image image image image

LEF 5

image PERSONLIGHEDER

Den rebelske ser sig selv som en modsætning til det etablerede samfund og lever i et oprør mod almindelige normer og moral. Personen mistror alle autoriteter og handler ofte uregerligt ud fra sin egen moral og sine egne love. Det modsætningsfyldte verdenssyn gør ofte den rebelske til en kampklar overlever, der tilbringer tilværelsen på kanten af samfundet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-02-01 17:35:48

En afledningsmanøvre, der gør at en karakter kan udføre to reaktioner i samme runde, mod at den rebelske får 1 kraftskade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:45:10

En erfaring som giver den praktiske +1 til alle talentrul. Noteres i bonusboksen til højre for hver talent.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:45:26

Et kneb, der udbytter en dårlig kampsituation til en fordel, der giver modstanderen 1 livskade for hver karakter, som opnår fejlrul med kamp.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:45:47

Med gadetrick kan den rebelske flytte 1 point fra et talent til et andet talent i privaten. Kan dog ikke trække et point fra et talent, som vil blive lavere end antallet af valgte forbedringer kræver.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:46:49

En fysisk udholdenhed og mental erfaring, der gør den rebelske udholdende og hårdfør med +2 til kraftloft. Noteres i to lyn under kraft på karakterskemaet, dog ikke til højere end 6.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:47:04

Erfaring med at finde brugbare eller værdifulde ting på modstandere giver 2 udbytte for hver besejret modstander istedet for 1.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-11 13:26:31

Den smidige karaktere får automatisk omrul ved fejlrul med behændig.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:47:30

Med snigangreb kan rebellen få -1 i terminus mod at få 1 kraftskade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-08-12 17:47:40