image image image image

LEF 5

image REGLER

Hvert karaktertræk giver adgang til syv EKSPERTISER og hver evne giver adgang til én EKSPERTISE. Karakteren starter med en EKSPERTISE fra karaktertrækket og kan vælge op til yderligere 6 EKSPERTISER gennem FORBEDRING. Den ottende EKSPERTISE, der på karakterskemaet er markeret med en KRONE, kan kun opnås gennem DANNELSE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 14:24:46

Karakteren kan få en EKSPERTISE ved at vælge en MEDALJE i FORBEDRING og spilleren må selv vælge om det skal være fra karaktertrækket eller fra den evne der fik FORBEDRINGEN. Hvis spilleren ikke vælger den EKSPERTISE, som hører til evnen, kan den umiddelbart ikke vælges senere. EKSPERTISER noteres på karakterskemaet under EKSPERTISER, uanset hvilken EKSPERTISE der er valgt. Når en EKSPERTISE først er valgt, kan den almindeligvis ikke erstattes eller slettes igen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-09-07 13:51:31

Karakteren kan bruge lige så mange EKSPERTISER i runden som det ønskes, men kan ikke benytte den samme EKSPERTISE to gange i samme runde. EKSPERTISERNE har en effekt og en aktivering. Effekten beskriver hvad EKSPERTISEN gør og aktiveringen bestemmer hvad der skal til for at aktivere den:

AUTO
Effekten er altid aktiv.

FEJLRUL
Effekten virker når karakteren ruller FEJLRUL.

FOKUS
Effekten aktivers når karakteren benytter FOKUS.

FORBRUG
Effekten virker når karakteren bruger udstyret og sletter det efterfølgende.

HVILE
Effekten aktiveres når karakteren HVILER.

PRIVAT
Effekten virker kun i PRIVATEN.

SALG
Effekten aktiveres når karakteren sælger SKATTE eller UDBYTTE.

SKÆBNERUL
Effekten virker når karakteren ruller SKÆBNERUL.

TERMINUS
Effekten virker når karakteren ruller TERMINUSRUL.

TILSTAND
Effekten virker, når karakteren bruger 1 point i den pågældende TILSTAND for at aktivere den.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 14:25:24