image image image image

LEF 5

image PERSONLIGHEDER

Velkommen til grimorium, en praktisk lærebog udi magiiens hemmelige kunst. Dette er beskrivelsen af de magiske formularer og læren at praktisere ægte magii, som blandt menneskene kun udøves af magikere, koglere, troldmænd og kvinder. Formularer er ordremser sammensat af de sande navne, der med magiien kraft kan ændre virkeligheden på forunderligste vis. I generationer har magikere søgt og ledt efter nye sande navne og flettet dem ind i kendte navne, for at opfinde nye formularer til fremme af deres ærgerrige mål.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:40:32

For at kunne bruge de magiske formularer, skal karakteren have blodarven vanahin og dannelsen magiker. Med disse to krav opfyldt, kan magikeren vælge en formular i privaten istedet for at modtage penge for levned.

Det er forskelligt hvor svære formularer er at bruge og derfor er de noteret med et krav om hvor meget karakteren skal have i mytologi for at lære den. Magikeren kan derfor kun vælge formularer med et krav, der svarer til eller er mindre end karakterens mytologi. Eventuelt grej eller ekspertiser, som giver bonus til mytologi, tælles ikke med. .
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-27 16:55:01

Magikeren kan kaste én formular i hver runde, mod at få psykeskade svarende til formularens krav, noteret som psyke. Der kan være specielle krav til brug af formularer, og i de tilfælde står det nærmere beskrevet i formularens beskrivelse.

Formularers kraft baseres på psyke og dermed viljen. Derfor kræver nogle formularer et vellykket sindrul, for at være effektiv. Hvis det ikke lykkedes får magikeren stadig den psykeskade formularen giver.

Formularer skal noteres i en formularbog, og derfor skal magikeren være i besiddelse af en formularbog, for at kunne bruge formularerne. Se formularbøger i varemagasinet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-02 05:11:19

Dette er kunsten ved berøring af aske at afgøre hvad det oprindeligt har været, før det blev brændt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:41:05

Dette er kunsten at binde to materialer sammen til ét stykke. Materialerne kan være af vidt forskellig art, jern, stof, træ eller sten, sålænge det er et fast materiale. Det er ligeledes med denne kunst muligt at strække et materiale og således at det kan dække eventuelle huller og lækager.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:41:18

Dette er kunsten at vække 1 lig til live og på magikerens forlangende at angribe enhver fjende. De døde graver sig op til overfladen for at lyde magikerens og kan enten bruges til at tage en livskade fra en karakter eller til at give modstanderen 1 skade. En udød, der har taget eller givet skade, falder sammen og er brugt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:41:29

I et kort nu bliver jorden omkring magikeren forvandlet til et hav af flammer, som giver modstanderne livskade svarende til antallet af modstandere, dog ikke mere end 10.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-27 17:02:02

Dette er kunsten at forvandle et grej til et andet med samme eller mindre udgift.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:41:49

Dette er kunsten at fremmane en tjenende ånd, der holder sig til det sted, den er påkaldt. Den tjenende ånd er usynlig, men kan åbne flasker og døre, hælde vin i glas, lave mad, gøre rent, vande blomster, hente ting, vende siderne i en bog, flytte en stol og lignende. Alle disse evner kan den med samme dygtighed som magikeren selv. Tjenende ånder kan ikke slås og har hverken hukommelse eller vilje. Der kan kun være én ånd indenfor samme område.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:41:59

Frembringer en en ildkugle, der giver en modstander 2 i skade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-27 17:02:28

Dette er kunsten at lave et magisk kompas med jernsplint, der kan pege i retning af en genstand, et sted eller en person, som magikeren kende det sande navn på. Jernkogleri virker indtil stedet, genstanden eller personen er fundet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:42:20

På koglerens forlangende frembringer formularen kraftige jordrystelser. Hvis modstanderne ikke opnår en kampgrad svarende til magikerens sindrul, blive alle modstandere rystet omkuld og kan ikke angribe i denne runde. Modstanderen kan dog stadig udløse effekter og egenskaber.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:42:29

Med denne formular og et vellykket sindrul, der afspejler blændværlets styrke, kan magikeren gennemskue alle illusioner, blændværk og vrangbilleder således, at man ser verden som den virkelig tager sig ud.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:42:37

Når besværgelsen udtales, vil et stort fyrværkeri eksplodere i luften. Mageren kan selv vælge hvilke effekter som vises, men det er ganske ufarligt og kan ikke antænder noget.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:42:46

Denne formular binder en dør til sin karm, låg til sin kiste, omslaget om en bog, således at den ikke kan åbnes med fysisk styrke. Låsen ophæves når magikeren ønsker det, men så er magiien brudt og den magiske lås er ophævet. Formularen kan også bruges til at åbne noget, som andre magikere har låst. Det koster ligeledes 4 psykeskade, men kræver også magikeren klarer et mytologirul mod en grad bestemt af mesteren, som afspejler magten på den magiker, som lavede låsen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:42:57

Formular giver magikeren mulighed for at efterlade noge af sin høre- eller synsans på et bestemt sted og herefter se eller høre hvad som sker dette sted. Magikeren bestemmer selv hvilke sans; se eller høre, der efterlades. Magikeren kan tage sansen tilbage når det ønskes, men det kræver at magikeren er fysisk på det sted, hvor sansen er efterladt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:43:07

Magikeren kan styre et menneskes fysiske bevægelser som at gå, svinge med arme og rulle med hovedet. Offeret kan tale af egen fri vilje, men modstand i kroppen gør kun bevægelserne langsommere. Formularen varer så længe magikeren holder koncentrationen og derfor magikeren ikke bruge evner eller ekspertiser, så længe formularen skal virke. Marionette kan ikke få offeret til at udføre indviklede manøvrer, som at angribe eller betjene mekanismer og offeret skal være ved bevidsthed.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:43:16

Formularen maske kaste en magii over en karakters ansigt og gør vedkommende ugenkendlig for en runde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:43:25

Fremtryller en klinge af rasende flammer i magikerens knyttede hånd, som noteres under våben. Så længe magikeren beholder klingen sænkes magikerens psykeloft med 2. Hvis magikeren opnår fumlerul, vil det også betyde, at flammesablen ophører og må fremtrylles påny.

FLAMMESABEL
KAMP +3 | AUTO
SKADE 2 | AUTO
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-25 21:12:07

Dette er kunsten at lade den fysiske krop smelte sammen med en genstand af mindst samme vægt og størrelse som magikeren selv. På den måde kan magikeren træde ind i og blive en del af sofaen, reolen, bordet eller døren. I morfusioneret tilstand er magikeren stadig ved bevidsthed, kan høre, se, lugte men hverken bevæge sig, fremsige formularer, bruge ekspertiser eller evner. Magikeren kan ikke hvile i morfusioneret tilstand, men kan træde ud af morfusionen når det ønskes, dog altid kun samme sted, hvor magikeren trådte ind. Derfor kan morfusion ikke bruges til at gå hele vejen igennem fysiske ting.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:43:44

fremtryller et tyk mørke fra jorden, der dækker karakterer og modstandere og gør det meget vanskeligt at se. På den måde får alle karakterer terminus 12 og modstandere effektrul 12. Mørket virker en runde og driver bort derefter. I mørke kan alle flygte med et helbredsrul mod en grad svarende til terningerullet alene.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:43:54

Giver en slags liv til magikerens skygge, der efter magikeren er faldet i søvn, løsriver sig og driver rundt for at holde vagt. Hvis den opdager noget, som kogleren selv anser som fjendtligt, vil skyggen straks vende tilbage til sin herre og vække ham. Men så snart magikeren vågner, bliver skyggen almindelig igen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:44:03

Kunsten at giver røg farver og forme det til de illustrationer, som magikeren kunne ønske. Kan også styre røg til at bevæge sig i en bestemt retning. Magikeren må holde koncentrationen og kan ikke kaste formularer, bruge ekspertise eller evner mens røgmagiien bruges.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:44:13

Dette er kunsten at finde det sande navn på nogen eller noget. Det giver magikeren 4 psykeskade og kræver et vellykket sindrul mod en grad, som afspejler offerets modstandskraft.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:44:23

Med sindstvang fratager magikeren et offers hukommelse om hele den dag, hvor offeret blev påvirket af formularen. Hukommelsen er borte permanent, men kan hentes tilbage hvis offeret kureres af samme formular og et vellykket sindrul mod en grad som afspejler kraften af den magiker, som udløste formularen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:44:32

Dette er kunsten at påkalde en skingelhird og søge at kontrollere det med et vellykket sindrul mod skingelhirdens kamprul. Lykkedes det kan magikeren give den én enkelt ordre, som den vil udføre, før den forsvinder tilbage til Skingelgurk. Ordren skal være simpel, men kan godt kræve længere tid at udføre. Formularen kan også bruges til at kontrollere skingelhird, som allerede er påkaldt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:44:44

Således kan mageren gå ind i en skygge og dukke op fra en anden skygge indenfor magikerens synsfelt. Mageren tager alle de ting han har på sig og kan bære, med på skyggevandringen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:44:53

Formularen tryller vand frem fra den tørre jord eller klippe. Den lille kilde vil løbe i en times tid, før den vil tørre ud.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:45:03

Med sølvskrift kan magikeren skrive eller tegne med sin finger på en hvilken som helst fast overflade. Fingeren efterlader en sølvskrift, som lyser svagt i mørke. Sølvskrift kan fjernes med samme formular.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:45:14

Med tankekraft kan magikeren løfte grej og udbytte indenfor sit synsfelt og bevæge det helt frem til en karakter, som kan benytte det i samme runde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:45:25

Dette er kunsten gennem tankerne at læse et andet væsens tanker ved at klare et sindrul mod en grad, der afspejler offerets modstandskraft. Magikeren kan lede dybt i offeret viden og finde netop den viden man ønsker, hvis den altså er der.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:45:36

Dette er kunsten gennem tankerne at tale med et andet væsen. Det kræver at begge kan tale samme sprog, men giver ellers begge mulighed for at tale til og høre den anden i tankerne. Magikeren må koncentrere sig og kan derfor ikke kaste formularer, bruge ekspertiser eller evner mens tanketunge er aktiv.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:45:48

Før teleportum kan virke, skal magikeren have tegnet et symbol, kaldet et magisk anker, på gulvet et diskret sted. Når magikeren fremsiger teleportum, åbnes en purper portal i luften, som karakterne kan gå igennem og på den måde vende tilbage til det sted, hvor det magiske anker er tegnet. Hvis magikeren fremtryller en portal i kamp, kræver det at karaktererne kan flygte fra kampen, før de kan komme gennem portalen. Magikerne kan kan have ét magisk anker og det er altid det sidst tegnede, som virker.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:46:00

Med tordenmageri påkalder magikeren et dødbringende lyn fra himlen, der giver modstanderne lige så meget skade, som antallet af modstandere. Formularen kan kun benyttes i tordenvejr og kun under åben i himmel.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:46:11

Med tungespil kan magikeren tale og får det til at lyde, om kom stemmen fra et andet sted.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:46:23

Fremtrylle en oval lysende kugle af umørke, der giver et et tydeligt og klart lys, som hverken kan blænde eller brænde. MAgikeren kan tænde og slukke varlyset som det ønskes.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:46:34

Kunsten at frembringe det vejrforhold som magikerens vægler. Vejret opstår i en hel runde uafhængigt af naturlovene, upåvirket af klima, geografi og nuværende vejrforhold.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:46:45

Ved at udtale denne formular og klare et sindrul, der afspejler offerets modstandskraft, kan magikeren styre offerets vilje til at udføre en enkelt handling. Det kan dog ikke være en handling, der bringer offeret selv i fysisk fare. Offeret kan intet huske efter oplevelsen, det vil være som intet var hændt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-24 15:46:56