image image image image

LEF 5

image PERSONLIGHEDER

Med en hekselænke ofrer heksen sin mana eller tro til dæmonherren og til gengæld skænker dæmonherren heksen dæmoniske kræfter i form af besværgelser. Mana og dæmoniske kræfter går altid fra åndeverden til menneske gennem jorden og derfor er et godt helbred vigtig for heksen. Det er således ikke heksen selv, der får evnen til at bruge dæmonkræfter; besværgelserne påkalder de dæmoniske kræfter direkte fra dæmonherren og udløser dem på dæmonherrens vegne.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:00:43

For at kunne bruge besværgelser, skal karakteren have dannelsen som heks og skal have valgt hvilken dæmon karakteren er heks under. Med disse to krav opfyldt, kan heksen vælge en besværgelse i privaten istedet for at modtage penge for levned.

Det er forskelligt hvor svære besværgelserne er at bruge og derfor er de noteret med et krav om hvor meget karakteren skal have i okkultisme for at lære den. Heksen kan derfor kun vælge besværgelser med et krav, der svarer til eller er mindre end karakterens okkultisme. Eventuelt grej eller ekspertiser, som giver bonus til okkultisme, tælles ikke med.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:00:56

Heksen kan kaste én besværgelse i hver runde, mod at få blodskade svarende til besværgelsens krav, noteret som blod. Der kan være specielle krav til brug af besværgelser, og i de tilfælde står det nærmere beskrevet i besværgelsens beskrivelse.

Heksen trækker sin dæmonkraft fra jorden gennem kroppen og derfor kræver flere besværgelser et vellykket helbredsrul, for at være effektiv. Hvis det ikke lykkedes, får heksen stadig den blodskade besværgelsen giver.

Besværgelser skal noteres i en kyprianus, og derfor skal heksen være i besiddelse af en kyprianus, for at kunne bruge bsværgelserne. Se kyprianus i det okkulte marked.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:01:13

Tal besværgelsen og peg på offeret med højre hånds lillefinger. Besværgelsen kræver et vellykket helbredsrul mod en grad, der svarer til offerets modstandskraft. Lykkedes det vil en voldsom liderlighed vækkes i offeret, som tvinger offeret til at kysse og befamle den nærmeste person med højest karisma af det køn offeret tiltrækkes af. Offeret vil ikke helme, før vedkommende har udført kønslige omgang med den udvalgte eller når solen stå op.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:01:25

Besudler en håndfuld bær, der kastes mod et offer og giver offeret byldesyge. Byldesygen er ufarlig, men giver store bylder i ansigtet og offeret får -2 karisma, så længe sygdommen hærger. Byldesyge kan ikke helbredes, men ophører af sig selv ved daggry.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:01:35

Sæt dig efter mørkets frembrud med et vandfad og tal besværgelsen med offerets navn over vandet. Hvad du herefter hvisker til vandet, vil offeret kunne høre i sine drømme, som mange hviskende stemmer. Offeret vil tydeligt kunne huske ordene fra drømmen den følgende dag.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:01:48

Tag en statue frem i natten og forban den med denne besværgelse. Derved indvies statuen til dæmonstøtte, som skal opstilles på kultstedet. Hvis nogen fremmed bryder ind på kultstedet vil dæmonstøtten påkalde heksen, uanset hvor i verden heksen befinder sig. Når dømonstøtten kalder, kan heksen vælge at teleportere sig tilbage og ind i dæmonstøtten, som derved vil sprænges til tusind stykker og gå i stykker.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:01:58

Med disse ord bliver en karakters krop kold, får indsunkne øjne, gusten hud og vejrtrækningen stopper, som var karakteren død. Kun et lægekunstrul mod urimelig kan afsløre, at offeret faktisk ikke er død. Offeret kan høre men hverken lugte, føle eller se. Effekten kan ophæves når offeret ønsker det.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:02:10

Elskoveleksir brygges om natten af edderkoppespind, blod fra en jomfru og urter plukket i skyggen. De som skal påvirkes af elskovseliksiren, skal hver drikke en tår af bryggen, inde for samme dag, men ikke nødvendigvis samtidig. Dermed vi de to ofre falde i en dyb og ubrydelig forelskelse i hinanden, der kun brydes, hvis de elskende for anden gang drikker en elskovseleksir.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:02:21

Gå i ulvetimen, mærk et område med fem spytklatter og tal forbandelsen. Herefter vil tilberedt mad, bagte brød, plukkede frugter, høstede grøntsager, stægt kød, bryg og vin, som fremstilles inden for området, rådne. Alt som vokser på markerne, træerne eller buskene forbliver upåvirket, indtil det høstes eller plukkes. Forbandelsen virker indtil den ophæves med samme besværgelse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:02:34

Med et frydefuldt kys og en helbredrul mod en grad, som afspejler offerets modstandskraft, kan heksen styre offerets vilje til at udføre en enkelt handling. Offeret vil dog ikke udføre handlinger, der bringer offeret selv i fysisk fare. Efter hændelsen kan offeret kun huske det frydefulde kys.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:02:44

Tag en kost gjort af kviste og slå den trende gange i luften mod månen. Tal besværgelsen og med ordene forhekse den grove kost. Heksekosten noteres som grej og sænker heksens blodloft med 2. Heksen kan til enhver tid ophæve hekskostens forbandelse og få sit blodloft tilbage.

HEKSEKOST
KAMP +3 | AUTO
Med heksekosten kan heksen flyve gennem luften, dog ikke hurtigere end en almindelig hest. Heksekost navigeres med behændighed.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:03:17

Stik øjet ud på et dyr, ikke mindre end en kat og ikke større end dig selv. Stryg venstre håndflade over øjet med ordene; Jeg befaler at låne dit skind. Gentag dette tre gange og læg det i en sæk af vædderuld. Herefter kan heksen forvandle sig til pågældende dyr, så længe heksen har posen på sig. I forvandlingen indgår hverken klæde eller udstyr, udover posen med øjet. Som dyr har heksen egen forstand og kan derfor forstå menneskelig tale, men evnerne vil være som dyrets. Tydelige træk fra den menneskelige krop vil gå igen hos dyret, som tydelige ar, sår, manglende lemmer mens fjer eller pels får samme farve som dir hår. I dyreskikkelse kan heksen ikke udløse besværgelser eller ekspertiser, men kan ophæve hekseformen når det ønskes.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:03:31

Heksehule virker kun hvis heksen har et kultsted. Tegn en cirkel i jorden og fremsig besværgelsens ord. Da vil alle de ting, der er inden for cirklen, forsvinde bort til heksens kultsted. Ved at tegne en ny cirkel og udtale remsen, vil tingene atter komme til syne i cirklen. Heksehulen kan ikke indeholde noget levende og kan kun opbevare ting, som ikke boltet fast eller er større end heksen selv.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:03:41

Det grusomme heksehyl gør det muligt for heksen at angribe og forsvare sig med et helbredsrul, istedet for et kamprul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:03:54

Pålæggelse af hekselænke, kan kun ske under ritual på heksens kultsted. Den som heksen lægger i hekselænke, bliver heks af samme dæmon som heksen selv. Heksen kan kun pålægge hekselænke på et frivilligt offer, men bliver dermed selv heksemester og kan fremover teleportere sig tilbage til sit kultsted ved at bruge besværgelsen kulsted. I samme øjeblik heksen træder ud af kulstedet, vil heksen blive teleporteret tilbage til det sted heksen kom fra. En heksemester er ansvarlig for handlinger, der begås af hekse, man selv har indviet. Derfor skal man passe meget på med hvem man vil have med.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:04:15

Om heksen vil indvie et kultsted må du gå dertil en sen torsdag nat. Bring med en vædder på mindst seks somre og bind den til områdets centrum. Gå derpå i cirkel rundt om det kommende kultsted og tal besværgelsen fem gange. Drag da den medbragte offerdolk og stik den i halsen på vædderen. Grib vædderen ved bagbenene og slæb den i samme cirkel omkring kultstedet, så det afterlader et tydeligt blodspor. Skær tilsidst hovedet af vædderen og begrav det et vilkårligt sted indenfor cirklen. Herefter vil stedet, og alt der findes indenfor cirklen, være indviet til kultsted. Et kultsted virker for heksen alene og helbreder heksens liv, kraft, psyke og blod efter hvile på sit kultsted. Enhver kan betræde et kultsted uden fare, men i det øjeblik nogen forsøger at ødelægge det, udløser det et forsvar, der giver alle andre end heksen selv en livskade i runden. Almindelige kultsteder har en modstand på 6, hvilet betyder, at der skal klares 6 okkultismerul mod svær, før det er ødelagt. Gamle eller på anden måde særlige kultsteder kan have mere i modstand og en højere grad.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:04:27

Udtal offerets navn, klap i hænderne og fremsig besværgelsen. Da vil klappet i hænderne føles som en lussing på offeret, der enddog kan blive blussende rød. Lussinger kan ydmyge og genere offeret, men ikke give skade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:04:41

Tal da besværgelsen mod en skygge og ud springer en mare, et nattevæsen i skyggernes rødeste farver, en lille kraftig krop på en halv meter med lædervinger og kvindelige træk og former. I panden har den små horn og dens øjne er gule. I munden har den syleskarpe tænder og klørene på hænder og fødder er lange og stærke. På heksens ordre vil mare opsøge den heksen ønsker og beride offeret den ganske nat og dermed give offeret rædselsvækkende drømme, der forhindrer offeret i at genvinde tilstande efter hvile.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:04:52

Kog efter solnedgang en gryde med mosevand, flagremusøjne, tidsler og stinkende gevækster. Når gryden koger skal besværgelsen fremsiges og en ærtetyk tåge vil vælte op fra den. På kort tid vil tågen dække et område på en kilometer rundt om gryden. Ved at kigge ned i grydens kogende vand, kan man se alle væsner, der opholder sig inden for tågen og hvor de befinder sig. Når solen atter står op vil tågen lette og virkningen forsvinde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:05:05

Udvælg et offer med venstre hånds lillefinger og tal besværgelsen. Det kræver et vellykket helbredsrul mod en grad svarede til offerets modstandkraft. Lykkedes det vil offeret, hver gang månen står i samme fase som den gjorde da forbandelsen blev pålagt, forvandle sig til en varulv. At blive en varulv betyder at kroppen ændrer sig fysisk og man forvandles til en ulvelignende menneskeskikkelse. Varulve går og løber på bagbenene, deres hænder bliver til store klør og halen går helt med til jorden. Håret vokser ud over hele kroppen, farven svarer til den hårfarve man har som menneske, og man vokser op til to e meters højde. Forvandlingen begynder ved midnat og offeret vedbliver med at være varulv, indtil varulven har ædt et menneskehjerte, eller til solen står op. Offeret vågner som menneske igen og har ingen hukommelse eller erindring om hændelsen, men tøjet er sønderrevet og kroppen sølet i blod. Forbandelsen virker indtil den ophæves med samme besværgelse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:05:17

Gå en torsdag nat til ildens arne, sæt en gryde i kog og med besværgelsen forhekse gryden til en heksegryde. Heksegryden noteres som et grej og ksoter udgift.

HEKSEGRYDE §10
HELBREDE FORGIFT ALLE | BLOD 4
Ved at sætte heksegryden i kog, fremstilles en drik, der helbreder alle forgiftninger på alle karakterer. Hvis heksegryden stilles i heksens kultsted, bliver den gratis i udgift.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:05:43

Find en sten, helt dækket af jord og træk den op under fuldmånens lys. Ofre derpå en sort kat og en sort hane så deres blod flyder ud over stenen og fremsig besværgelsens ord, da har heksen fremstillet en offerblok. Offerblokket noteres som grej og koster udgift.

OFFERBLOK §10
HELBREDE TILSTAND | OFFER
Med en offerblokken kan heksen ofre et grej eller et væsen, ikke mindre end en stor hund, mod at fjerne alle skader i en tilstand hos en karakter. Hvis offerblokken stilles i heksens kultsted, bliver den gratis i udgift.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:05:56

Dette er kunsten at pode en legemsdel på en levende krop således, at bæreren kan benytte den, som var den naturlig. Et øje kan sættes i nakken og den afhuggede arm kan sættes på plads. Vær opmærksom på, at podninger, der er synlige og unaturlige vil nedsætte karakteren karisma. Heksen kan kun pode legemsdele, der højst er en time gamle.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:06:07

Besværgelsen kræver et vellykket helbredsrul mod kampgraden. Lykkedes det vækker heksehylet en bundløs rædsel i modstanderne og sænker deres kamp med en grad, dog ikke til mindre end let.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:06:18

En sang så sød som den rislende flod, lokker uskyldig jomfrublod. Denne besværgelse skal synges og hvis heksen klarer et helbredsrul mod en grad, som svarer til ofrenes modstandskraft, vil tonerne påvirke alle børn under 15 år og lokke dem til at følge med heksen, hvorhen i verden det end skulle være. Sjælesang virker kun så længe der synges og heksen kan hverken bruge grej, ekspertiser eller besværgelser imens.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:06:33

Tag en dåse af det pureste bly, ret åbningen mod offeret og fremsig besværgelsen. Hvis heksen klarer et helbredsrul mod en grad, der svarer til offerets modstandskraft, tvinges offerets skygge ned i den åbne dåse. Smæk straks låget på og forsegl dåsen godt og grundigt. Fremover vil besværgelser og forbandelser, der rettes mod dåsen, virke som blev den rette på skyggens ejermand selv. Lukkes låget op, vil skyggen straks finde tilbage til sin herrer, uanset hvor i verdenen denne befinder sig.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:06:46

Med denne heksekunst forhindres det udpegede offer i at tale et bestemt ord efter heksens valg. Før forbandelsen virker, skal heksen klare et helbredsrul mod en grad, der svarer til offerets modstandskraft. Herefter kan offeret ikke fremsige ordet i nogen gradbøjning eller form og kan ikke nedfælde det på skrift. Tungesegl virker indtil forbandelsen ophæves med samme besværgelse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:07:02

Gå i ulvetimen og spyt fem gange for at indramme området. Tal forbandelsen og kast en håndfuld salt. Ved næste ulvetime vil fugtigheden forsvinde i jorden og regnskyer vil undgå området. Søer, åer og moser vil tørre ud, mens floder der har sit udspring udenfor det forbandede område ikke vil blive påvirket. Men det vil stadig ikke kunne give vand til træ eller busk. Tørken virker indtil forbandelsen ophlves med samme besværgelse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:07:12

Vrangtungens tale er evnen at tale bagvendt og forstå når andre taler bagvendt. På denne måde kan hekse tale med hinanden, uden nogen andre kan forstå hvad der tales om.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:07:24