image image image image

LEF 5

image REGLER

Tilstandene er aspekter af karakterens fysiske og mentale modstandskraft. Det er med tilstandene karakteren kan trække energi til at udløse ekspertiser og fokus, men det er også tilstandene som skades, når karakteren påvirkes af omstændighederne. Karakteren har 4 tilstande; liv, kraft, psyke og blod og karakterens loft i de forskellige tilstande aflæses på rækken af symbolerne; hjerter, lyn, ruder og dråber. Karakteren starter med to i hver tilstand, hvilket er markeret med sorte symboler på karakterskemaet. Gennem forbedringerne kan karakteren markere flere symboler og derved hæve loftet i den pågældende tilstand.

Liv
Karakterens fysiske skadetilstand påvirkes ved fysisk skadelige handlinger. Markeret med hjerter.

Kraft
Karakterens fysiske udholdenhed påvirkes ved fysisk udmattende handlinger. Markeret med lyn.

Psyke
Karakterens psykiske udholdenhed påvirkes ved mentale belastninger. Markeret med ruder.

Blod
Karakterens giftbalance påvirkes ved kontakt med giftige stoffer. Markeret med dråber.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-27 02:04:00

Karakteren kan få skade i kamp, men der er mange andre måder karakteren kan lide skade på. Mislykkedes evnerul kan koste kraft, fordi det udmatter karakteren, eller det kan koste liv, fordi karakteren slår sig. Det kan også være et fejlrul eller et fumlerul, der giver karakteren en brudskade, eller en forbandet mose, der giver forbandelser.

Tilstandsskade
At få skade i en tilstand kaldes livskade, kraftskade, psykeskade eller blodskade og betyder at karakteren får 1 skade i den pågældende tilstand. Skade noteres med en streg under den pågældende tilstand. Hvis karakteren får en skade højere end loftet tillader, sættes istedet et X og betyder at karakteren besvimer. Et X i liv kan betyde karakteren dør øjeblikkeligt, hvis skaden skyldes noget voldsomt, som at falde fra stor højde, få en klippeblok i hovedet eller i dødelig kamp mod fjender.

Benbrud
Når karakteren får et benbrud betyder det at karakteren kan bære mindre og mister derfor et grej-felt. Det noteres i trekanten på karakterskemaet på det valgte grej-felt. Hvis der er grej på feltet kan det ikke længere bæres og falder til jorden. Grejfeltet kan ikke benyttes igen, før benbruddet er helbredt.

Forbandelse
En forbandelse får karakteren til at glemme en valgfri ekspertise, som ikke kan benyttes før forbandelsen er hævet. Det noteres i trekanten på karakterskemaet i den valgte ekspertise.

Forgiftning
Hvis karakteren bliver forgiftet, beetyder det at karakteren bliver immun overfor et valgfrit farmaka. Det noteres i trekanten på karakterskemaet. Karakteren kan først bruge farmakaet igen, når forgiftningen er renset.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-27 02:04:52

Karakteren kan hvile for at genvinde sine tilstande. Det kræver mindst seks timers søvn og spilleren kan slette lige så mange skader i hver tilstand som karakteren har i levned. Vækkes en karakter før de seks timer er gået, må karakteren sove seks timer igen, før karakteren kan genvinde. Karakteren kan kun genvinde én gang i døgnet gennem hvile. Karakteren kan ikke helbrede benbrud, forgiftning eller forbandelser ved hvile.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-27 02:05:09

En besvimet karakter er bevidstløs i seks timer og kan kun vækkes før tid hvis tilstanden helbredes og X slettes. Når karakteren har være bevidstløs i seks timer, genvinder karakteren som efter hvile.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-27 02:05:22

Karakteren kan helbrede sine skader mod betaling.

Tilstandsbehandling
Karakteren kan få behandlet sine skader i tilstande på enhver lille sottestue, klinik eller hospital. Det koster 3 penge at slette en skade i en tilstand.

Brudbehandling
Benbrud kan behandles på enhver lille sottestue, klinik eller hospital. Det koster 10 penge at behandle ét benbrud.

Afforgiftning
Forgiftninger kan behandles i enhver apotheker, alkymist, sottestue, klinik eller hospital. Det koster 10 penge at behandle én forgiftning.

Absolution
Forbandelser kan ophæves hos præster med rimkim og det vil sige i de fleste kirker. Det koster 10 penge at ophæve en forbandelse.

Betalt overnatning
Hvis karakteren betaler for overnatning i en rigtig seng på kro, hotel eller i form af egen bolig, kan karakteren hvile og genvinde flere gange i døgnet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-27 02:06:05

Udbytte er en fællesbetegnelse for almindelige værdifulde genstande, enten i form af dets materiale, kulturel værdi eller brugbarhed. Udbytte kan altså både være reservedele som det kan være et gudlarmbånd. Udbytte findes på besejrede modstandere, men kan også stjæles i boliger eller tilsvarende.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-27 02:16:52