image image image image

LEF 5

image PERSONLIGHEDER

Rimstenen faldt ned på jorden i år 1 som en gave fra Gud til mennesket. Den landede i Jodos, et lille primitivt stammesamfund syd for Berendel og druiderne drog afsted for at finde den. Men sultanen af Rumanoth var allerede til stede med sin hær og det udviklede sig til en blodig krig før druidernes vandt rimstenen og kunne vende tilbage med den til det Valleriske Kejserrige.

Her opdagde man, at den som rørte rimstenen under meditation fik gave at kunne fremsige de hellige bønner, som ærkeenglene gav Kejser Stezian under slaget om Annumnur, flere hundrede år tidligere. Oprindeligt fik Stezian overdraget mere end hundrede bønner men med tiden er de fordvundet og glemt og man kender kun en fjerdel af dem i dag.

I det Valleriske kejserige blev rimstenen snart til et blodig opgør om retten til den og under krigen blev den knust i mange tusind stykker, som med tiden har spredt sig rundt til alle Valhels afkroge. I dag er det hovedsageligt kirkerne, som besidder rimstenen og det er ifølge internationale aftaler i DIO kun kirkerne, som har retten til rimstenene.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 13:17:01

For at kunne bruge bønnerne, skal karakteren have dannelsen som prædikant. Med dette krav opfyldt, kan prædikanten vælge en bøn i privaten istedet for at modtage penge for levned.

Det er forskelligt hvor svære bønnerne er at bruge og derfor er de noteret med et krav om hvor meget karakteren skal have i kultur for at lære den. Prædikanten kan derfor kun vælge bønner med et krav, der svarer til eller er mindre end karakterens kultur. Eventuelt grej eller ekspertiser, som giver bonus til kultur, tælles ikke med.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:52:57

Prædikanten kan sige én bøn i hver runde, mod at få psykeskade svarende til bønnens krav, noteret som psyke. Der kan være specielle krav til brug af bønner, og i de tilfælde står det nærmere beskrevet i bønnens beskrivelse.

Prædikanten trækker sin helligkraft gennem sin udstråling og derfor kræver flere besværgelser et vellykket karismarul, for at være effektiv. Hvis det ikke lykkedes, får prædikanten stadig den psykeskade bønnen giver.

Bønner skal noteres i en bønnebog, og derfor skal prædikanten være i besiddelse af en bønnebog, for at kunne bruge bønnerne. Se bønnebog i grejmagasinet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:53:12

Med den hellige absolution kan prædikanten ophæve en valgfri forbandelse på en karakter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:53:38

Med afværgelsens ord afværger prædikanten én valgfri egenskab.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:53:51

Med ordene om apostlens mod ænser prædikanten ingen frygte og omdanner dermed sit fejlrul eller fumlerul ved et sindrul til et vellykket rul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:54:00

Med askesen søger prædikanten at frigøre ånden fra det materielle ud fra et ønske om selvkontrol og en negativ opfattelse af det materielle liv. Hvis prædikanten vælger at gå uden grej af nogen art og heller ikke benytter grej af nogen art, kan prædikanten som belønning slette alle skader i alle tilstande efter hvile. Prædikanten må dog gerne bære sit hellige symbol samt gøre brug af skæbnespyddet og drogepose.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:54:10

Dette er bønnen om det åndelige brændemærke, der bindes til et grej eller en genstand således, at ingen, ud over prædikanten selv, kan røre det uden at få 1 livskade i hver runde. Prædikanten skal røre grejet eller genstanden, som skal bandlyses. Så længe prædikanten opretholder en bandlysning sænkes prædikantens psykeloft med 1.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:54:26

De hellige ord bortmaner dæmoner mod at prædikanten klarer et karismarul mod dæmonens kampgrad og ofrer 1 psykeskade for hver grad dæmonen har i kamp. Det vil sige at dæmoner med grad normal giver 2 psykeskade, vanskelig giver 3 skade, svær giver 4 skade, hård giver 5 skade og urimelig giver 6 psykeskade. Prædikanten kan ikke bortmane dæmoner med episk kamp.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:54:39

Med den hellige bønneskrift kan prædikanten nedfælde en af sine tilstandsbaserede ekspertiser på et dokument, der noteres som et grej. Med tilstandsbaseret ekspertise menes ekspertiser, der aktiveres mod skade i en tilstand. Den som bærer bønneskriftet kan udløse den ekspertise, som står skrevet på den. Bønnerskrifter kan kun benyttes én gang og slettes efter brug.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:54:50

Kunsten at skade onde ånder og andre uhellige modstandere med Guds hellige navn. Bønnen virker kun på modstandere med egenskaben uhellig og giver 10 i skade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:55:00

Med bønnen om glorium svækkes dæmoner i kampen og alle karakterer får -1 terminus i en runde mod dæmoner. Kan ikke brunge terminus lavere end 8.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:55:43

Den hellige bod giver prædikanten mulighed for at fravælge ekspertiser i privaten mod at få +1 til et valgfrit tilstandsloft for hver fravalgt ekspertise. Fravalgte ekspertiser markeres i trekanten ved ekspertisen og kan dermed ikke bruges. Prædikanten kan ophæve den hellige bod i privaten og dermed får sine fravalgte ekspertiser tilbage og mister dermed den bonus de gav til tilstandslofterne.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:55:54

Med denne bøn kan prædikanten helliggøre en større udgave af sit hellige symbol og gøre det til en helligdom, der bæres som et grej. Helligdommens kraft kan brydes når prædikanten ønsker det, men Så længe prædikanten beholder helligdommen sænkes prædikantens psykeloft med 1.

HELLIGDOM
TERMINUS VED SINDKAMP | AUTO
En helligdom gør det muligt for karaktererne at bruge sin terminus med sindrul i kampe mod ånder.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:56:15

Hellig krig påkalder Guds kriglykke, der tillader alle karakterer at rulle to kamprul og selv vælge hvilket af dem, som bruges.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:56:29

Men den hellige ed kan prædikanten give et løfte til Gud og dermed blive belønnet om det lykkedes eller straffet om det ikke lykkedes. Løftet skal indeholde at besejre en fjende i kamp, som har højere kamp end prædikanten, men ellers kan prædikanten selv definere løftet. Når det hellige løfte er udtalt, skal det indfris inden prædikanten kommer i privten. Hvis det lykkedes, kan prædikanten og alle, der deltog i at besejre fjenden slette alle skade i en valgfri tilstand som belønning. Hvis det ikke lykkedes, mister prædikanten 1 point i sind. Hvis prædikanten kommer i privten under kampen mod den fjende som løftet omhandler, betyder det at prædikanten ikke kunne indfri sit løfte.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:56:41

Den hellige vrede vækker en krigerisk ild i prædikanten, der får +5 til sit kamprul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:56:51

Med denne bøn indvier prædikanten jorden rund om sig i en radius af 10 meter. Ånder og udøde kan ikke opstå i eller betræde indviet jord. Indviet jord bliver automatisk afværget af modstandere med egenskabet okkult samt af vampyrer og heksekrigere.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:57:02

Med bønnen om jernbyrd, kan prædikanten for en enkelt runde røre brændende, glødende eller på anden måde varme genstande, uden at få skade. Gælder for al slags varme, undtaget varme fra evighedens ild.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:57:11

Med kraftalen får prædikanten +5 ved fokus med karisma istedet for +3.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:57:20

Med livskaldet svækkes udøde modstandere og alle karakterer får -1 terminus i angreb mod udøde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:57:36

Med prædiken kan prædikanten angribe og forsvare sig med karismarul istedet for kamprul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:57:51

Ordene i denne bøn indvier et røgelseskar med den hellige gudskraft, der herefter skal bæres som et grej. Så længe prædikanten beholder røgelseskarret sænkes prædikantens psykeloft med 1.

RØGELSESKAR
AFVÆRGE UHELLIG | AUTO
Afværger automatisk egenskaben uhellig.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:58:04

Ved at påkalde en skytsengel, kan prædikanten give omrul ved fumlerul til en karakter. Skytsenglen kan bruges lige så mange gange i samme runde som prædikanten ønsker, men det koster prædikanten en psykeskade for hvert omrul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:58:14

Påkalder den guddommelige kraft i form af et hellig spyd, som noteres under våben. Så længe prædikanten beholder spyddet sænkes prædikantens psykeloft med 1.

SKÆBNESPYD
KAMP +3 | AUTO
SIDEVÅBEN | AUTO
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:58:26

Med stigmatiseringen påtager prædikanten sig de øvrige karakteres livskade. Prædikanten bestemmer selv hvor mange livskader, der skal tages for andre, men det gælder kun livskade, som gives i samme runde som stigmatiseringen foregår. Stigmatisering kan ikke tage livskade, som allerede er påført en karakter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:58:37

Den som pålægges en vågebøn kan både hvile og genvinde, samtidig med at være årvågen nok til at holde vagt og varsko alle, hvis der skulle komme nogen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:58:47

Denne bøn kan afgøre om der er ånder tilstede. Prædikanten kan tydeligt mærke hvor mange ånder der er og hvor stærke de er; det vil sige at afgøre åndernes kampevne. Åndesyn afslører ikke hvilke ånder, der er tale om, dertil skal prædikanten bruge kundskaben dæmonologi.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-10 12:58:59