image image image image

LEF 5

image UDSTYR

Med SKATTE menes blandede værdifulde genstande i form af materiale, håndværk eller sjældenhed uden egentlig brugsværdi. Skatte er ofte skjult og glemte, men der findes naturligvis også skatte i de beboede slotte og herregårde, hvor det pynter i de fine hjem. Skatte kan på den måde både være noget husets frue har i sit smykkeskrin, det kan være bevogtede rigdomme, opbevaret som samlinger, båret som smykker eller gemt som værdi i en bankboks. Men det kan også være mytologiske gravskatte med historisk interesse eller glemte efterladenskaber fra fortiden.

AT BÆRE EN SKAT
Skatte noteres under GREJ og værdien angiver salgsværdien for den skat karakteren kan bære på ét felt under GREJ. Eksempelvis kan mindre skatte fylde 1 GREJ, skattekister fylder 3 GREJ, skatkamre fylder 10 GREJ mens de store skatte kan fylde en del mere. Særligt drageskatte er berømte for deres størrelse og fylder gerne op til 100 felter under GREJ at bære med sig.

SKAT
VÆRDI ¤10
GREJ | Værdigenstande, der alene er noget værd i form af deres materielle eller kunstneriske værdi. Værdien afspejler hvad det giver at sælge 1 SKAT, der fylder som 1 GREJ.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-06 14:07:35

Valhel er en gammel verden, fuld af hemmeligheder og glemte skatte. Over alt findes efterladenskaber fra civilisationer og kulturer, der herskede i fordums tid. Nogen er gemt i gamle grave, andre forladt i huler, ruiner eller er sunket til flodens eller havets bund. Skattejægere fra alle verdenshjørner søger efter disse skjulte skatte og sælger dem til private samlere eller offentlige institutioner, museer og universiteter. Det er en stor forretning og er årsag til mange dødsfald, når jagten efter rigdom vækker rædselsfulde dæmoner og eller uhyrer, der ofte bevogter de gamle værdier.

ALAKAFEZ
KUNDSKAB +1 | AUTO
GREJ | En cylindrisk hovedbeklædning fremstillet af filt, uden skygge, oftest rød eller sort men altid med silkekvast. De blev opfundet i Visdommens Hus i Rumanoth og fremstillet i årene 377 til 512, hvorefter kunsten gik tabt. Med en alikafez får bæreren +1 til alle KUNDSKABSRUL.

DÅRESMYKKE
KARISMA +2 | AUTO
GREJ | Puritinsk dåresmykker kendes tilbage fra menneskest ældste tider og er hovedelementet i mange folkesagn findes af alle slags; ringe, halskæder, diademer og lignende. Fælles for dem er, at de er giver bæreren +2 KARISMA.

HAREFOD
TALENT +1 | AUTO
GREJ | Puritinske lykkeamuletter, der forbedrer bærerens TALENTER kendes fra menneskets ældste tider. HAREFODEN er den mest almindelige udgave, men de findes også gjort af andre fetish som vinger, fjer, sten eller knogler. HAREFODEN giver bæreren +1 til alle TALENTRUL.

RITZOPAL §0
PSYKELOFT +1 | AUTO
GREJ | Kraftfulde blålige krystaller, der blev udgravet i Vanahais tid. RITZOPALEN giver +1 PSYKELOFT så længe krystallen bæres, også over maximum PSYKELOFT. Der findes ingen kendte RITZOPAL-miner længere.

STYRKEBÆLTE
STYRKE +2 | AUTO
GREJ | Styrkebæltet giver bæreren STYRKE og siges at stamme fra de nu uddøde ligarafolk.

ÅNDEMASKE
OKKULTISME +2 | AUTO
GREJ | En maske fremstillet under ritual, bemalet med sælsommme tegn til brug for nornefolkets rituelle kampe.

MONOKEL
SE AURA | AUTO
GREJ | Et magisk artifakt, fremstillet af Vanahai til at se levende væsners aura for at afsløre. MAGIKERE har en lilla aura, LÆNKEHEKSE har grøn aura, folk med RIMKIM har hvid aura, ÅNDER har blå aura, DÆMONER har rød aura, DRAGER har mangefarvet aura og SKINGELHIRD har ingen aura.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-06 14:07:49

De mest bizare og hemmelige væsner i Valhel er skingelhirden, der siges at stamme fra Skingelgurk. De består hverken af ånd eller af nogen kendt fysik, de fungerer på helt andre premisser end alt andet liv. Blandt de mest kendte skingelhird er atralvæsnerne; de blege lysende elvarin og de sorte onokil med de blege øjne. De interesserer sig ikke for skatte eller værdier. Elvarin byggere deres udstyr af gilgatin, der siges at være forstenet lys, mens onokil bygger af svartmalm, der skulle være forstenet mørke. Derfor samler de ikke skatte, men deres udstyr kan i sjældne tilfælde findes i andres skatkamre eller som efterladenskaber efter kamp. Almindeligvis bliver en elvarins og onokils udstyr optaget i kroppen ved deres død og efterlader derfor kun sjældent noget at røve. Det sker særligt når de dør i forbindelse med stor åndekraft, hvad enten det er rette direkte mod dem, eller det blot dør et åndefuldt sted. Ånden kan forhinde astralvæsnets udstyr i at blive optaget i kroppen og på den måde efterlade det til andre at finde.

ASTRALVÅBEN går langsomt i opløsning når de ikke er i SKINGELHIRDENS besiddelse. Særligt hvis ASTRALVÅBEN besiddes af væsner med sjæl, det vil sige mennesker, trolde og Umnol, nedbrydes det af livets manakraft. Det betyder at de ASTRALVÅBEN karakteren har på sig opløses og forsvinder første gang spilleren opnår FUMLERUL. Hvis karakteren har flere ASTRALVÅBEN på sig, opløses de kun et ad gangen ved FUMLERUL. ASTRALVÅBEN, der opbevares et andet sted end på karakteren, hvor de ikke benyttes, holder længere og påvirkes ikke af FUMLERUL.


ELVARKIR
TO FORSVAR | AUTO
TERMINUS -1 | AUTO
UVURDERLIG

KAMPVÅBEN | Smal dobbeltægget elvarinklinge med elvarinskrift langs bladet og en lille men effektiv parérbøjle. Fremstillet af det let lysende materiale gilgatin, der menes at være udvundet af solens lys.

SAKRAVIT
VALGFRI MODSTANDER | AUTO
TERMINUS -1 | AUTO
UVURDERLIG

SKYDEVÅBEN | En smukt kurvet elvarisk gilgatinbue med elvarinskrift og håndfast greb. Når buen spændes kommer der automatisk en pil til affyring.

LUNARAI
PANSER 6 | AUTO
FORSVAR +3 | AUTO
UVURDERLIG

PANSER | Let ringbrynje af lysende gilgatin. Let og effektiv at bevæge sig i.

ZHANTAK
TO FORSVAR | AUTO
EKSTRASKADE | AUTO
UVURDERLIG

KAMPVÅBEN | Onokilernes slanke klingevåben af svartmalm, uden parérstang.

VIZRUN
VALGFRI MODSTANDER | AUTO
ANGREB +3 | AUTO
UVURDERLIG

SKYDEVÅBEN | Onokilernes slanke langbue af svartmalm.

ZHAKHAI
PANSER 6 | AUTO
ANGREB +3 | TILSTAND
UVURDERLIG

PANSER | Onokilernes pladetorso med skulderplader og halskrave af svartmalm.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-06 14:08:35

Umnol nedstammer fra rovlukker-troledene og opstod for cirka 50.000 år siden. De udviklede deres kultur omkring den nordlige del af floden Mol, der på den tid var ti gange så bred og lå midt inde i en bjergkæde, hvoraf kun Arbjergene er tilbage. Der eksisterer stadig rester af umnols oprindelige rige i form af et enligt bjerg, der ligger som kastet fra Arbjergene, mellem Kurien og Arkenval. Det hedder Morgon Khad og hører retmæssigt under umnolskongens ejendom. Umnols gamle legender huskes og fortælles af goderne, og de beretter at umnol gravede i bjergene længe før de blev umnol. En dag stødte de på et underjordisk slot af mitrillum, hvor læremesteren Morgon dvælede under slangernes bid. Umnol fjernede slangerne så Morgon vågnede af sin døs og de lavede en aftale. Her dybt under jorden lærte Morgon dem runekunst, smedesang og at bygge vidunderlige maskiner, til gengæld for en særlig opgave. Hvad denne opgave går ud på, kendes kun af umnols goder, men den indbefattede, at de efter Morgons have oplært dem, måtte drage til Harak bjergene og der grundlægge deres nye rige. Goderne siger, at umnol endnu ikke har udført Morgons opgave, at den skal afsluttes på en helt bestemt dag, der endnu ikke er kommet. Før Morgon sendte den afsted, udpegede han den dygtigste blandt dem til konge over alle umnol. Valget faldt på Glorim Sølvskæg.

Det første umnolrige blev grundlagt 3000fR af Glorim Sølvskæg og blev kaldt Smededal. Trods mange krige, særligt mod bjergtrolde, Uru Urkil fra Gnathore og drager, blev det liggende i næsten tretusind år. I 300fR blev Smededal knust og umnol flygtede i alle verdenshjørner, hvor de byggede nye, mindre riger hvoraf særligt Nimorod, Numen Khad og Kuz Kuduk skal nævnes. Ellevehundrede år senere generobrede Thrain Sølvskæg Smededal og kaldte alle umnol tilbage til deres oprindelige rige. Det gjorde langt de fleste og derfor er de gamle riger i dag lukkde. Kun Nimorod er stadig beboet og tilmed meget aktivt driver handel med jern til resten af Valhel.


HAARN
TO FORSVAR | AUTO[/lt2]
[lt3]ANGREB +3 | AUTO

SKJOLD | Et simpelt rundkjold med pigge på front og slagkant. Fremstillet af mitrillium under smedesang, har ingen UDGIFT og kan ikke gå ITU. Kan bruges som ANDETVÅBEN.

VÅBENHAMMER
TO FORSVAR | AUTO
ANGREB +3 | AUTO

KAMPVÅBEN | Kombineret magisk stridshammer og værktøjshammer til reparation af våben. Fremstillet af mitrillium under smedesang, har ingen UDGIFT og kan ikke gå ITU. Kan bruges som ANDETVÅBEN.

NOLNIRN
FORSVAR +3 | AUTO
EKSTRASKADE | AUTO

KAMPVÅBEN | Dobbeltbladet økse med halvanden meter skaft, sirligt udsmykket med runer. Fremstillet af mitrillium under smedesang, har ingen UDGIFT og kan ikke gå ITU.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-06 14:11:25

En OKKULT BOG er en bog med en magisk eller åndelig kraft, i form af en EKSPERTISE, der noteres under GREJ på karakterskemaet. Bøgerne er fuld af magii eller åndekraft og kan bruges af alle, med mindre andet er beskrevet. Okkulte bøger er UVURDERLIGE og er ulovlige i de fleste stater.

DE DØDES BOG
TALE MED AFDØDE | BLOD
Med denne mægtige grimorium, nedfældet af Klirr, den første dæmonherre over dødsriget, kan karakteren lære kunsten at påkalde ånden af en afdød. Jorden vil sprække og afsløre en rædselskløft, der fører direkte til dødsriget og op af kløften vrider tusinder sjæle sig i smerte og hunger efter livet. Den påkalde ånd stiger op fra rædselskløften og hænger svævende over det mørke rædelsdyb. Karaktererne kan nu stille spørgsmål til ånden og den vil svare ærligt ud fra den viden ånden havde, da den var i live. Det koster BLOD at stille et spørgsmål og det kræver mer for hvert spørsgmål. Derfor koster første spørgsmål BLOD 1, andet spørgsmål koster BLOD 2, tredie koster BLOD 3 og så videre. Forbruget af BLOD kan fordeles mellem karakterene. Når der ikke er flere spørgsmål vil den afdøde ånd forsvinde og rædselshullet lukke sig.

DE NAVNLØSES BOG
PORTAL TIL SKINGEGURK | KRAFT
Et skummelt og dunkelt skrift om den hemmelige kunst at åbne ind til den mystiske og skræmmende verden; Skingelgurk, hvor de navnløse herskede længe før universet kom til. Bogen er skrevet af den sagnomspundne vanahai Tol Essa og han advarer mod brugen af bogens magt. Skingulgurks mørke tørster efter vores verdens lys og for hver gang døren åbnes, opluges lidt af vores lys i Skingegurks mørkegab. Med bogens magt kan karakteren flå en rift mellem den fysiske verden og den sorte verden; Skingelgurk. Revnen er stor nok til, at et menneske kan træde gennem det og derfra træde tilbage et sted MAGIKEREN selv bestemmer, det skal blot være et sted, MAGIKEREN har været før. Riften lukkes når MAGIKEREN ophæver formularen eller når MAGIKEREN selv træder gennem riften.

DEN POLITISKE SKUEPLADS
KARISMA +10 | PSYKE
Skrevet i 701 af filosoffen og mystikeren Machiavelli Stormfejde, om hvem det siges var hypnosens mester. Den politiske skueplads er en opskrift på hvordan man udnytter andre mennesker, hvordan man overbeviser og truer sig til magten. Hvordan man sætter splid i befolkning, klasselag, kongehus og regering. Købmænd mod adelen og fattige mod rige.

MØNT MESTRER MASSERNE
UDLØS EKSPERTISE PENGE | AUTO
Bertram Meyer var en bogholder i Asit Dur, der levede i 1019 til 1082. Han var en af de første hekse af handlens dæmon; Hafnor. Hundrede og sytten gange blev han hevet i retten for diverse forbrydelser, men han vandt frisag hver gang på grund af sit bestikkelsesnetværk, der både flettede sig ind i dommerstanden, advokatstanden og jury. Ved hans død blev hans bog udgivet af Den Gyldne Forkvakling og afslørede dermed mange skandaløse forhold i Asit Durs domstole, banker og handelsråd.

ONDSKAB OG MAGT ER ÉT
KRAFT +1 DØD MODSTRANDER| AUTO
Gollman den gamle var den sidste levende vanahai, der blev dræbt af Runkel Svumborg, Tillion Ravnius og Ottar Saxenhöffer, da de kom tilbage fra Underverdenen i 980. Gollman var som vanahai den mægtigste MAGIKER, der levede på son tid og han skrev denne dystre og grusomme bog om magt og ondskab. Hver gang en modstander eller karakter dør i kamp, genvinder bæreren +1 KRAFT.

VRAKIS BOG
VREDE
ANGREB +3 | AUTO

En grusom og aggressiv bog skrevet af en ukendt åndemaner under ildens dæmon; Vraki. Bogen lærer mennesket at dyrke og holde fast i sin vrede, bruge den som et værktøj til at komme frem i livet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-06 14:09:24

Unikke skatte er genstande, der kun findes én af og ikke kan fremstilles eller efterlignes. De kan være gamle eller nye, men de besidder alle en mægtig kraft og magt, der giver brugeren særlige evner. Unikt UDSTYR hører til de mest værdifulde skatte og mange af dem findes allerede i kirkerne hellige haller, kongernes skatkamre, Skjaldenes Sal eller i private samlinger. Nogle dukker op og forsvinder igen, andre er aldrig fundet.

FLAMMEHARPEN
VALGFRI MODSTANDER | AUTO
SKADE MODSTANDER | PSYKE
UVURDERLIG

SKYDEVÅBEN | Vilhelm Flamme hører til en af Valhels største skjalde og hans efterkommere videreførte hans stolte tradition. I 387 kom Vilhelm som det første menneske til Flammeørkenen syd for Suborien, hvor han kæmpede mod ildvæsner og fik skænket Flammeharpen af en lokal dæmon, som tak for hans hjælp i kampen. Flammeharpen er gylden og det siges, at hvis dens ejemand lyver, vil en streng knække. Man kan ikke stjæle Flammeharpen, den kan kun gives videre.

JÄGERSØNS ARMFJEDERPISTOL
VALGFRI MODSTANDER | AUTO
KAMPOMRUL | AUTO
UVURDERLIG

SKYDEVÅBEN | En af nyere tids store snigmordere var Michael Jägersøn, der allerede i en ung alder modtog Klabaudermedaljen, som tegn på sin ekspertise. Michael var af vanahaiblod og selvom han aldrig brugte sine magiske evner, blev en del magii overført til hans evige følgesvend, den specialfremstillede armfjederpistol.

KHONG
ANGREB +20 | AUTO
SKADE 3 | AUTO
UVURDERLIG

SLAGVÅBEN | Det mægtigste slagvåben blev smedet af Kangorod, onokilautarken af Gnathore. Det var en stridskølle, med et skaft af titantræ og med et fastgjort slaghoved af evighedens ild. PANSER virker ikke mod evighedens ild. Khong gik tabt ved Kangorods død, men historien beretter, at den en sjælden gang i mellem er dukket op, for snart at forsvinde igen.

VALKRIST
ANGREB +3 | AUTO
EKSTRASKADE SKINGELHIRD | AUTO
UVURDERLIG

KLINGEVÅBEN | Smedet af mestersmeden og umnol Ganger Grågnist, på bestilling af Palurion, Noxius grundlægger. I Palurions liv blev det kongeværdet af Noxius og på klingen står skrevet "Kun konger kæmper Valkrist for, hersk og bekæmp det onde". Klingen kan kun trækkes af skeden af den som har Palurions blod i sine årer eller som kan klare et SINDRUL mod HÅRD.

ZILNINGER
TERMINUS -1 | AUTO
AFVÆRGE DRAGEILD | AUTO
UVURDERLIG

KLINGEVÅBEN | Verdenshistoriens mest berømte klinge, smedet af umnol fra Smededal i år 700fR, med det ene formål at dræbe Kalag Orm, dragen fra Nord. Det var helten og vanahai Anrardan Lumon, der bar det og dræbte Kalag Orm på toppen af Fauglith-bakken i 707fR. Han solgte senere sværdet for at redde sin landsby for hungersnød og siden da er Zilninger gået fra hånd til hånd. Således blev det båret af heltene Gabel (713-742), Arenjo (958-968), Askland Pil (950-995) og senest Hogart Dragowitch (1094-1169). Efter Hogarts død, ved ingen hvor Zilninger blev af indtil magikeren Nakkelfafner fandt det frem i 1112.

DRAUPNER
PENGE +9 | PRIVAT
UVURDERLIG

GREJ | En magisk guldring, der gør ringbæreren heldig i handel. Draupnir blev smedet af umnolsmedene Nim og Mol og fremstillet på bestilling af Narmotula d. 1, det Valleriske kejserriges første kejser. Ifølge de valleriske fragmenter, blev Narmortula begravet med Draupnir på sin finger.

HR. TROLDMANDS SNADE
UDLØS FORMULAR | AUTO
UVURDERLIG

GREJ | I årene 600 til 900 levede en mand i landet mellem Øvre Arkad og Arkenval. Han var kendt under navnet Hr. Troldmand, fordi det var hvad der stod på hans fine messsingskilt. I 1512 blev huset fundet og man fandt Hr. Røgen fra Hr. Troldmands snade er regnbuefarvet. Med Hr. Troldmands snade, kan en MAGIKER udløse en gratis formular i hver runde.

LYREFLASKEN
ALLE TILSTANDE TILSTANDSLOFT | AUTO
UVURDERLIG

GREJ | Det var Pan, der i sin tid lavede lyreflasken, som en gave til den smukke vanahaiprinsesse Elritze. Det er en rund og buttet lerflaske, indbundet i stærk og tykt læder. Der er en uudtømmelig flaske, der altid give den, som drikker, lige det man mest havde lyst til. Den sidste kendte ejer af Lyreflasken var helten Arenjo (938-968). Ved HVILE genvinder alle karakterer, alle TILSTANDE til LOFT.

LYRRILEN
KULTUR OG MYTOLOGI +20 | AUTO
UVURDERLIG

GREJ | Det var trubaduren Lyrr, opfinderen af nodeskriften, der i år 32 hjalp snitalferne i Osserion med på påkalde underverdenens prinser, til at knuse Duilin. Som tak fik han Lyrrilen, et smykke, der bæres i en halskæde og forestiller en lyre i sølv, omsvunget af guld, titantræ og gilgatin. Smykket opsamler al den erfaring bæreren får, mens vedkommende har den på og den som bærer lyrrilen kan bruge al den erfaring, der ligger i halskæden som sin egen. I 37 skabte Lyrr Skjaldenes Sal og satte sig selv som Ærkeskjald. Herefter blev det tradition, at den siddende Ærkeskjald, bar lyrrilen og således havde samme viden og erfaring som alle forgængerne. Lyrrilen forsvandt, da Skjaldenes Sal gik til grunde i 1050'erne, da det viste sig, at den viden, de havde fundamenteret deres magt og indflydelse på, var en løgnhistorie, leveret af Elvarin. Skjaldenes Sal fik i sin tid dog indsamlet mange skatte, der kan ses i Skjaldenes Sal, hvor troubadurerne nu holder til, i Noxius hovedstad Vaihain.

ONGODOLK
DRÆBER OFFER I DRØM | HVILE
UVURDERLIG

GREJ | Azileheksen Gunnlaug var rådgiver og livslæge under høvdingefamilien Ravn i det gamle Nandel i 300 tallet. Dengang lå Nandel konstant i krig mellem de mange høvdinge, men Gunnlaug var snedig og opsøgte sin dæmon og herskerinde Azile. Gunnlaug ville hjælpe sin herre i krigen og bad Azile om et våben, det kunne sikre deres sejr. Azile gav hende Ongodolk, hvis hun til gengæld lovede, at når krigen var slut, skulle hun drage mod nord og grundlægge Arendul, et rige underlagt Aziles vilje. Gunnlaug accepterede betingelserne og med Ongodolk knuste hun Ravns fjender og det blev grundlaget for de tretten højvelbårne familier, der frem til moderne tid regerede landet. Ongodolk er en kraftig dolk af sølv uden klinge. Det vil sige, den har en klinge, men den findes kun i drømmeriget. Man kan ikke eje ongodolk, men man kan låne den, ved at kontakte Azile og betale hendes pris. Den som låner Ongodolk vil hver nat blive spurgt, hvem der skal dø. Hvis man ikke svarer, vil mareridt holde karakteren vågen og forhindre enhver HVILE. Så snart man nævner navnet på den, som skal dø, føres man ind i vedkommendes drømme, hvor man uden risiko, kan udføre drabet. Den som dræbes vil altid kunne se hvem, der dræber, men selvom det kun sker i drømmeriget, vil offeret også dø i den virkelige verden. Når man først har lånt Ongodolk, kan man ikke komme af med den igen. Uanset hvad man gør, vil man vågen op med den igen, den næste morgen, med mindre man kan få en anden til frivilligt at tage imod den. Først når et mord er udført, forsvinder Ongodolk tilbage hvor den kom fra.

SIBYLLENS TALVER
UDSKIFT EKSPERTISE | PRIVATEN
UVURDERLIG

RELIKVIE | Sibyllen var det valleriske kejserriges mest hellige søsterskab, uden for druideordenen. Med sin øverste autoritet Sibyllen selv, fungerede det som et guddommeligt orakel for datidens kejsere, druider og herrefolk. Søsterskabet er langt ældre end druiderne og havde magt helt frem til år 1, hvor de blev knust i første runekrig. Det eneste de efterlod sig var Sibyllens skrifttavler, men ingen ved hvor de er i dag. Dog er der en udbredt tro på, at de ligger gemt et sted i den hellige by Iman. Med SIBYLLENS TAVLER kan karaktererne udskifte valgte EKSPERTISE med nye, både fra karaktertræk og fra EVNER.

TILLIONS HÅRLOK
KUNDSKAB +3 | AUTO
UVURDERLIG

GREJ | Da skjalden Tillion Ravnuin vendte tilbage fra sin rejse i underverdenen, klippede Runkel Svumborg en lok af hans hår og velsignede den. Lige siden har hårlokken bragt indsigt til bæreren.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-06 14:10:12