image image image image

LEF 5

image REGLER

Der kan opstå utallige situationer, der ender med slagsmål af den ene eller anden art og derfor er kamp et væsentligt element i rollespillet. Kamp udkæmpes i runder og hver runde afspejler en hel scene med flere udfald og handlinger fra både karakterer og modstandere, og udgør på den måde et bredt handlingsforløb i kamptumulten. Modstanderens kampgrad og karakterernes kamprul er altså mere end blot et enkelt udfald mod fjenden, men en hel række af handlinger, der tilsammen afgør resultatet af kamprunden.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 17:23:36

Modstanderne er bygget op af tre kvaliteter; kampgrad, Liv og effekter, der tilsammen udgør dens kampevner. I Modstanderbogen er modstanderne opdelt efter art og beskrives med det minimum af kvaliteter den art af modstandere har. Mesteren kan designe sine modstandere selv ved at forbedre modstanderens kvaliteter eller helt lave sine egne for at personificere særlige modstandere.

KAMPGRAD
Modstanderens kampgrad noteres som; Normal, Vanskelig, Svær, Hård, Urimelig eller Episk og svarer til de almindelige evnegrader. Det er kamgraden som afspejler hvor svær modstanderen er at ramme i kamp.

LIV
Modstanderens liv viser hvor meget livskade modstanderen kan tåle, før den besejres. Modstandere bliver besejret når Liv falder til 0.

EFFEKT
Modstandere har altid mindst én effekt. Hvordan effekterne bruges beskrives senere, men her beskriges indholdet af alle effekterne. I Modstanderbogen kan navnene på modstandernes effekter variere, men effekten er den samme.

AGRESSIV
KAMPGRAD LIVSKADE 2 | AUTO
Den aggressive modstander giver 2 livskade når den rammer karakteren med kampgrad. Kan afværges med lægekunstrul.

BEREDT
VINDER PÅ UAFGJORT MODSTANDERE | AUTO
Den beredte modstander gør at alle modstandere undgår livskade når kampgrad og kamprul er lige. Kan afværges med kulturrul.

BIDENDE
BLODSKADE ALLE | EFFEKTRUL
Væsner, der kan bide eller har klør smitter karakterernes blod og giver alle karakterer i kampen en blodskade ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Kan afværges med behændigrul.

BRUTAL
BENBRUD ALLE | EFFEKTRUL
Den brutale modstander går hårdt til sine fjender og giver alle karakterer i kampen en brudskade ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. En brudskade gør at karakteren kan bære mindre og mister derfor et grej-felt, som noteres ved at markere i trekanten. Grej-feltet kan ikke bruges før karakteren har fået helbredt sine brud. Står der grej noteret på et grejfeldt som markeres, tabes grejet på jorden. Kan afværges med helbredrul.

GIFTIG
FORGIFT ALLE | EFFEKTRUL
Den giftige modstander kan forgifte sine fjender og giver alle karakterer i kampen en forgiftning ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. En forgiftning gør at karakteren bliver immun overfor en valgfri farmaka, som noteres ved at markere i trekanten. Farmakaen af den type karakteren har fået forgiftning i kan ikke bruges før karakteren har fået behandlet forgiftningen. Står der farmakaer noteret på et farmaka-felt som markeres, kan de stadig bæres og bruges på andre karakterer. Kan afværges med sanserul.

NEDRIG
KRAFTSKADE ALLE | EFFEKTRUL
Den nedrige modstander kan håne, skose og nedbryde sin fjendes moral og giver alle karakterer i kampen en kraftskade ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Kan afværges med karismarul.

OKKULT
FORBANDELSE LAVEST RUL | AUTO
Den okkulte modstander giver hver runde den karakter som ruller lavets en forbandelse. En forbandelse forhindrer karakteren i at benytte en valgfri ekspertise, som noteres ved at markere i trekanten. En markeret ekspertise kan ikke benyttes før forbandelsen er ophævet.

OVERNATURLIG
EFFEKTRUL 7 MODSTANDERE | AUTO
Den overnaturlige modstander gør at alle modstandere i kampen udløser effekter ved et rul på 7 istedet for 8. Kan afværges med mytologirul.

PANSER
BLOKÉR KAMPRUL 6 ALLE | AUTO
En modstander med panser afværger automatisk kamprul på 6 eller lavere. Kan afværges med teknologirul.

SKRÆMMENDE
PSYKESKADE ALLE | EFFEKTRUL
Den skræmmende og uhyggelige modstande giver alle karakterer i kampen en psykeskade ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Kan afværges med sindrul.

STRATEGISK
AFVÆRGER TERMINUS ALLE | AUTO
Den strategiske modstander afværger terminus og får derfor ikke ekstra livskade ved terminus og karakteren kan ikke rulle terminusrul. Kan afværges med feltkunstrul.

STÆRK
LIVSKADE ALLE | EFFEKTRUL
Den stærke modstander giver alle karakterer i kampen en livskade ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Kan afværges med styrkerul.

SPECIALEFFEKTER
Der findes også en række specialeffekter, som modstandere kan have, men som ikke kan afværges på almindelig vis.

ÅND
KAMP MED SIND | AUTO
En modstander med ånd er ikke fysisk og karaktererne kæmper mod dem med sindrul istedet for kamprul. Kampen forgår på almindeligvis; den som rulle lavest får livskade og begge får livskade ved uafgjort resultat. Karaktererne kan ikke benytte terminus, men må bruge fokus på sind.

ILD
LIVSKADE ALLE | AUTO
Modstandere med ild giver alle karakterer en livskade i hver runde, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej.

VANVID
PSYKESKADE ALLE | AUTO
Modstandere med der vækker vanvid giver alle karakterer en psykeskade i hver runde, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej.

FORDÆRV
ØDELÆGGE GREJ ALLE | AUTO
Modstandere som kan fordræve, ædelægger et valgfrit grej hver runde, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej.

VOLDSOM
KAMPGRAD RAMMER ALLE | AUTO
Den voldsomme modstander er enten så stor, lynsnar eller voldelig, at alle karakterer i kampen rammes af modstanderens kampgrad.

UHELLIGE
KRAFTSKADE ALLE | AUTO
Uhellige modstandere dræner karakterer en kraftskade i hver runde, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-27 01:22:15

En kamp begynder i samme øjeblik nogen vælger at slås. Karakteren kan enten være 'i kamp' eller 'uden for kamp'. Karakterer, som angriber, angribes eller bare står i umiddelbar nærhed af den som starter kampen, er 'i kamp' fra start. Når en karakter er 'i kamp' kan karakteren påvirke kampen med sit grej, sine farmaka, evner og ekspertiser. En karakter 'uden for kamp' kan ikke påvirke kampen, hverken modstandere eller karakterer. En karakter 'uden for kamp' kan altid vælge at gå 'i kamp', med mindre særlgie forhold forhindrer det. En karakter 'i kamp' kan ikke forlade kampen uden at vinde den, tabe den eller flygte fra den.

Mesteren skal være opmærksom på, at karaktererne ikke kan udføre handlinger, som modstanderne forsøger at forhindre, før fjenden er besejret. Hvis karaktererne eksempelvis skal fange en modstander, eller stjæle noget hvor kampen foregår, kan det ikke gøres, før kampen er overstået.

Karakteren kan normalt rulle ét rul i hver runde og må vælge at bruge det til at bekæmpe modstanderen eller til at afværge en effekt. Spilleren må gerne rulle terningerne før det besluttes om rullet skal benyttes til det ene eller det andet.

Kamprunden
Hver runde starter med at mesteren ruller terningerne for at bestemme kampgraden og spillerne ruller terningerne for at kæmpe eller afværge effekter. Kampen foregår simultant og spillerne skal først bestemme hvordan karaktererne handler, efter alle har rullet. På den måde kan spillerne aftale hvordan karakterne skal bruge deres kamp, modeffekter, grej, farmaka og ekspertiser på bedst mulig vis.

Kampgrad
Resultatet af kampgraden repræsenterer den modstand karaktererne skal modstå i denne kamprunde. Hver karakter kan kun angribes med kampgraden én gang i hver runde og modstanderne kan højest angribe én karakter hver. Med færre modstandere end karakterer, angriber modstanderne de karakterer, som opnår det laveste rul. Ved uafgjort, bestemmer spillerne selv, hvem som tager angrebet. Hvis der er forskellige modstandere med forskellige kampgrader, bestemmer mesteren selv hvilke karakterer modstanderne slår på, men benytter det samme rul til at udregne alle kampgrader.

Effekt
Modstanderne har mindst én effekt, som enten udløses automatisk eller ved et effektrul. Et effektrul er hvis mesteren ruller 8 eller mere på terningerne til en kampgrad. En effekt kan kun have effekt én gang i samme runde og derfor kan flere ens effekter ikke udløses samtidig. Nogle effekter har konsekvens for alle karakterer 'i kamp' eller alle modstandere og det kan være nødvendigt at nedkæmpe modstandere med særligt farlige effekter først. Hvis en modstander besejres, vil dens effekter ikke længere aktiveres.

Modeffekt
Karakteren kan afværge en effekt ved at bruge sit rul til et evnerul i evnen med den rette modeffekt. Hvis evnerullet bliver lig med eller højere end kampgraden, annulleres den pågældende effekt i denne runde. Når karakteren afværger en effekt, forsvarer karakteren sig stadig med passiv kamp, det vil sige kamp uden rul. En kampgrad højere end karakterens passive kamp giver karakteren 1 livskade. En passiv kamp som er lig med eller lavere end kampgraden forhindrer karakteren i at få livskade, men giver ingen livskade til modstanderen.

Kamprul
Karakteren gør et udfald mod modstanderne ved at bruge sit rul til et kamprul. Hvis kamprullet er højere end kampgraden, får modstanderen 1 livskade. Er kamprullet mindre end kampgraden, får karakteren 1 livskade. Hvis kamprul og kampgrad er lige, får både modstander og karakter 1 livskade. Spillerne bestemmer selv hvilken modstander de slår på, men kan kun vælge mellem de modstandere, som rullede kampgrad mod karaktererne. Med skydevåben kan karakteren angribe modstandere, som ikke rullede kampgrad mod karakterne.

Terminus
Hvis spillerens rul, ved kamprul, bliver lig med eller højere end karakterens terminus, betyder det at modstanderen blive ramt og får 1 livskade, også selvom kamprullet ikke opnår kampgrad. Hvis kamprullet både opnår terminus og kampgraden samtidig, får modstanderen samlet 2 livskade; 1 livskade for at blive ramt og 1 livskade for terminus.

Terminusrul
Ved at opnå terminus udløses også et terminusrul, der betyder at spilleren skal rulle terningerne igen. Hvis rullet igen bliver ligmed eller højere end terminus tildeles modstanderen endnu 1 livskade og der udløses endnu et terminusrul. Hvis rullet ikke opnår terminus afsluttes angrebet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 17:34:29

Der kan være forhold som karaktererne må tage hensyn til under kamp, eksempelvis hvis kampen foregår i giftige damp eller i et brændende hus. I den slags tilfælde kan mesteren kræve evnerul for at undgå skade af giftdamp eller ild, men disse rul gives udover karakterens faste rul til kamp eller modeffekt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 18:05:36

Der kan være mange årsager til en kamp afsluttes og ofte er det forbundet med årsagen til kampens begyndelse. Mesteren skal være opmærksom på, at modstandernes intention med kampen godt kan være en anden end karakterernes og selvom den ene part i kampen vil det ene, kan det være den anden part vil noget andet.

Overgivelse
Hvis en af parterne overgiver sig og nedlægger sine våben, er kampen overstået. Overgivelse bruges oftest af rationelle væsner, der kan gennemskue at muligheden for tab ikke står i overensstemmelse med den gevinst sejren medfører.

Karakterflugt
Karakterer kan vælge at flygte istedet for at kæmpe eller afværge effekter. Det kræver at karakteren bruger sit rul til en helbredsrul og hvis det opnår kampgraden, lykkedes det karakteren at slippe 'uden for kamp'. Hvis der er flere karakterer end modstandere, kan de overskydende karakterer flygte med et helbredsrul mod mesterens terningerul alene. Hvis det lykkedes at flygte, bliver karakteren ikke påvirket af kampgrad eller effekter.

Modstanderflugt
Hvis mestere erklærer at modstanderne flygter kan karaktererne forsøge at forhindre én modstander hver i at flygte med et helbredsrul mod kampgraden. Lykkedes det, får de modstandere som blev holdt tilbage livskade. Spillerne bestemmer selv hvilken modstander de vil forhindre i at flygte. De modstandere som ikke holdes tilbage flygter bort 'uden for kamp'.

Røveri
Modstandere, der angriber for at røve penge fra karaktererne, flygter så snart de har givet lige så meget i livskade som antallet af karakterer. For hver modstander som flygter, mister karaktererne 10 penge. De mistede penge fordeles så ligeligt mellem karaktererne som muligt.

Nederlag
Hvis en af de kæmpende parter er nedkæmpet, har de lidt nederlag og den anden part har vundet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 18:06:31

Det er langtfra altid kamp er et spørgsmål om liv eller død. Hvis modstanderne ikke ønsker at dræbe karaktererne, vil de ikke dø af at blive nedkæmpet, men blot være bevidstløse til de vågner efter hvile. Mennesker, snitalfer og umnol kæmper sjældent for at dræbe, da det ofte i disse kulterer kræver særlige forhold at ville dræbe en anden. Det er derfor situationen, kampårsagen og arten af modstandere, som afgør om karaktererne dør når de mister al deres liv.

Karaktererne kan også selv beslutte at de ikke vil dræbe modstanderne de kæmper med, hvis de af en eller anden årsag har brug for modstanderne i live. Mesteren kan dog bestemme at en modstander kæmper til døden og derfor først er stoppet når modstanderen er død.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 18:06:45