image image image image

LEF 5

image PERSONLIGHEDER

Den spirituelle er en åndrig person, der bygger sit verdenssyn på intuitive, bevidsthedsmæssige og åndelige erfaringer. For den spirituelle er ånderne det essientielle og praktiserer åndeseancer for at kommunikere med dem, hente hjælp og indsigt i den åndelige åbenbaring. Ånderverdenens mangfoldighed giver ofte den spirituelle et åbent sind og stor tolerance.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-02-01 17:45:09

Danner en åndeaura omkring den spirituelle, der blokerer kampgrad 5 eller mindre. Noteres under panser.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-11 13:28:45

Med blodoffer kan den spirituelle tage en blodskade mod at slette en livskade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-11 13:28:57

Med ekstasen kan spiritisten meditere sig til at flytte 1 point fra en kundskab til en kundskab i privaten. Kan dog ikke trække et point fra en kundskab, som vil blive lavere end antallet af valgte forbedringer kræver.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-11 13:29:10

Påkalder en hjælpeånd, der hjælper til i en given situation med et omrul på mesterens evnegrad. Virker ikke mod kampgrad.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-11 13:29:21

Et ånderitual hvor den spirituelle ofrer et grej til ånderne mod at den spirituelle og en valgfri karakter begge kan slette 1 skade i en valgfri tilstand.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-11 13:29:34

Med overtro får den spirituelle automatisk omrul ved fejlrul med okkultisme.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:51:39

Åndepagten er et ritual, hvor den spirituelle binder sin sjæl til åndeverdenen og modtager +2 blodloft, dog ikke til højere end 6. Markeres i to dråber under blod.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:51:50

Med åndevåben kan spiritisten give åndekraft til alle våben og på den måde sørge for at alle karakterer kan bruge kamprul mod modstandere med effekten ånd istedet for sindrul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:51:59