image image image image

LEF 5

image PERSONLIGHEDER

Symbolerne stammer tilbage fra de ældste tider, hvor mennesket levede i stammer med åndemanere, shamaner og druider. Det var oprindeligt åndemanerne, der lærte symbolerne gennem ånderne og hver stamme havde deres egne symboler til hverdag, fest og kamp. Oprindeligt kaldte man et symbol for en 'ark', men gennem tiderne er de blevet kaldt mange ting; rune, fod, sigil, tegn, segl og nu symboler. At riste symboler fungerer med manakraft og henter sine effekter gennem åndeverdenen, dog uden at symbolristeren har nogen forbindelse med ånderne.

Det var kejser Neopendes d. 3 af det Valleriske kejserrige, der besluttede at samle alle de valleriske stammers symboler i én samling og det satte for alvor gang i udviklingen af symbolkunsten. Særligt stærke ordner som søsterskabet Sybillen og druideordenen, brugte disse samlinger til en begyndende forskning, de kategoriserede, udviklede nye syboler og skabte således de to største symbolsamlinger i verdenshistorien; Drudeordenens 'Arkanum' og Sybillens 'Arkanai'.

Efter Det valleriske kejserriges fald forsvandt også meget af den gamle symbolkunst. Snart blev symbolerne opfattet som uhellige og blev helt forbudt af den monopatiske kirke i en lang periode fra år 400 til 700. Den monopatiske kirke var meget omhyggeligt med at brænde alle udgaver af de to 'Arkanum' samt alle andre skrifter, der handlede om symbolik. De store samlinger gik dermed tabt og kun ganske få symboler blev bevaret gennem overlevering af de få symbolister. Det var i denne tid symbolkunsten gik fra åndemanere til symbolisten, der ikke præsenterede ånder eller religioner, men udelukkende interesserede sig for symbolernes kraft. I dag er mange symboler lovlige at fremstille og det anses ikke længere for at være dæmoneri at riste symboler.

Symbolrist
Karakteren skal først og fremmest have to stjerner i egenskaben symbolrist. Det gør karakteren istand til at fremstille symboler med manasten, som kan købes i varemagasinet. Karakteren kan bære op til 10 manasten på sig og skal bære dem på ét og samme grejfelt. Manasten kan ikke gå i stykker ved fumlerul, i tilfælde af fumlerul skal andet grej vælges. Karakteren kan fremstille symboler med tre kundskaber; Mytologi, Kultur eller Teknologi. Det er den af de tre kundskaber med højest værdi, som afgør hvilke symboler karakteren kan riste. I listen over symbolopskrifter står kravet på hvor meget karakteren skal have i en af de tre kundskaber, for at kunne riste den. Karakteren bruger sine manasten til at riste et symbol, hvor mange manasten afgøres af det pågædlende symbol. Karakteren kan lave ét symbol i runden og kan give den til sig selv eller en anden i samme runde. Symbolet kan både gives, så den udløser sin effekt i samme runde og den kan gives som et grej, der kan udløses som forbrug. Symboler, der bæres som grej kan gå i stykker på fumlerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:12:05

Med ildrunen kan karakteren sætte ild til noget brandbart.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:11:18

Når lysrunen aktiveres lyser den op som en kraftig lygte, indtil den slukkes, rammes af dagslys eller ved solopgang.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:12:21

Brudseglet kan aktiveres når karakteren opnår fumlerul og på den måde slette en manasten istedet for et grej.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:12:34

Med vindseglet kan karakteren få en ekstra rektion i en runde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:12:48

Med vredeseglet kan symbolisten udløse et omrul ved fejlrul i kamp til en karakter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:13:00

Kast gravseglet mod et skelet eller et kadaver og det vil straks falde livløst til jorden.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:13:11

Med en drudefod bliver karakteren istand til at give et dyr en simpel kommando, som det vil følge, hvis det er i stand til det. Simple kommandoer må kun indeholde én handling og handlingen skal kunne udføres med den intelligens og udformning dyret har.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:13:24

Dette symbol stammer fra sydens badstuer og kan dateres helt tilbage til Kaba-dynastiet i de ældste tider. Det er et forunderligt symbol som gør bæreren velduftende af roser og lavendel og giver +10 til et karismarul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:13:34

Manarunen styker karakterens mentale modstandskraft og giver +10 til et sindrul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:13:45

Sanserunen skærper for en kort stund karakterens sanser og giver +10 til et sanserul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:13:57

Med viljeseglet kan karakteren angribe og forsvare sig med et sindrul istedet for et kamprul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:14:06

Åndemanerens segl dræner modstandere med egenskaben ånd og giver 2 i skade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:14:20

Tordenseglet kastes mod fjenden og udløser en kraftig trodenlignende eksplosion og et højlydt brag, der giver modstanderen 1 skade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:14:31

Med kileseglet giver alle vellykkede kamprul med skydevåben +1 skade til modstanderen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:14:45

Ved at kaste et pentagram mod en shedim, malahim, balskari eller sefnaraf, bliver dæmonen fanget for en runde. I den runde kan dæmonen hverken flygte eller kæmpe, men kan heller ikke selv angribes.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:15:06

Symbolet forlænger materialers nedbrydningstid og bruges når karakteren er i privaten. Ved at bruge tidens tand betaler karakteren kun halv udgift i privaten.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:15:17