image image image image

LEF 5

image UDSTYR

Når karakterene vil hyre folk med på rejse eller til brug i kamp, kaldes de følge. Følge benyttes også hvis karaktererne er officerer i hæren med en deling af folk under sig, eller karaktererne kan være ledere af en bande. Følge er folk, der almindeligvis følger karaktererne hvor de går og adlyder karakterernes kommando. Følge er som udgangspunkt upersonlige og spilles derfor ikke som mesterroller. Mester og spillere skal være opmærksom på, at følge fylder en del og der derfor kan være steder, hvor hele følges ikke kan opholde sig. Hav også blik for, at et større følge ofte vil virke truende og skabe utryghed i befolkede områder.

Følge købes og vedligeholdes med udgift på samme måde som grej, men de noteres på bagsiden af karakterskeamet. Der kan være tilfælde hvor udgiften ikke betales af karakterene, hvis følget eksempelvis er kongens soldater, betales de af kongen. Følge har en eller flere ekspertiser, der enten udløses ved forbrug eller ved at tage kraftskade. Når et følges ekspertise er udløst er følges brugt og kan ikke anvendes igen, før det bliver behandlet. Alle karakterer kan gøre brug af følget, hvis det ønskes.

Afværg skade
Ved at forbruge et følge afværger det en hvilken somhelst skade, uanset hvordan og hvorfor den påføres karakteren, dog ikke hvis skaden skyldes at karakteren udløser ekspertiser eller lignende. I kamp kan et følge altså afværge en livskade fra kampgrad eller en anden skade fra effekter, men følget kan også tage en kraftskade hvis en karakter eksempelvis fejler et helbredsrul gennem snestormen. Karakterene kan bruge lige så mange følge i runden som det ønskes.

Livskade
Følge med livskade kan give skade til modstanderne, men kan derefter ikke benyttes før følget er helbredt. Der kan bruges lige så mange følge til at give skade i runden, som antallet af modstandere. I tilfælde af særligt store monstre kan de angribes af flere følge i runden efter mesterens vurdering.

Behandling af følge
Når et følge er brugt, skal det ikke slettes men noteres som ukampdygtig. Karaktererne kan helbrede ukampdygtigt følge med lægekundskab, men kun uden for kamp. Når karakterene vil behandle det sårede følge, gøres det med lægekunst. Hver karakter kan udføre et lægekunstrul og helbrede 1 følge for hver 5 point, som opnås. Ved at opnå 5 med lægekunstrul helbredes 1 følge, ved at opnå 10 helbredes 2, med 15 helbredes 3, på 20 helbredes 4, på 25 helbredes 5 og ved 30 helbredes 6 følge. Det følge som ikke helbredes dør eller bliver på anden måde ukampdygtige og kan ikke benyttes mere.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 02:17:16

Standardfølget kan afværge en valgfri skade, hvis den skyldes omstændigheder uden for karakteren.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-02 23:11:10

Det trænede følge kan enten afværge en valgfri skade eller selv give skade til en valgfri modstander.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-02 23:11:34

Det erfarne følge kan afværge 2 valgfriskade eller giver 1 i skade til en valgfri modstander.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-11 16:06:01

Specialisten kan udløse en ekspertise mod at tage 1 kraftskade. Når specialisten hyres, vælges samtidig hvilken ekspertise følget kan. Der kan vælges mellem alle personlighedernes eller evnernes ekspertiser.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-02 23:12:12

Et felthospital består af materiel og personale til at helbrede ukampdygtige. Med et felthospital helbreder karakteren 3 følge for hver 5. point.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-02 23:13:13

Hvis mesteren lader en mesterrolle slå følgeskab med karakterene, håndteres den lidt som følge, men med afgørende forskelle. For det første er en mesterrolle en personificeret figur, som mesteren giver liv, interesser og agerer for. Mesteren kan vælge at give mesterrollen evner, som den kan benytte sammen med karaktererne og det er mesteren selv, som ruller for mesterrollen, når særlige situationer kræver det. I kamp ruller mesteren ikke for mesterrollen, men mesterrollen kan udløse en af mesteren udvalg ekspertise et hvis antal gange i døgnet og nogle kan automatisk give 1 livskade til fjenden hver runde. Mesterrollerne har også liv, men mesterrollen mister kun liv når mesteren ruller fumlerul på kampgrad. Mesterrollen afværger som udgangspunkt ikke skade for andre karakterer, men mesteren kan tillade at en mesterrolle bruge sit liv på at beskytte en karakter mod en valgfri skade. Mesterrollen dør, hvis liv falder til 0. Det er op til mesteren om karakterene kan helbrede en mesterrolle, der falder til 0 i liv.

Her er et eksempel på hvordan en mesterrolle kan se ud, men mesteren må lave dem, så det passer til mesterrollens personlighed og evner. Eksempelvis kan en mesterrolle godt have flere ekspertiser, have mere liv eller give mere skade, hvis det findes passende.

Standard
LIV 1
UDLØS EKSPERTISE x2 | AUTO


Trænet
LIV 2
LIVSKADE 1 | AUTO
UDLØS EKSPERTISE x4 | AUTO


Erfaren
LIV 3
LIVSKADE 1 | AUTO
UDLØS EKSPERTISE x6 | AUTO
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-02 23:13:27