 1800fR til 200fR. Med magikerstaven giver det 1 mindre psykeskade at bruge formularer, der giver 2 eller mere i psykeskade. Magikerstaven giver også en valgfri ekspertise fra personligheden eller fra evner med en stjerne i forbedring, som notere på magikerstaven. Karakteren kan skifte ekspertisen i privaten.

Monoauge §18
SE AURA | AUTO
En magisk monokel fremstillet af Vanahai til at se levende væsners aura for at afsløre. Alt liv har en rosa aura, magikere har en lilla aura, hekse har grøn aura, mennesker med rimkim har hvid aura, ånder har blå aura, dæmoner har rød aura, drager har mangefarvet aura og skingehird har ingen aura.

Skaarn §16
KAMP +3 | AUTO
TERMINUS -1 | PSYKE

Klingevåben fremstillet af det yderst sjældne flammestål fra Flammeørkenen ved Suboriens sydlige grænse. Skaarn giver karakteren +3 i kamp og kan give -1 terminus mod at få en psykeskade.

Ritzopal §10
PSYKELOFT +1 | AUTO
De oprindelige ritzopaler, der blev udgravet på vanahais tid. En Ritzopal giver +1 psykeloft op til et maksimum på 8.

Valbrynje §32
PANSER 5 | AUTO
EGEN EKSPERTISE | AUTO

Magisk brynje med højt kravestykke og gesvejsninger. Udført i annumnursk stål. Valbrynjen giver karakteren panser 6 og en valgfri ekspertise fra personligheden eller fra evner med en stjerne i forbedring, som notere på valbrynjen. Karakteren kan skifte ekspertisen i privaten.

Vaismykke ¤100
VALGFRI EVNE +2 | AUTO
Vaismykker skabte vanahai til at forbedre deres evner. Karakteren bestemmer selv hvilken evne smykket skal give +2 til og kan ændre det i privaten. Vaismykker koster ikke udgift i privaten.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-13 14:12:50

Da dragen Vanahai Orm angreb Ligara Domus i 3000fR stod Ligarafolket forsvarsløse og søgte at løse problemet på nekroalkymisk vis, ved at skabe det magiske folk vanahai. Det lykkedes vanahai at besejre dragen, men efter sejren vendte de sig mod deres skabere og tog magten over Ligara Domus. Ligarafolket måtte leve som slaver, indtil de skabte et nyt væsen, der kunne besejre vanahai. Det nye væsen blev skabt af menneske, blandet med onokil og elvarin og resultatet kaldte man en snitalf. Snitalferne var ikke så stærke som vanahai og de havde ikke magiiens kraft, men de blev skabt med en viden om, hvordan de ville dø. De snitalfer, der vidste, de ikke skulle dø i kamp, blev dødsforagtende krigere, mens de, som vidste de ville dø i kamp, lige så godt kunne give alt de havde, inden de faldt. Det var på den måde, det lykkedes snitalferne at jage vanahai bort fra Ligara Domus. Snitalferne havde ingen interesse i at blive i Ligara Domus og så snart vanahai var besejret, rejste de bort i samlet flok mod nord. På deres rejse blev de delt i to grupper. Den ene gruppe blev ledet af Hyarm Gol, der grundlagde den første snitalfe by Silgar og senere det første snitalferige Ænord, nogenlunde hvor Noxius ligger i dag. Den anden gruppe blev ledet af Filidan Ayalas, der førse dem langt mod nord og flere år senere grundlagde Osserion, lige hvor grænsen mellem Rolgornia og Algundur findes i dag. Begge riger blev store og mægtige og begge riger mødte deres undergang. I dag findes der snitalfer i menneskenes byer, men de har også deres egne riger; Hyarm, Suil Beardh og dertil blev Osserion genbeboet så sent som i 1152.

Akzir §36
PANSER 5 | AUTO
TO EVNER | KRAFT

Brynje med gesvejsninger i runebesat natlæder og blåstål. Akziren giver karakteren panser 5 og mulighed for at bruge et rul til to evner mod at få en kraftskade.

Angyr §32
KAMP +3 | AUTO
OMRUL FEJLRUL KAMP KARAKTER | AUTO
Den skarpe og runebehæftede snitalfeklinge, fremstillet af blåstål, der ikke længere kan udvindes. Angyr giver karakteren +3 i kamp og giver en valgfri karakter et omrul ved fejlrul i kamp hver runde.

Vingebue §32
KAMP +3 | AUTO
TERMINUS -1 | AUTO

En mystisk runebehæftet ibenholtsbue med runemagisk stabilisering og buespænd, fremstillet af snitalferne. Med vingebuen får karakteren +3 i kamp og giver automatisk -1 terminus til et minimum på 8 terminus.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-12 23:54:49

De mest bizare og hemmelige væsner i Valhel er skingelhirden, der siges at stamme fra Skingelgurk. De består hverken af ånd eller af nogen kendt fysik, de fungerer på helt andre premisser end alt andet liv. Blandt de mest kendte skingelhird er de blege lysende elvarin og de sorte onokil med de blege øjne. De interesserer sig ikke for skatte eller værdier. Elvarin byggere deres udstyr af gilgatin, der siges at være forstenet lys, mens onokil bygger af svartmalm, der skulle være forstenet mørke. Derfor samler de ikke skatte, men deres udstyr kan i sjældne tilfælde findes i andres skatkamre eller som efterladenskaber efter kamp. Astralvåben kalder altid på dets folk, i håbet om at vende tilbage hvor det kom fra. Hvis en karakter er i besiddelse af et astralvåben, vil det opløse sig selv og skal altid vælges først ved fumlerul, også før skråtgrej. Blandt de mindre bizare, men ikke mindre farlige, findes Elvarin og Onokil. Videnskaben har længe diskuteret om onokil hørte til skingelhirden, særligt på grund af det dorste svartmalm-materiale de all består af. I dag anskuer man også elvarin som værende en skingehird, selvom elvarin er pikmentløse og lyser af natur. Deres eksistensform har bare så mange fællestræk med onokilerne, at man ikke kan sige forskellen på dem, ud over deres farve. Eksempelvis lever de begge af en slags fotosyntese, som ernærer dem med nattens stjernelys. Skingelvåben har ingen udgift, de er uvurderlige og kan ikke prissættes.

Elvarkir
KAMP +4 | AUTO
OMRUL FUMLERUL FEJLRUL KAMP | AUTO

Smal dobbeltægget elvarinklinge med elvarinskrift langs bladet og en lille men effektiv parérbøjle. Fremstillet af det let lysende materiale gilgatin, der menes at være udvundet af solens lys. Elvarkir giver karakteren +4 i kamp og omrul på fejlrul og fumlerul med kamp. Elvarkir har ingen udgift og kan ikke gå i stykker ved fumlerul.

Lunarai
PANSER 6 | AUTO
FOKUS TALENT +5 | AUTO

Let ringbrynje af lysende gilgatin. Let og effektiv at bevæge sig i. Lunarai giver karakteren panser 6 og gør at fokus giver +5 til talenter. Lunarai har ingen udgift og kan ikke gå i stykker ved fumlerul.

Sakravit
KAMP +4 | AUTO
LIVSKADE 1 | SJÆLERUL

En smukt kurvet elvarisk gilgatinbue med elvarinskrift og håndfast greb. Når buen spændes kommer der automatisk en pil til affyring. Sakravit har ingen udgift og kan ikke gå i stykker ved fumlerul.

Vizrun
KAMP +4 | AUTO
LIVSKADE 2 | PSYKE

Onokilernes slanke langbue af svartmalm. Vizrun giver karakteren +4 til kamp og giver 2 livskade til en modstander mod at få en psykeskade. Vizrun har ingen udgift og kan ikke gå i stykker ved fumlerul.

Zhakhai
PANSER 6 | AUTO
FOKUS KUNDSKAB +5 | AUTO

Onokilernes pladetorso med skulderplader og halskrave af svartmalm. Zhaktai giver karakteren panser 6 og gør at fokus giver +5 til kundskaber. Zhaktai har ingen udgift og kan ikke gå i stykker ved fumlerul.

Zhantak
KAMP +4 | AUTO
TERMINUS -1 | AUTO

Onokilernes slanke klingevåben af svartmalm, uden parérstang. Zhantak giver karakteren +4 i kamp og -1 i terminus. Zhantak har ingen udgift og kan ikke gå i stykker ved fumlerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-12 23:50:05

Umnol nedstammer fra rovlukkerne, en trolderace der opstod for cirka 200.000 år siden. Umnol selv opstod for cirka 80.000 år siden og de udviklede deres kultur omkring den nordlige del af floden Mol, der på den tid var ti gange så bred og lå midt i skoven Hoddmimer. Der findes stadig rester af umnols oprindelige rige i form af et enligt bjerg, der ligger som kastet fra Arbjergene, mellem Kurien og Arkenval. Det hedder Morgon Khad og hører retmæssigt under umnolskongens ejendom. Umnols gamle legender huskes og fortælles af goderne og de beretter at umnol gravede og levde under jorden til de en dag fandt læremesteren Morgon dvælende under slangernes bid. De fjernede slangerne så Morgon vågnede af sin døs og Morgon lærte Umnol smedekunst, minekunst, bygningskunst og skriftsproget som tak. Han tilbød dem yderlige runekunst, smedesang og mekanikken, hvis de til gengæld en skønne dag ville drage til Harak for at grave og udvinde et særligt materiale, som Morgon havde brug for. Morgon udpegede den første konge; Gale Sølvskæg og han fortalte dem vejen til Harak. Umnol drog afsted og nåede Harak langt mod nord i år 3000fR, hvor de grundlagde Smededal og begyndte at udgrave mitrillium til Morgon, et materiale ingen kendte og som kun kunne findes i Haraks bjerge. Trods mange krige, særligt mod bjergtrolde fra revnianbjergene og Urkil fra Gnathore, blev Smededal liggende i næsten tretusind år. I 300fR blev Smededal knust og umnol flygtede til alle verdenshjørner, hvor de byggede nye, mindre riger hvoraf særligt Nimorod, Numen Khad og Khad Dom skal nævnes. Elvehundrede år senere generobrede Thrain Sølvskæg Smededal og kaldte alle umnol tilbage til deres oprindelige rige. Det gjorde langt de fleste og derfor er de gamle riger i dag lukkde. Kun Nimorod er stadig beboet og tilmed meget aktivt driver handel med jern til resten af Valhel. Umnols grej har ingen udgift, det er uvurderligt og kan ikke prissættes.

Haarn
BESKYT MOD EFFEKT | KRAFT
SIDEVÅBEN | AUTO

Et simpelt rundkjold med pigge på front og slagkant. Fremstillet af mitrillium under smedesang, har ingen udgift og kan ikke gå i stykker på fumlerul. Haarn kan bæres som sidevåben og kan forhindre karakteren i at få skade fra effekter mod at få en kraftskade.

Nolnirn
KAMP +4 | AUTO
VÅBENSKADE +1 | AUTO

Dobbeltbladet økse med halvanden meter skaft, sirligt udsmykket med runer. Fremstillet af mitrillium under smedesang, har ingen udgift og kan ikke gå i stykker på fumlerul. Nolnirn giver karakteren +4 i kamp og giver +1 skade ved et vellykket kamprul.

Våbenhammer
ANGREB +4 | AUTO
REPARATION GREJ | AUTO

Kombineret magisk stridshammer og værktøjshammer til reparation af grej. Fremstillet af mitrillium under smedesang, har ingen udgift og kan ikke gå i stykker på fumlerul. Våbenhammeren reparerer al grej, der går i stykker på fumlerul, så det ikke går i stykker alligvel.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-12 23:50:15

Bøger med en magisk eller åndelig kraft, i form af en ekspertise, der noteres under grej på karakterskemaet. Bøgerne er fuld af magii eller åndekraft og kan bruges af alle, med mindre andet er beskrevet. Okkulte bøger er uvurderlige og ulovlige i de fleste stater. Okkulte bøger har ingen udgift, de er uvurderlige og kan ikke prissættes.

De dødes bog
TALE MED AFDØDE | BLOD 4
Med denne mægtige grimorium, nedfældet af Klirr, den første dæmonherre over dødsriget, kan karakteren lære kunsten at påkalde ånden af en afdød. Jorden vil sprække og afsløre en rædselskløft, der fører direkte til dødsriget og op af kløften vrider tusinder sjæle sig i smerte og hunger efter livet. Den påkalde ånd stiger op fra rædselskløften og hænger svævende over det mørke rædelsdyb. Karaktererne kan nu stille spørgsmål til ånden og den vil svare ærligt ud fra den viden ånden havde, da den var i live. Det koster 1 blod at stille et spørgsmål til den afdøde. Når der ikke er flere spørgsmål vil den afdøde ånd forsvinde og rædselshullet lukke sig.

De kmoriske fragmenter
PÅKALD NATTEKRAVLER | PSYKE 4
Bandt de ældste og mest obskure skrifter står Det Kmoriske Manuskript tydeligt frem. Det blev skrevet af en vanahai og beskriver en rædselsvækkende og fremmed verden kaldet Skingelgurk med uhyrlige væsner af ufatterlig art og indeholder en rite, der kan påkalde en nattekravler. Bogen er opkaldt efter det sted forfatteren påstår at have været, et gigantisk tempel kaldet kmori. Nattekravleren er et af de uhyrlige væsner fra Skingelgurk, der ofeste forbindes med rædsel og død. Nattekravlere slås ikke på kommando, men kan udføre opgaver, som at gribe en person og flyve afsted med vedkommende, at hente eller stjæle noget, som karaktererne præcis ved hvor er og tilsvarende opgaver.

Den navnløses bog
PORTAL TIL SKINGEGURK | PSYKE 4
Et skummelt og dunkelt skrift om den hemmelige kunst at åbne ind til den mystiske og skræmmende verden; Skingelgurk, hvor de navnløse herskede længe før universet kom til. Bogen er skrevet af den sagnomspundne vanahai Tol Essa og han advarer mod brugen af bogens magt. Skingulgurks mørke tørster efter vores verdens lys og for hver gang døren åbnes, opluges lidt af vores lys i Skingegurks mørkegab. Med bogens magt kan karakteren flå en rift mellem den fysiske verden og den sorte verden; Skingelgurk. Revnen er stor nok til, at et menneske kan træde gennem det og derfra træde tilbage et sted MAGIKEREN selv bestemmer, det skal blot være et sted, MAGIKEREN har været før. Riften lukkes når MAGIKEREN ophæver formularen eller når MAGIKEREN selv træder gennem riften.

Den politiske skueplads
KARISMA +10 | PSYKE 2
Skrevet i 701 af filosoffen og mystikeren Machiavelli Stormfejde, om hvem det siges var hypnosens mester. Den politiske skueplads er en opskrift på hvordan man udnytter andre mennesker, hvordan man overbeviser og truer sig til magten. Hvordan man sætter splid i befolkning, klasselag, kongehus og regering. Købmænd mod adelen og fattige mod rige. Bogen giver karakteren +10 til et karismarul mod at få 2 psykeskade.

Droanomikon
PÅKALD SKELETHOB | PSYKE 4
Det var Ibn Hassan, også kaldet den gale Rumakaner, der i 122 skrev denne dystre og foruroligende bog om dødens og dødsrigets hemmeligheder. Den beskriver nøje dødens rædsler og tomhed, dens beboere og herskere og indeholder en rite der kan påkalde en skelethob. En skelethob består af 10 skeletter, der rejser sig eller graver sig op af jorden og de fungerer som standard følge.

Halklan manuskriptet
PÅKALD DUNKELBÆST | PSYKE 4
Halklan Manuskriptet er ældre en Det Kmoriske manuskript og forfatteren er Rosso af Ark. Også Halklan manuskriptet er et yderst digert værk, der omhandler den fremmede og sorte verden; Skingelgurk. Rosso har ikke selv være der, men påstår at have talt med en som var og bogen er en nøje genfortælling af den ukendte persons oplevelse i den sorte verden, i en gigantisk søjleby kaldet Halklan. Derudover indeholder den en påkaldelse af et dunkelbæst. Det brutale væsen fra Skingelgurk er et væsen man frygter og flygter fra, men de gamle vanahai fandt en rite, der kunne påkalde og kontrollere dem. Et dunkelbæst fungerer som en trænet mesterrolle, dog uden ekspertiser og forsvinder igen så snart magikeren rulle sit første fumlerul.

Heksehammeren
AFVÆRG EFFEKT HEKS | AUTO
I 437 oplevede Valhel en voldsom tilslutning til mørkets dæmon Bayar. Den monopatiske myndighed var ved at bukke under for udgifterne til de utallige hekseprocesser. Bayars mørke spredte sig i og udenfor de monopatiske riger, overalt faldt konger og fyrster i mørkets tjeneste og den monopatiske kirke havde brug for et mirakel. Den blev den uanseelige monopatiske prædikant Franz Molliére af Kop, der leverede det mirakel. I sin søgen efter en løsning, var han gået af mørkets stier, for at finde fjendens svagheder. Det var under denne farefulde forskning han udviklede skyggeseglet og i hemmelighed skrev Heksehammeren, en håndbog om skyggeseglet og hvordan man bekæmper hekse. Det var meningen, at en hver prædikant med denne bog kunne tage sagen i egen hånd, afsløre og dømme hekse, frem for at påkalde autoriteterne i Absolatet, Men det viste sig, at skyggeseglet brød Rimkimen. Alligevel blev det en meget populær bog, Monomonark Malleus II autoriserede den og kaldte den ”som sendt fra himlen”. Værre gik det med Franz Molliére, der i en alder af 49 selv blev afsløret som heks af Bayar og brændt på bålet i Asit Dur efter de forskrifter han selv havde nedfældet. Det siges bogen var forbandet og oprindeligt skrevet på mori, det ældste menneskelige skriftsprog. Derfor udpegede man de syv helligste munke og bad dem oversætte værket til nye kopier. Historien lyder, at fem ud af de syv døde under arbejdet samt at en del af Molliéres viden gik tabt i oversættelsen. Det vides ikke hvor originalen findes eller om den overhovedet eksisterer mere. Med heksehammeren kan karakteren afværge en valgfri effekt fra en hek.

Kan dæmoner tale?
PÅKALD DÆMONYNGEL | BLOD 4
En uhyggelig og hårrejsende bog om dæmonernes hemmeligheder og hvordan man samtaler med dem. Bogen indeholder også en rite, der kan påkalde et dæmonyngel. Det var Irene Magdalene, der skrev bogen fire år før hun blev stillet for retten, anklaget som heks i 718. Som bekendt udviklede den retssag sig til en katastrofe, da det lykkedes hende at overtale hele dommerstanden og juryen til at være hekse under hende. DæmonyngletT er et lille arrigt og voldeligt bæst, der elsker sin skaber og vil beskytte denne mod alle fjender. Den føler eneret til deres herre og de hader når andre optager dens herres tid. Farve og udseende på en dæmonyngel afhænger meget af hvilken type dæmon den er. Dæmonynglet fungerer som en trænet mesterrolle dig uden ekspertiser og forsvinder første gang karakteren rullet et fumlerul.

Mønt mestrer masserne
UDLØS EKSPERTISE 5 PENGE | AUTO
Bertram Meyer var en bogholder i Asit Dur, der levede i 1019 til 1082. Han var en af de første hekse af handlens dæmon; Hafnor. Hundrede og sytten gange blev han hevet i retten for diverse forbrydelser, men han vandt frisag hver gang på grund af sit bestikkelsesnetværk, der både flettede sig ind i dommerstanden, advokatstanden og jury. Ved hans død blev hans bog udgivet af Den Gyldne Forkvakling og afslørede dermed mange skandaløse forhold i Asit Durs domstole, banker og handelsråd. Med Mønt mestrer masserne kan karakteren ofre 5 penge for at udløse en hvilken som helst ekspertise som karaktern er i besiddelse af.

Ondskab og magt er ét
TILSTAND +1 | DØD MODSTANDER
Gollman den gamle var den sidste levende vanahai, der blev dræbt af Runkel Svumborg, Tillion Ravnius og Ottar Saxenhöffer, da de kom tilbage fra Underverdenen i 980. Gollman var som vanahai den mægtigste MAGIKER, der levede på son tid og han skrev denne dystre og grusomme bog om magt og ondskab. Hver gang en modstander eller karakter dør i kamp eller på anden måde i umiddelbar nærhed af karakteren, kan bæreren slette 1 skade i en valgfri tilstand.

Vrakis bog
KAMP +3 | AUTO
En grusom og aggressiv bog skrevet af en ukendt åndemaner under ildens dæmon; Vraki. Bogen lærer mennesket at dyrke og holde fast i sin vrede, bruge den som et værktøj til at komme frem i livet. Med vrakis bog for karaktern +3 i kamp.

Okkultus
TELEPORT TIL KULTSTED | BLOD 4
Denne mægtige heksebog indeholder en stor besværgelse, som kan transportere karakteren til sit kultsted og tilbage igen. Så længe karakteren kun opholder sig i kultstedet, kan man teleportere sig tilbage til det sted man kom fra, men hvis karakteren forlader kultstedet, så kan man ikke længere bruge bogen til at komme tilbage. Okkultus kan kun benyttes af hekse, som har sit eget kultsted.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-12 23:50:32

Unikke skatte er genstande, der kun findes én af og ikke kan fremstilles eller efterlignes. De kan være gamle eller nye, men de besidder alle en mægtig kraft og magt, der giver brugeren særlige evner. Unikke skatte hører til de mest værdifulde skatte og mange af dem findes allerede i kirkerne hellige haller, kongernes skatkamre, Skjaldenes Sal eller i private samlinger. Nogle dukker op og forsvinder igen, andre er aldrig fundet. Unikke skatte har ingen udgift, der er uvurderlige og kan ikke prissættes.

Flammeharpen
KAMP +4 | AUTO
VALGFRIT OMRUL KAMP | AUTO

Vilhelm Flamme hører til en af Valhels største skjalde og hans efterkommere videreførte hans stolte tradition. I 387 kom Vilhelm som det første menneske til Flammeørkenen syd for Suborien, hvor han kæmpede mod ildvæsner og fik skænket Flammeharpen af en lokal dæmon, som tak for hans hjælp i kampen. Flammeharpen er et gyldent våben, der angriber med ild og flammer og det siges, at hvis dens ejemand lyver, vil en streng knække. Flammehapen giver karakteren +4 i kamp og tillader omrul på kamprul, også selvom rullet er vellykket.

Jägersøns armfjederpistol
LIVSKADE 1 | AUTO
SIDEVÅBEN | AUTO

En af nyere tids store snigmordere var Michael Jägersøn, der allerede i en ung alder modtog klabaudermedaljen, som tegn på sin ekspertise indenfor snigmord. Michael var af vanahaiblod og selvom han aldrig brugte sine magiske evner, blev en del magii overført til hans evige følgesvend, den specialfremstillede armfjederpistol. Jägersøns armfjederpistol kan bæres som sidevåben og giver 1 automatisk modstanderne 1 livskade i hver runde.

Khong
KAMP +10 | AUTO
VÅBENSKADE 10 | AUTO

Det mægtigste slagvåben blev smedet af Kangorod, onokilautarken af Gnathore. Det var en stridskølle, med et skaft af titantræ og med et fastgjort slaghoved af evighedens ild. PANSER virker ikke mod evighedens ild. Khong gik tabt ved Kangorods død, men historien beretter, at den en sjælden gang i mellem er dukket op, for snart at forsvinde igen. Khong giver karakteren +10 i kamp og 10 i livskade til modstanderen ved vellykket kamprul.

Valkrist
KAMP +4 | AUTO
VÅBENSKADE +1 | SJÆLERUL

Smedet af mestersmeden og umnol Ganger Grågnist, på bestilling af Palurion, Noxius grundlægger. I Palurions liv blev det kongeværdet af Noxius og på klingen står skrevet "Kun konger kæmper Valkrist for, hersk og dræb det onde". Klingen kan kun trækkes af skeden af den som har Palurions blod i sine årer eller som kan klare et sindrul mod hård. Valkrist giver karakteren +4 i kamp og +1 i skade ti modstandere på sjælerul.

Zilninger
KAMP +5 | AUTO
AFVÆRG LIVEFFEKT | AUTO

Verdenshistoriens mest berømte klinge, smedet af umnol fra Smededal i år 700fR, med det ene formål at dræbe Kalag Orm, dragen fra Nord. Det var helten og vanahai Anrardan Lumon, der bar det og dræbte Kalag Orm på toppen af Fauglith-bakken i 707fR. Han solgte senere sværdet for at redde sin landsby for hungersnød og siden da er Zilninger gået fra hånd til hånd. Således blev det båret af heltene Gabel (713-742), Arenjo (958-968), Askland Pil (950-995) og senest Hogart Dragowitch (1094-1169). Efter Hogarts død, ved ingen hvor Zilninger blev af indtil magikeren Nakkelfafner fandt det frem i 1112.

Draupner
AL GREJ GRATIS | AUTO
En magisk guldring, der gør ringbæreren altid har råd til sit grej. Draupnir blev smedet af umnolsmedene Nim og Mol og fremstillet på bestilling af Narmotula d. 1, det Valleriske kejserriges første kejser. Ifølge de valleriske fragmenter, blev Narmortula begravet med Draupnir på sin finger. Med draupnir bliver alt grej noteret på karakteren gratis i udgift.

Hr. Troldmands snade
UDLØS EKSPERTISE | AUTO
I årene 600 til 900 levede en mand i landet mellem Øvre Arkad og Arkenval. Han var kendt under navnet Hr. Troldmand, fordi det var hvad der stod på hans fine messsingskilt. I 1512 blev huset fundet og man fandt Hr. Røgen fra Hr. Troldmands snade er regnbuefarvet. Med Hr. Troldmands snade kan karakteren udløse en gratis ekspertise i hver runde.

Lyreflasken
GENVINDE TILSTAND ALLE | HVILE
Det var Pan, der i sin tid lavede lyreflasken, som en gave til den smukke vanahaiprinsesse Elritze. Det er en rund og buttet lerflaske, indbundet i stærk og tykt læder. Der er en uudtømmelig flaske, der altid give den, som drikker, lige det man mest havde lyst til. Den sidste kendte ejer af Lyreflasken var helten Arenjo (938-968). Med lyreflasken sletter alle karakterer alle skade i tilstandene liv, kraft, psyke og blod.

Lyrrillen
KUNDSKABER +10 | AUTO
Det var trubaduren Lyrr, opfinderen af nodeskriften, der i år 32 hjalp snitalferne i Osserion med på påkalde underverdenens prinser, til at knuse Duilin. Som tak fik han Lyrrilen, et smykke, der bæres i en halskæde og forestiller en lyre i sølv, omsvunget af guld, titantræ og gilgatin. Smykket opsamler al den erfaring bæreren får, mens vedkommende har den på og den som bærer lyrrilen kan bruge al den erfaring, der ligger i halskæden som sin egen. I 37 skabte Lyrr Skjaldenes Sal og satte sig selv som Ærkeskjald. Herefter blev det tradition, at den siddende Ærkeskjald, bar lyrrilen og således havde samme viden og erfaring som alle forgængerne. Lyrrilen forsvandt, da Skjaldenes Sal gik til grunde i 1050'erne, da det viste sig, at den viden, de havde fundamenteret deres magt og indflydelse på, var en løgnhistorie, leveret af Elvarin. Skjaldenes Sal fik i sin tid dog indsamlet mange skatte, der kan ses i Skjaldenes Sal, hvor troubadurerne nu holder til, i Noxius hovedstad Vaihain. Med lyrrillen får karakteren +10 til alle kundskabsrul.

Ongodolk
DRÆBE I DRØMME | SPECIAL
Azileheksen Gunnlaug var rådgiver og livslæge under høvdingefamilien Ravn i det gamle Nandel i 300 tallet. Dengang lå Nandel konstant i krig mellem de mange høvdinge, men Gunnlaug var snedig og opsøgte sin dæmon og herskerinde Azile. Gunnlaug ville hjælpe sin herre i krigen og bad Azile om et våben, det kunne sikre deres sejr. Azile gav hende Ongodolk, hvis hun til gengæld lovede, at når krigen var slut, skulle hun drage mod nord og grundlægge Arendul, et rige underlagt Aziles vilje. Gunnlaug accepterede betingelserne og med Ongodolk knuste hun Ravns fjender og det blev grundlaget for de tretten højvelbårne familier, der frem til moderne tid regerede landet. Ongodolk er en kraftig dolk af sølv uden klinge. Det vil sige, den har en klinge, men den findes kun i drømmeriget. Man kan ikke eje ongodolk, men man kan låne den, ved at kontakte Azile og betale hendes pris. Den som låner Ongodolk vil hver nat blive spurgt, hvem der skal dø. Hvis man ikke svarer, vil mareridt holde karakteren vågen og forhindre enhver HVILE. Så snart man nævner navnet på den, som skal dø, føres man ind i vedkommendes drømme, hvor man uden risiko, kan udføre drabet. Den som dræbes vil altid kunne se hvem, der dræber, men selvom det kun sker i drømmeriget, vil offeret også dø i den virkelige verden. Når man først har lånt Ongodolk, kan man ikke komme af med den igen. Uanset hvad man gør, vil man vågen op med den igen, den næste morgen, med mindre man kan få en anden til frivilligt at tage imod den. Først når et mord er udført, forsvinder Ongodolk tilbage hvor den kom fra.

Sibyllens tavler
UDSKIFT EKSPERTISE | HVILE
Sibyllen var det valleriske kejserriges mest hellige søsterskab, uden for druideordenen. Med sin øverste autoritet Sibyllen selv, fungerede det som et guddommeligt orakel for datidens kejsere, druider og herrefolk. Søsterskabet er langt ældre end druiderne og havde magt helt frem til år 1, hvor de blev knust i første runekrig. Det eneste de efterlod sig var Sibyllens skrifttavler, men ingen ved hvor de er i dag. Dog er der en udbredt tro på, at de ligger gemt et sted i den hellige by Iman. Med Sibyllens tavler kan alle karakterer efter hvile udskifte en valgt ekspertisee ekspertise med en ny fra personligheden eller fra evner med en markeret stjerne.

Tillions hårlok
VALGFRI OMRUL | AUTO
Da skjalden Tillion Ravnuin vendte tilbage fra sin rejse i underverdenen, klippede Runkel Svumborg en lok af hans hår og velsignede den. Med Tillions hårlok må karakteren omrulle en evne efter eget valg også selvom det ikke er et fejlrul. Kan ikke bruges mod fumlerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-13 14:13:38

Der er gennem tiden fremstillet mange former for spirituelle relikvier, der enten er opstået i forbindelse med hellige eller dæmoniske handlinger. Hellige relikvier er almindeligvis kropdele fra en afdød og meget hellig person, mens dæmoniske relikvier enten er fremstillet af tidlige tilbedere eller af dæmonerne selv. Spirtuelle relikvier har ingen udgift, der er uvurderlige og kan ikke prissættes.

Aziles hovedpude
PSYKELOFT 6 ALLE | AUTO
Den himmelblå og silkebløde hovedpude, der i sin tid blev fremstillet af Aziles første tilbedere, som gave til Azile, prinsessen af de Blå bjerge, drømmenes dæmon. Med Aziles hovedpude får alle karakterer et psykeloft på 6.

Den hellige Emanuels ligklæde
KRAFTSKADE -1 ALLE | SJÆLERUL
Som dreng blev Emmanuel berømt for at bortmane BAYAR, mørkets dæmon, og det stod klart, at han ikke var en almindelig dreng. Han var den, der sammen med sine venner, drog fra sin hjemby, Bakkesø, og hele vejen til Nandel, hvor han ofrede sit eget liv, for at bevise menneskets tro på og tillid til Munnekir. For denne gerning tog Munnekir Emmanuel til sig og gjorde ham til sin søn i himlen. Med den hellige Emanuels ligklæde kan alle karakterer slette en kraftskade når bæreren opnår sjælerul.

Den hellige Ottars pegefinger
LIVSKADE -1 ALLE | SJÆLERUL
Blandt Runkel Svumborgs mest trofaste venner var Ottar Saxenhoffer, der under en rejse i det gamle Nudun, mistede sin finger, da han pegede på Sheiken Montazar, i hvis lejr de opholdt sig. Ottar fulgte Runkel Svumnborg til hans død og blev den, der måtte opbygge det nye trossamfund, pagtismen. Med den hellige Ottars pegefinger kan alle karakterer slette en livskade når bæreren opnår sjælerul.

Fader Brasidas lårknogle
PSYKESKADE -1 ALLE | SJÆLERUL
Bag den brasidanske bevægelse stod den hellige fader Brasidas. Han gjorde mange gerninger og herigennem lærte han, at der var en tilgivelse hos Gudinden. Det var den senere Monomonark Inigo og Kardinal Raskolnikov, der fremførte Basidas ord efter hans død og fik det nye budskab anerkendt ved at få Brasidas Brev med i den hellige bog. Med Fader Brasidas lårknogle kan alle karakterer slette en psykeskade når bæreren opnår sjælerul.

Efnizirs fallos
LIVLOFT 6 ALLE | AUTO
En halv meter udskæret penis i asketræ, fremstillet af de tidligste tilbedere af Efnizir, skovegeden af de tusind bøge, frugtbarhedens og liderlighedens dæmon. Med Efnizirs fallos får alle karakterer et livloft på 6.

Gralgung
SJÆL +1 | AUTO
Gralgungen er navnet på den kop Innomortis d. 1 rakte til Nilea ved Idolum og som Gudinden drak af. Ordet gralgung kommer af vemlandsk ’grazalg’ eller tidlig vana ’graalg’, der betyder "kar". Den som drikker af Gralgungen får skænket en valgfri sjælegave. Det siges, at Gralgrungen findes i Absolatet, men det er ikke bekræftet. Gralgungen giver karakteren +1 sjælegave første gang karakteren drikker af den.

Hafnors pung
INDTÆGT +100 | AUTO
En lille gylden pung, fremstillet af de første tilbedere af Hafnor, herren af den gyldne børs, handlens og investeringernes dæmon. Med Hafnors pung får karakteren +100 i indtægt i privaten.

Kalas hammer
KRAFTLOFT 6 ALLE | AUTO
En stålhammer fremstillet af Kalas første Ærkekætter, for at kanalisere kraften fra Kala, hammerhallernes herre, teknologiens og produktionens dæmon. Med Kalas hammer får alle karakterer et kraftloft på 6.

Lillits pose
BÆREEVNE +10 | AUTO
En lille sort pose, ikke større end en tobakspose. En gave fra Lahana, skyggernes dæmon, til hendes datter Lillit, tyveriets dæmon. Med Lillits pose får karakteren +1 i bæreevne.

Malakras hjerte
BLODLOFT 6 ALLE | AUTO
En rød krystal, der i mytologisk tid blev udgravet af Kabafolket. Det vides ikke hvor den blev udgavet henne, men den er tæt forbundet med Malakra, blodets dæmon og kaldes derfor Malakras Hjerte. Med Malakras hjerte får alle karakterer et blodloft på 6.

Skæbnekniven
BLODSKADE -1 ALLE | SJÆLERUL
De LOVTRO er meget hemmelighedfulde omkring deres relikvier, der ligger indespærret i Al Batkaen og beskyttet af Masiartikrigere. Mest kendt er dog skæbnekniven, den kniv Ababed dræbte Silmar med. Med skæbnekniven kan alle karakterer slette en blodskade når bæreren opnår sjælerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-13 14:11:51

Der findes også skatte som ikke fremstilles, men opstår i naturen. Særligt tre planter skal nævnes som de mest sjældne og derfor mest eftertragtede. Naturlige skatte har ingen udgift, der er uvurderlige og kan ikke prissættes.

Drageurt
HELBREDE ALLE TILSTANDE | FORBRUG
Det fortælles at krigeren Anrar engang kæmpede mod dragen Zilnar og i kampens hede narrede han dragen til at brænde sig selv op med ilden fra dens gab. Der hvor asken fra dragen landede, voksede en lille blomst op; drageurten, der også kaldes tiqis. Efter Idun ekspeditionen har man dog fundet beviser på, at urten oprindeligt er skabt af vanahai. Problemet for blomsten er dens meget fine pollen, der tages af vinden og kan forblive i luften i mange år. Når endelig pollen fra planten lander, skal forholdende være helt perfekte, før den spirer og vokser op. Derfor er drageurten den mest sjældne plante af alle og den vokser aldrig det samme tid to år i træk. Drageurten er en lille blomst, med fine brede blade på 2-3 cm. Selve blomsten er gul som en solsikke, men midten er grøn som stilken, og den bliver aldrig højere end 15-20 cm. Den er stort set umulig at finde, for den vokser enkeltvis og tilfældigt, og aldrig samme sted to gange i træk. Men heldigvis forholder det sig sådan at når en Tiquis først er blomstret, holder den sig, til den plukkes eller ødelægges af vind og vejr. Ved at bruge en drageurt sletter alle karaterer alle skader i liv, kaft, psyke, blod, brud og gift.

Retnirybol
DØD VED BERØRING | FORBRUG
Den sjældne retnirybol har en hvid, næsten transperant stilk på op til 20-30 cm høje. Ved toppen sidder blomsten som en lille sort pose, hængende ned langs stilken, med åbningen vendt opad, som en omvendt klokkeblomst. I blomsterposen findes en særlig væske, der er så sort, at det ikke kan reflektere lys. Væsken er også ekstremt giftig, den dræbe et menneske øjeblikkeligt ved den blotte berøring. Derfor høster man planten ved at knækker stilken ved roden og bruge stilken som snor til at binde om blomsterposen. Det er en stor gåde hvordan vinterskyggen forplanter, det virker helt tilfældigt og planten ligner på dette punkt meget om drageurt.

Vinterskygge
SJÆLEREJSE | FORBRUG
En sjælden blomst, der besidder en sjælelig kraft. Ved at kaste vinterskygge på ilden når solen er borte og natten har taget over, da vil røgen fra vinterskyggen adskille karakterens sjæl fra karakterens krop. Dermed kan karakteren forlade sin kødelige krop og lade sjælen svæve bort som en usynlig ånd. Kroppen forbliver i den stilling den forlades i, til man vender tilbage. I sjæleskikkelse kan karakteren bevæge sig frit rundt, men dersom karakteren ikke er fysisk kan man ikke påvirke noget i den fysiske verden og der er ingen måde hvormed man kan afsløre sin tilstedeværelse. Karakteren kan tilgengæld passere alle fysiske forhindringer som døre, murer, jord, sten og ligende. Karakteren skal huske at vende tilbage til sin krop inden solen står op, ellers vil kroppen lukke sig og sjælen vil forevigt være fortabt, dømt til hvileløst at svæve i al evighed, som en tavs, ensom og usynlig skygge. Hvis den fysiske krop påføres smerte mens karakteren er på sjæleflugt, vil sjælen straks vende tilbage til kroppen, det vil dog ikke virker på en krop, der er lukket af for sjælen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-12 23:51:46