image image image image

LEF 5

image MODSTANDERE

Hinsides naturens verden findes ånderiget, hvor ånderne holder til. Over ånderne er dæmonerne og over dæmonerne er dæmonherrerne. Dæmonherrerne repræsenterer både fysiske ting men også fænomener som frugtbarhed, handel og produktion. Ordet dæmon kommer af det vemlandske daimon, der betyder en ulykkebringende guddom og fremstilles almindeligevis som grufulde væsener, der er skyld i menneskelig ulykke, lidelse og død. De tre skriftsreligioner betragter dem i forskellig grad som det onde i det guddommelige kosmiske drama, men de dyrkes også som kraftgivende entiter af spiritister og hekse og i visse kulturer som guder. Ifølge dæmonologien er ånderiget den sande verden, som en flod af evig rislende energi til alt liv og vilje. Den har sit udspring ved Kor, verdenslyset hvor ånderne og dæmonerne fødes og løber ud i Korbul, den store afgrunds dyb, hvor alting opsluges. Dæmonerne er opdelt i et skarpt hierarki, hvor Dæmonherren er øverst og lige efter kommer skarakiaen. Det er sjældent dæmonherrer og skarakiaer viser sig, mens dæmonerne længere nede i hierariet er mere hyppigere gæster. Dæmonerne udseende varierer i stor grad, men har ofte genkendelige træk fra dæmonherren, den er underlagt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-11 11:49:22

Nederst blandt de laveste dæmoner findes shedimerne. Underkuede og sledske adlyder de blindt højerestående dæmoner og håner ånderne, der ligger under dem. De bruges som oppassere, oprydder, tjenere og andet tarveligt arbejde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-11 12:01:30

Uregerlige og utilregnelige er de hidsige malahimer, der flittigt anvende som sendebud og spioner. Af alle dæmoner er malahimerne dem, vi oftes møder i naturens verden, for det er dem, som holder øje med mennesket gøren og laden.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-11 12:01:42

Den krigeriske men disciplinerede balskari i perfekt til brug som soldat eller vagt. De sætter ære i at adlyde og ofre sig for sin herre. De er frygtløse og grusomme i deres hærgen, udviser ingen nåde eller tanke for andet end krigen og æren.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-11 12:01:51

Lige under skarakiaen findes Sefnarafen, selvhøjtidlige og aristokratiske dæmoner. De benyttes som rådgivere i fredstid og som generaler i krig. Som de øverste dæmoner under skarakiaen er Sefnarafen den dæmon, som mest har med de laverestående dæmoner at gøre og er den som uddelegerer opgaver og pligter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-11 12:02:00