image image image image

LEF 5

image PERSONLIGHEDER

KULTUR
KARISMA
TALENT

En person, der udfører seværdige, underholdende eller fysiske præstationer; eksempelvis musiker, sanger, maler, digter, akrobat eller tryllekunstner. ARTISTEN tjener penge ved at sælge sin kunst eller optræde med sine numre på gader og torve. De store berømtheder udstiller deres kunstværker på museer eller optræder på de største scener som Dramarenaen i Asit Dur, Gollman Globe i Anrar eller Dance de Royal i Vaihain.

UNDERHOLDNINGSVÆRDI
PENGE FOR KARISMA | PRIVAT
Med underholdningsværdi tjener karakteren ekstra PENGE svarende til +2 PENGE for hver FORBEDRING i KARISMA.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 01:42:44

EVNE
EVNE
EVNE

Den autodidakte karakter dyrker sin viden gennem selvlæring og har på den måde selv tilegnet sig sine kundskaber. Det er et almindeligt autodidakt syn, at lærdom bliver snævertsynet, når man følger traditionerne, som det gøres på skoler og universiteter. Det traditionelle system begrænser forskningen og derfor anser den autodidakte sin indsats som vigtig i kundskaberbes udvikling.

SELVLÆRT
VÆLG EGEN EKSPERTISE
Som AUTODIDAKT kan karakteren vælge en af sine egne EKSPERTISER fra karaktertrækket eller en EKSPERTISE fra en evne med en markeret MEDALJE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 01:43:50

LÆGEKUNST
TEKNOLOGI
KUNDSKAB

Biokultistens interesse for det bioalkymiske er blevet til et religiøst forhold, en tro på man gennem bioalkymien kan opnå den ultimative frihed. Ved gentagende at indtage diverse bioalkymiske medikamenter udvikler og forandrer bioalkymisten sin krop for at opnå fuld kontrol over både fysik og psyke, et bioalkymisk behandlingsritual, der gør karakteren BIOMORF.

BIOMORF
HELBREDE OVERDOSIS | HVILE
Med biomorf kan BIOKULTISTEN helbrede 1 OVERDOSIS fra alle karakterer efter HVILE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-09 15:27:38

FELTKUNST
LÆGEKUNST
KUNDSKAB

Urtekunsten er den ældste del af naturkundskaben og omhandler planter, urter, blomster og andre gevækster, der alle er organiske som den menneskelige krop. Drogisten er naturudgaven af den moderne apoteker, der istedet for at fremstille medicin på bioalkymiske laboratorier, kender til drogernes navne og hemmelige evner og kan kombinere dem til stoffer, der påvirker kroppen på forunderligeste vis. Drogisten kan fremstille mediciner, urtemidler og gifte, men vigtigst af alt er fremstillingen af FARMAKA.

FARMAKA
FREMSTIL FARMAKA | UDBYTTE
Med FARMAKA kan drogisten fremstille 1 FARMAKA for 1 UDBYTTE. Karakteren kan højest fremstille lige så mange FARMAKA, som karakterens UDBYTTELOFT og kan ikke fremstille det i kamprunder.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 01:51:12

STYRKE
BEHÆNDIG
TALENT

Den kamptrænede holder sig i form og er altid parat til kamp. Våben og kamp er en lre og en levevej, kunsten at reagerer hurtigt og læse kampens gang. Mange kamptrænede finder arbejder i militæret eller lejerkompanier, men de fleste lever som selvstændige og vedligeholder sin kampevner gennem praktisk erfaring.

FØRSTEANGREB
ANGREB FØR KAMP | KRAFT
Den kamptrænede kan bruge KRAFT på at give alle karakterer et angreb, før modstanderne kan slå tilbage. Mesteren ruller en KAMPGRAD men angriber ikke karaktererne, dog er modstanderens EGENSKABER stadig aktive og EFFEKTER udløses på EFFEKTRUL.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 01:51:25

BEHÆNDIG
SANSE
TALENT

Den kriminelle karakter har gjort sine forbryderiske gerninger til sin levevej, kender den kriminelle verden og dens regler. Som kriminel har karakteren adgang til billige hælervarer, der kan bruges til at vedligeholde og udskifte gammelt udstyr. På den måde sænkes UDGIFTEN på al karakterens udstyr.

HÆLERI
UDSTYR UDGIFT -1 | AUTO
Giver karakteren adgang til hælermarkedet og får dermed -1 UDGIFT på alt udstyr noteret på karakterskemaet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 01:51:36

KARISMA
HELBRED
TALENT

Karakteren har udviklet sin forretningssans til handel med varer. Det er selve salget, samtalen med kunden, den hurtige handel og sælgerens hemmeligheder, der tiltrækker kræmmeren. Alt har sin pris, kan kan forhandles, det handler om udholdenhed, pli, drævenhed og ikke mindst en personlig charme.

HANDEL
UDBYTTE 2 PENGE | SALG
Med handel får karakteren 2 PENGE for hvert solgt UDBYTTE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 01:51:50

OKKULTISME
SIND
KUNDSKAB

Som lænkeheks af Azile vælger karakteren at hengive sig til dæmonherren Azile og lader sig binde i en hekselænke for at blive optaget i heksekulten og gøre Azile til sin herre. Den mest sleske og konspiratoriske blandt alle dæmoner er Azile, søvnen og drømmenes dæmon. Det er til hendes rige, sjælen drager, når kroppen sover og det er i hendes rige drømmene opleves. Hun er intrigernes ukronede dronning, forrædderisk og svigefuld, men uimodståelig i sin behagelighed. Utrætteligt lægger hun sine planer, for en dag at fange alle sjæle i sit drømmerige og aldrig at lukke dem ud igen. Azile er en bevidst dæmon, der kan lægge planer over århundrede og forhandler sig til resultater. Det er almindeligvis stikkere, forræddere, sladrehanke og svigefulde, der bliver hekse af Azile. Død og liv har ingen betydning for Azile, alt hun interesserer sig for, er sjælene.

DRØMMEFÆNGER
VALGFRIT TILSTANDSLOFT | HVILE
Med den dæmoniske DRØMMEFÆNGER genvinder HEKSEN til LOFTET i en valgfri TILSTAND efter HVILE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 01:52:11

OKKULTISME
HELBRED
TALENT

Som lænkeheks vælger karakteren at hengive sig til Efnizir og lader sig binde i en hekselænke for at blive optaget i heksekulten og gøre Efnizir til sin herre. Først og størst af alle dæmoner er Efnizir, frugtbarhedens og liderlighedens dæmon. Højere end de højeste af Belerions træer, spidse opadpegende horn, gedebukkeben og uden arme, med eregeret fallos, tykkere end oldegens stamme. Mægtigst af alle holder Efnizir sig skjult i sine skovhaller i Belerions midte, for kun at vise sig for sine undersåtter ved mørkets frembrud under de store ritualfester, der afholdes hver torsdag. Efnizir er livets dæmon, den samlede essens af frugtbarhed, formering og evolution. Det var Efnizir, der først lagde hekselænke på en heks og lærte de tidligste mennesker at lave vin. Efnizir er en urkræft, der ikke kan andet end kæmpe for frugtbarhed og mangfoldighed, den kan ikke lægge planer og interesserer sig ikke for magtkamp.

HEKSEGRYDE
FREMSTIL DROGE | UDBYTTE
Med heksegryden kan karakteren brygge en valgfri droge fra Det okkulte marked.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-06 16:55:25

OKKULTISME
BEHÆNDIGHED
TALENT

Som lænkeheks vælger karakteren at hengive sig Lillit og lader sig binde i en hekselænke for at blive optaget i heksekulten og gøre Lillit til sin herre. Lillit er løgnens og tyveriets dæmon, sløringens fyrstinde og bedragets dronning. Hun er datter af Bayar og Azile, født af Asbrak og hersker over menneskes svigefuldhed fra De tusind stjernes dal; Kava Furem. Hun er smuk og forførende som en nymfe, men kold og beregnende som en vampyr.

OFFERGAVE
TILSTAND +1 | UDBYTTE
Ved at ofre et UDBYTTE til Lillit, skænkes en valgfri karakter +1 i en valgfri TILSTAND.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 02:11:36

MYTOLOGI
SIND
KUNDSKAB
Kun for MAGIKERE

Kun magikeren kan opnå den sande indsigt i magiiens væsen og kun magikeren kan opnå den ære at blive NAVNEMESTER. Karakteren kan kalde sig NAVNEMESTER, når den nødvendige mytologiske viden giver indsigt i de sande navne og den mentale styrke kan binde de sande ords kraft til papir med magii. Man skal være NAVNEMESTER for at undervise på magiiskolerne, men da der ikke er så mange af dem, lever de fleste som selvstændige udøvere i magii.

SKRIPTUM MAGII
FREMSTIL FORMULARSKRIFT | UDBYTTE
Ved at forvandle en UDBYTTE til magisk blæk og papir, kan magikeren nedfælde en valgfri PSYKE-baseret FORMULAR og gøre det til et FORMULARSKRIFT. FORMULARSKRIFTET har samme effekt som den FORMULAR, der står skrevet på den, men aktiveres med FORBRUG istedet for PSYKE. Enhver, som har FORMULARSKRIFTET på sig, kan udløse den ved at slette den ved brug.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 12:15:51

SIND
OKKULTISME
KUNDSKAB

Som prædikant bliver karakteren budbringer for den hellige Azmuna. Den azmunikiske kirke tror på Azmuna, altings skaber og årsag til alt liv. Azmuna viser sig på himlen som månen og beskytter jorden fra universets mørke. Verden er omgivet af ondskab og mørke, uden Azmuna ville jorden blive opslugt og tilintetgjort. Azmunikerne tror på at mennesket kun kan opnå frelse gennem ritualer og ceremonier i tilbedelse. Ingen handling er god eller ond i Azmunas øjne, kun menneskets tro har betydning og tro kan kun vises gennem bøn og ritual. Mennesket må selv bestemme lov og orden som det passer dem bedst, men tilbedelsen er nødvendig, hvis den rettroende vil til højbords med Azmuna og undgå dødsrigets sovende by. Den azmunikiske kirke er den fjerdestørste religion. Overhovedet bærer titlen af Autark og sidder i Goragadh, Triptagon. Azmunikkernes hellige symbol hedder en Muna Tempus.

MUNA TEMPUS
EKSPERTISER FOR BLOD | AUTO
Med muna tempus kraft kan karakteren udløse alle sine TILSTANDS-baserede EKSPERTISER med BLOD.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 12:18:38

SIND
HELBRED
KUNDSKAB

Som prædikant bliver karakteren budbringer for den hellige Al'Deus. Den lovtro kirke tror på Al'Deus, altets og mennesker skaber. Ifølge lovtroen skabte Al'Deus den perfekte verden og lod de første mennesker nyde godt af den. Men mennesket begyndte at bygge den perfekte verden om til deres egne behov og Al'Deus så, at mennesket ikke var rent. Han gav da verdenen til mennesket og skabte Paradis til de mennesker, der kunne gå rene i døden. De lovtro tror på, at man skal overholde en række himmelske love, for at blive ren. Hvis man fejler, kan man altid renses mod en større bod. De vigtigeste love er; Der er kun én Gud. Lovbringeren er den som bringe lov. Sultanen er den som ejer. Den lovtro kirkes øverste autoritet bærer titlen af Lovbringer og holder til i Al'batkaen, Khan. Lovtroen er den største religion fordi den er udbredt over det meste i Suborien, landet syd for Valhel. I Valhel er kun Rumanoth og Nudun lovtro stater. Lovtroens hellige symbol hedder et Scepter.

KADASH
HELBREDE OVERDOSIS | SJÆLERUL
Når karakteren ruller SJÆLERUL helbredes en OVERDOSIS hos en valgfri karakter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-09 15:24:35

SIND
KULTUR
KUNDSKAB

[lt4Som prædikant bliver karakteren budbringer for den hellige Nilea. Monopaterne tror på den ene Gud og skaber, Nilea. Hun skabte verdenen i sit billede og gav det til mennesket, for at bringe lykke til sit skaberværk. Men i livets herlighed glemte de første mennesker Gudindens navn og bud, de levede i synd og lod sig styre af den uhellige lyst. Den rettroende kommer i paradis, mens kættere ender i dødsrigets sovende by. Monopaterne lever efter Nileas mange bud, hvoraf de tre vigtigeste er; Der er kun én Gud. Mennesket er syndigt, for de har glemt Gudindens navn. Den, som vender sig mod Gudinden, bliver tilgivet i livet som i døden. Den monopatiske kirkes overhoved har titlen af Monomonark og holder til i Absolatet, Vaihain. Monopatismen er den trediestrøste religion; Noxius, Wittgenval, Regia, Nedre Arkad, Rolgornia. Monopaternes hellige symbol hedder en Patak.[/lt4]

PATAK
LIVSKADE TIL PSYKE | AUTO
Med patakens kraft kan karakteren overføre LIVSKADE til PSYKE når det ønskes.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 12:19:16

SIND
KARISMA
KUNDSKAB

Som PRÆDIKANT bliver karakteren budbringer for den hellige Munnekir. Pagtisterne tror på at mennesket vælger sin Gud med hjertet. For pagtisterne skete det i 1003, da prædikanten Runkel Svumborgs gerninger gjorde ham til menneskets udvalgte og blev guden Munnekir. Pagtisterne tror på at livet er paradis og det er menneskets pligt at få det bedste ud af det og nyde paradiset til fulde. Den som gør, den som handler, har Munnekirs velsignelse. Det rettroende og virkelystne menneske kommer ved sin død til højbords hos Munnekir og undgår dødsrigets sovende kolde by. Den pagtistiske kirkes overhoved bærer titlen af Generalkardinal og holder til i Det hellige Bjerg. Pagtismen er den næststørste religion; Nandel, Algundur, Kurien, Øvre Arkad. Puritanernes hellige symbol hedder et Ankh.

ANKH
EKSPERTISER FOR KRAFT | AUTO
Med ankens kraft kan karakteren udløse alle sine TILSTANDS-baserede EKSPERTISER med KRAFT.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 12:19:29

SANSE
KULTUR
TALENT

En social kamæleon, der drives af nysgerrighed og viden om mennesker; hemmelig og betydningfuld viden, der kan bruges til at manipulere mennesker og situationer. Nysgerrighed og diplomati er lidenskaber og vigtige redskaber i SNUSHANENS arbejde, også selvom det kan føre karakteren på kant med loven. Men over alt står trangen til at opklare mysterier og fremstille dem til åben skue, hvilket gør dem til gode detektiver og politifolk.

INFORMANT
PENGE FOR SANSE | PRIVAT
Karakteren sælger af sin viden til interesserede og ingen sag er for lille. På den måde tjener karakteren +2 PENGE i PRIVATEN for hver FORBEDRING i SANSE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 02:13:27

OKKULTISME
BEHÆNDIG
KUNDSKAB

Karakteren har lært sig symbolikkens kunst, der hører til de spirituelle krafter. Symbolik behøver ingen tilbedelse for at være virkningsfuld, men trækker åndelige elementer fra verden omkring sig for at virker. På den måde kan SYMBOLISTEN binde kræfter ned symbolerne og sætte symbolerne på UDRUSTNING, med det formål at forbedre det.

SYMBOLIK
SYMBOL PÅ UDRUSTNING | PRIVAT
I PRIVATEN kan kan symbolisten overføre en af sine EKSPERTISER til et valgfrit VÅBEN eller PANSER. Virker kun på VÅBEN og PANSER, der ikke har en EKSPERTISE i forvejen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 02:13:37

SIND
MYTOLOGI
KUNDSKAB

Gennem koncentreret og hyppig træning af sindet, samt en indgående viden om oltidens verden, har karakteren lært at fokusere sin sjæl og hjernekraft, så det kan rettes mod andre væsner som et angreb. Telepaten dyrker sin mentale tilstand og søger at opnå den absolutte mentale renhed.

TELEKINESE
SKADE | PSYKE
Karakteren kan fokusere sin vilje og ofte 1 PSYKE mod at give en modstander 1 SKADE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 02:13:48

TEKNOLOGI
SIND
KUNDSKAB

Karakteren dyrker teknologien og i særdeleshed sammenkoblingen mellem maskine, ånd og natur. Gennem dyrkelse af teknologien opstår en særlig forståelse af Kala, industriens dæmon og de kræfter man kan udnytte, også selvom man ikke er heks. Teknokultisten forstår at mane med teknologiens ånder og kan udnytte dem til at skade fjender.

TEKNOPATI
SKADE | UDBYTTE
Karakteren kan mane elektriske ånder frem i ethvert UDBYTTE og kaste det mod fjenden, der automatisk mister 1 SKADE. UDBYTTET brænder sammen af den voldsomme ladning og kan ikke benyttes igen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 02:13:59