image image image image

LEF 5

image UDSTYR

Drogekunsten er den ældste del af naturkundskaben og blev allerede brugt af de første mennesker. Planter, urter, blomster og gevækster er alle organiske som den menneskelige krop, hvorfor det er muligt at kombinere dem med det menneskelige blod og fremstille stoffer der kan påvirke kroppen på forunderligeste vis. Helt fra begyndelsen var det den helbredende virkning mennnesket søgte i drogekunsten, men i drogemestrenes forsøg på at afdække dette område, opdagede man andre nyttige virkninger. I oldtiden var det medicinmænd, der helbredte de syge. Men i begyndelsen af det fjerde århundrede efter Rim, begyndte faget at dele sig i to grene; apotkeren der fremstillede mediciner, urtemidler og gifte og lægen der forstod sig på den menneskelige anatomi, symptom-, smitte- og behandlingslære. Gennem tiderne har alverdens apotekere blandet og brygget med forskellige ingredienser og trods de mange farlige, ja ligefrem dødelige forsøg, er der med tiden opfundet mange gifte, mediciner og præstationsfremmende brygge.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-03-13 11:16:25

Karakteren skal have to stjerner i egenskaben drogebryg, før karakteren kan lære at fremstille drogebryg. Drogeopskrifter købes hos urtebryggere, alkymister eller drogister og kan fås i de fleste byer. En opskrift koster 20 penge under almindelig omstændigheder og når en opskrift er købt er den også lært og karakteren kan fremstille den pågældende drogebryg. Lærte opskrifter noteres bag på karakterskemaet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:56:06

Karakteren kan kun fremstille de drogebrygge karakteren har lært og det kræver karakteren har en drogepose noteret under grej, der indeholder alt hvad drogebryggeren skal bruge til at fremstille drogebryg. Læs om drogeposen i varemagasinet. Det koster 1 blodskade for hver drogebryg, der skal brygges og det fremstiller en drogebryg, der bæres som et grej og slettes efter brug.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:57:17

Uden en drogepose kan karakteren måske finde de nødvendige droger i naturen med feltkundskab, men kan dog kun finde dem i drogens habitat, det vil sige dér hvor drogen vokser. Hvis karakteren befinder sig i det rette habitat og hvis mesteren vurderer der er mulighed for at finde droger, så sætte graden efter hvor almindelige de er i området. Det står noteret hvilken grad karakteren typisk skal opnå for at finde drogen eller urten, såfremt karakteren befinder sig hvor de vokser.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:57:32

En drogebryg baseret på det saftige anuannablad helbreder et menneske for en hvilken som helst naturlig sygdom, dog ikke den hvide syge.
Habitat: Normal. Vokser vildt i det sydlige Valhel.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:57:44

Ved at smøre en salve af bulmeurt på håndvåben forøges den skade våbnet påfører en modstander. Alle karakterer med håndvåben giver +1 skade til modstanderen ved et vellykket angreb. Virker ikke på skydevåben og har ikke effekt på modstandere med egenskaben gift.
Habitat: Svær. Findes udbredt I Rolgornia og Algundur.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 02:09:32

En svamp, der ved direkte indtagelse får karakteren til at kaste voldsomt op. Men med den rette tilberedelse kan brækhatten bruges til at fremstille et svampebrød, der gør det muligt for karaktererne at genvinde tilstande ved hvile, når det ellers ikke kan lade sig gøre.
Habitat: Normal. Findes i skovbunden af de fleste skove i Valhel, dog aldrig i nåleskove.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:58:04

En drogebryg med damballa har en helbredende virkning og giver nok til at alle karakterer kan slette alle livskader efter hvile.
Habitat: Normal. Vokser i det meste af Valhel i særligt frugtbare egne.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:58:18

En salve af flammeblad kan forhindre karakteren i at få livskade af ild i en runde. Dette gælder dog ikke den evige ild fra dragerne.
Habitat: Svær. Vokser vild i det sydlige noxius, Gamradh, Nudun og Rumanoth.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:58:36

En drogebryg baseret på den farlige fluesvamp giver en karakter terminus 7 i en runde. Desværre gør bryggen karakteren blind i sit raseri og rammer også alle karakter, som ruller 7 eller mindre på terningerne, 1 livskade.
Habitat: Vanskelig. Vokser i det nordlige Valhel, altid i forbindelse med skov.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:59:00

Med en salve af frostblomster, kan karakteren modstå enhver form for frost i en enkelt runde.
Habitat: Vanskelig. Vokser i Revnianbjergene, hvor sneen ligger hele året.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:59:10

Med den lille urt heksering, kan der fremstilles en drogebryg, som behandler og fjerner 1 forgift.
Habitet: Svær. Vokser hvor et menneske er pålagt en heksering. Ofte i tætte skove.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:59:36

En drogebrug af galgeurt opløser et skelet eller et kadaver, der straks falder om som besejret og opløses til støv.
Habitat: Svær. Vokser hvor et kadaver er rådnet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:59:47

Med en drogebryg af planten gyldenhat fremstilles en bryg, der kan styrke en karakters helbred med +10 til ét helbredrul.
Habitat: Svær. Vokser vildt overalt i Valhels kystlande.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 01:59:57

En drogebryg af knuprod fremmer styrkepræstationen og giver en karakter +10 til et styrkerul.
Habitat: Vanskelig. Rødderne fra knuptræet, der kun vokser i Hvidskov i Nandel.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 02:00:06

En bryg af malurt, der ved indtagelse gennem munden får offeret til at falde i en øjeblikkelig søvn. Offeret vågner først efter 6 timers søvn, og kan på ingen måde vækkes før.
Habitat: Vanskelig. Vokser på strandvolde og nær bebyggelse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 02:00:16

Det er en ækel sag at drikke en bryg af mosefryd, men den neutraliserer alle former for gift, som er indtaget gennem munden.
Habitat: Vanskelig. Vokser i alle Valhels moser.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 02:00:26

En drogebryg på urten månepil gør at karakteren vinder angrebet på uafgjort kamprul.
Habitat: Svær. Ved ferskvandssøernes bred.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 02:00:36

En drogebryg baseret på svampen nathat giver nok til at alle karakterer kan slette alle psykeskader efter hvile.
Habitat: Vanskelig. I stinkende og tykflydende moser.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 02:00:46

Med skarntyde fremstilles en gift, der skal indtages gennem munden og dræber offeret øjeblikkeligt.
Habitat: Svær. Vokser over det meste af Valhel, men altid i nærhed af strand.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 02:00:56

En drogegift af skrækrod giver offeret øjeblikkelige syner af frygtelige scenarier og får offeret til at tro, at alt bliver levende, med det ene formål at dræbe. Effekten virker i 6 timer.
Habitat: Svær. Roden af planten Ginosing, der kun vokser omkring Ligaramosen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 02:01:07

Drogebryg baseret på snildehat giver en karakter +10 til et behændigrul.
Habitat: Normal. Blomsterig plante fra det sydligeste Valhel.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 02:01:17

Drogebryg baseret på den gule stridsurd, giver en karakter -1 i terminus i en runde.
Habitat: Svær. Ved saltvandssøer og hvor der er større saltforsamlinger.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-04-09 02:01:26