image image image image

LEF 5

image REGLER

Karaktererne er hovedpersonerne i historien og det er spillerens opgave at reagere og handle på karakterens vegne og på den måde være medfortæller til mesterens fortælling gennem karakteren. Hver spiller administrerer sin karakter på et karakterskema for at holde styr på evner, tilstande og grej. Dette kapitel handler om hvordan spilleren laver sin karakter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 18:40:13

Giv karakteren et navn og en alder. Det er op til spilleren, hvilken alder karakteren har, men det er en god ide at tale med de andre spillere om det. Det giver hverken fordele eller ulemper at være en ældre karakter, det afspejler blot at karakteren ikke rigtig har fortaget sig noget vigtigt eller afgørende i sit liv - indtil nu. Karakteren skal også have en baggrund, lidt om familie og hidtidige liv. Det må ikke være særlig detaljeret og må ikke overskygge den historie mesteren har forberedt. Karakterens egentlige forhistorie spilles i de indledende historier, det er her karakterene knytter bånd til hinanden, til andre roller, til steder og tider.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 18:40:22

Spilleren skal afgøre, hvilken type karakteren skal være ved at vælge én af de syv personligheder. Personligheden er den personlighed eller det særpræg, der udtrykker karakterens væremåde og derved adskiller den fra andre. Det afspejler hvordan personen anskuer verdenen og danner grundlaget for karakterens værdier og handlemåder.

Valget af personlighed giver adgang til syv ekspertiser, særlige effekter karakteren lærer gennem historien. Karakteren starter med en valgfri ekspertise fra det valgte personlighed, som noteres ved den sorte stjerne under ekspertise på karakterskemaet. Skriv ekspertisens effekt istedet for ekspertisens navn, det gør dem lettere at bruge.

Se personlighederne ved at klikke på 'masken' i menuen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 18:40:32

Alle karakterer er menneske, men mennesker fødes med forskelligt blodarv, der er opstået i blandingen med andre racer eller under forhold, som har ændret den biologiske arv i generationer. Der er seks kendte blodarv og så er der vanahaiblod, men vanahaiblod anses ikke som en blodarv, da alle blodarv kan indeholde vanahaiblod. Valget af blodarv bestemmer hvilken tilstand karakteren bruger på at udløse fokus og giver +2 til en bestemt evne. Fokus markeres ved at skrive +3 i fokusfeltet under den pågældende tilstand på karakterskemaet.

AVARIN
KARISMA +1
FOKUS PSYKE

Det siges, at elvarin fra Stjernedal var forelskede sig i mennesker og fik børn med dem. I mange år levede disse børn blandt elvarin, men en indre strid fik i sidste ende halvmenneskene til at forlade deres hjem og flytte til menneskenes byer. Her blev de en del af de menneskelige kulturer og der kom nye børn til, børn der havde tydelig træk fra deres forfædre. De bliver kaldt avarinere, er ofte smukke og fødes med let spidse ører.

NEMAL
HELBRED +1
FOKUS KRAFT

Mennesket er Valhels mest udbredte og succesfulde art af troldeslægten. De er karakteriseret ved deres selvbevidsthed, der gør dem unikke blandt trolde og sætter dem i stand til at kontrollere deres vilje og bevidsthed i større grad end nogen anden troldeart.

RAKKER
SANSE +1
FOKUS BLOD

Allerede fra gammel tid har dæmonerne besat mennesker med det formål at få børn med dem. Ud af disse forhold, der oftest sker uden menneskets viden, opstår de urene, der både er menneske og dæmon. De urene lever selv i slægter med strenge love mod at få børn med mennesker, men alligevel er det narturligvis sket og på den måde er dæmonblodet kommet ind i menneskeslægten. Det er årsagen til, at nogle mennesker fødes med dæmonblod. Disse mennesker kaldes rakkere og de fødes med ekstra fysiske attributter som horn, en hale eller ekstra tær. I de fleste kulturer er det dog almindeligt, at særligt tydelige og uheldige attributter bortopereres kort efter fødslen.

TATER
BEHÆNDIG +1
FOKUS BLOD

Da ligarafolket i sin tid skabte vanahai for at besejre dragen Vanahai Orm, viste det sig de havde skaffet sig ag med et problem blot for at få et nyt. Vanahai var med sin magii overlegne og mente de skulle overtage ledelsen i samfundet. Ligarafolket kunne ikke hamle op mod vanahai og valgte at løse problemet ved at skabe et nyt væsen med nekroalkymi. Denne gang blandede de et menneske med onokil og elvarin og resultatet blev snitalfen. Snitaflerne fik jaget vanahai bort, men forlod også selv ligarafolket, for at grundlægge deres egne riger. Med tiden faldt de store snitalferiger og mange snitalfer flyttede til menneskenes lande, hvor de fik børn med dem. Derfor fødes der i dag mennesker med så meget snitalfeblod i årerne, at deres øjne er stålgrå.

UMKAI
STYRKE +1
FOKUS KRAFT

I en periode på over tusind år var umnol fordrevet fra deres oprindelige rige i Smededal og måtte leve i andre bjergriger eller blandt menneskene. Det førte til forhold mellem mennesker og umnol og i nogle tilfælde kom der børn ud af det. På den måde kom umnolblodet ind i menneskeslægten og de børn, der fødes med umnolblod i årerne. De er gerne bredskuldrede og mindre end gennemsnittet.

VANAHIN
SIND +1
FOKUS PSYKE

Vanahinen er født med vanahaiblod, der oprindeligt stammer fra dragerne og derfor bruser ekkoet af dragens grådighed og higen efter viden og magt i personen sind. Vanahin har ingen særlige fysiske kendetegn, men kan have træk fra de øvrige blodarv. Kun som vanahin kan karakteren vælge dannelsen Magiker.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 18:40:49

Fordel +1 point til alle evner; talenter, kundskaber og kamp, så alle evner starter på 1 point, undtaget blodarv-evnen, der starter på 2. Fordel derefter 6 point til evner efter eget valg, dog må ingen evne starte højere end 3 point.

Dannelse
Senere i spillet kan karakteren opnå en dannelse og får en helt særlig ekspertise, men får at opnå dannelse, skal karakteren have mindst 10 point i tre forskellige evner. Hvilke evner bestemmes af den dannelse man ønsker. Man behøver ikke vælge den retning man vil gå fra spillets start.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 18:41:14

Karakterens indtægt svarer til 10 x levned. Karakteren starter med 2 i levned, som er noteret med 2 sorte diamanter under karakter på skemaet. Det giver karakteren en indtægt på 20 penge. Indtægt noteres i den forreste boks under penge på karakterskemaet; pilen som peger på kisten.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 18:41:57

Karakteren starter med 20 penge i kontanter, som noteres under penge på karakterskemaet. Spilleren kan bruge pengene til at købe udstyr fra varemagasinet, før historiens start.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-26 18:41:49