image image image image

LEF 5

image UDSTYR

Symbolerne stammer tilbage fra de ældste tider, hvor mennesket levede i stammer med åndemanere, shamaner og druider. Det var oprindeligt åndemanerne, der lærte symbolerne gennem ånderne og hver stamme havde deres egne symboler til hverdag, fest og kamp. Oprindeligt kaldte man et symbol for en 'ark', men gennem tiderne er de blevet kaldt mange ting; rune, fod, sigil, tegn, segl og nu symboler. At riste symboler fungerer med manakraft og henter sine effekter gennem åndeverdenen, dog uden at symbolristeren har nogen forbindelse med ånderne.

Det var kejser Neopendes d. 3 af det Valleriske kejserrige, der besluttede at samle alle de valleriske stammers symboler i én samling og det satte for alvor gang i udviklingen af symbolkunsten. Særligt stærke ordner som søsterskabet Sybillen og druideordenen, brugte disse samlinger til en begyndende forskning, de kategoriserede, udviklede nye syboler og skabte således de to største symbolsamlinger i verdenshistorien; Drudeordenens 'Arkanum' og Sybillens 'Arkanai'.

Efter Det valleriske kejserriges fald forsvandt også meget af den gamle symbolkunst. Snart blev symbolerne opfattet som uhellige og blev helt forbudt af den monopatiske kirke i en lang periode fra år 400 til 700. Den monopatiske kirke var meget omhyggeligt med at brænde alle udgaver af de to 'Arkanum' samt alle andre skrifter, der handlede om symbolik. De store samlinger gik dermed tabt og kun ganske få symboler blev bevaret gennem overlevering af de få symbolister. Det var i denne tid symbolkunsten gik fra åndemanere til symbolisten, der ikke præsenterede ånder eller religioner, men udelukkende interesserede sig for symbolernes kraft. I dag er mange symboler lovlige at fremstille og det anses ikke længere for at være dæmoneri at riste symboler.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:11:21

Karakteren skal have to stjerner i egenskaben symbolik, før karakteren kan lære at fremstille symboler. Symboloptegnelserne købes hos symbolister eller alkymister og kan fås i de fleste byer. En opskrift koster 20 penge under almindelig omstændigheder og når en opskrift er købt er den også lært og karakteren kan riste det pågældende symbol. Lærte symboloptegnelser noteres bag på karakterskemaet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:11:41

Karakteren kan kun fremstille de symboler karakteren har lært og det kræver karakteren har en runepose noteret under grej, der indeholder alt hvad symbolristeren skal bruge til at fremstille symboler. Læs om runeposen i varemagasinet. Det koster 1 livskade for hvert symbol, der skal ristes og det fremstiller et symbol ristet i et fast materiale, der bæres som et grej og slettes efter brug.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:11:54

Dette symbol stammer fra sydens badstuer og kan dateres helt tilbage til Kaba-dynastiet i de ældste tider. Det er et forunderligt symbol som gør bæreren velduftende af roser og lavendel og giver +10 til et karismarul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:58:01

Blodrunen er et blodrensende symbol, der ved brug behandler en blodskade, der kan slettes.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:58:10

Brudseglet kan aktiveres når karakteren opnår fumlerul og på den måde slette brudseglet istedet for et grej.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:58:18

Med en drudefod bliver karakteren istand til at give et dyr en simpel kommando, som det vil følge, hvis det er i stand til det. Simple kommandoer må kun indeholde én handling og handlingen skal kunne udføres med den intelligens og udformning dyret har.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:58:27

Kast gravseglet mod et skelet eller et kadaver og det vil straks falde livløst til jorden.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:58:37

Med ildrunen kan karakteren sætte ild til noget brandbart.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 04:01:58

Med kileseglet giver alle vellykkede kamprul med skydevåben +1 skade til modstanderen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:58:54

Livsrunen dræner modstandere med egenskaben uhellig og giver 2 i skade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:59:05

Når lysrunen aktiveres lyser den op som en kraftig lygte, indtil den slukkes, rammes af dagslys eller ved solopgang.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:59:13

Manarunen styker karakterens mentale modstandskraft og giver +10 til et sindrul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:59:22

Navnerunen giver en kort men klar fornemmelse af i hvilken retning det nærmeste væsen med sjæl befinder sig.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:59:33

Ved at kaste et pentagram mod en dæmon, bliver dæmonen fanget for en runde. I den runde kan dæmonen hverken flygte eller kæmpe, men kan heller ikke selv angribes.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:59:42

Sanserunen skærper for en kort stund karakterens sanser og giver +10 til et sanserul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 03:59:57

Symbolet forlænger materialers nedbrydningstid og bruges når karakteren er i privaten. For hver tidens tand symbol karakteren kan bruge, vælges ét grej, som der ikke skal betales udgift for.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 04:00:16

Tordenseglet kastes mod fjenden og udløser en kraftig trodenlignende eksplosion og et højlydt brag, der giver modstanderen 1 skade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 04:00:28

Med viljeseglet kan karakteren angribe og forsvare sig med et sindrul istedet for et kamprul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 04:00:37

Med vindseglet kan karakteren få en ekstra rektion i en runde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 04:00:46

Åndemanerens segl dræner modstandere med egenskaben ånd og giver 2 i skade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 04:00:55