image image image image

LEF 5

image PERSONLIGHEDER

Den religiøse er en gudsfrygtig person, der tror på en gud som forklaring på tilværelsens grundlæggende spørgsmål. Personen er ofte tilhørende en trosretning, hvor hellige tekster, giver retningslinjer for, hvordan tilværelsen bør leves, hvordan personen skal handle og i det hele taget sætter retningslinjerne for den moralske korrekthed og den åndelige frelse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-02-01 17:42:06

En ydmyg bøn, der opildner troen på miraklet og giver dermed et omrul til en karakter med fumlerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-11 13:27:04

En kraftfuld og opbyggelig tale, der styrker en karakters mentale tilstand og sletter 1 psykeskade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-11 13:27:19

Den gudsfrygtige får automatisl omrul ved fejlrul med sind
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:48:49

Med håndspålæggelse i troens ånd giver en karakter tillid til troens helbredelse og kan slette 1 livskade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:49:56

Et renseritual, der renser en valgfri karakter, som dermed kan slette 1 blodskade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:50:10

Med troens nåde oplever den religiøse en hellige åbenbaring ved stigerul og sletter et antal psykeskader svarende til levned.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:50:25

Troen på gudens velsignelse løsner en karakters mentale skyggeside og karakteren kan dermed sletter 1 kraftskade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:50:36

Gennem troen på gud og livets hellighed kan den religiøse fremprovokere en foragt så dyb, at karakterene ikke påvirkes af modstanderens psykeskadende effekt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:50:46