image image image image

LEF 5

image REGLER

Karakteren har 4 tilstande: LIV, KRAFT, PSYKE og BLOD. At få skade i en tilstand kaldes LIVSKADE, KRAFTSKADE, PSYKESKADE og BLODSKADE og betyder at karakteren mister 1 point i den pågældende tilstand. Hvis en tilstand falder til mindre end 0 noteres det med et kryds og KONSEKVENSEN udløses. KONSEKVENSEN er symboliseres med en sort trekant til højre for LOFTET ved hver tilstand. Der er tre forskellige KONSEKVENSER; Besvime, død og overdosis.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-09-07 13:45:54

At være besvimet svarer til at HVILE, bortset fra at karakteren ikke kan vækkes igen, før de seks timer, karakteren sover i, er gået. Gælder for KRAFT og PSYKE og er markeret som en sort trekant med to z'er.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 14:20:43

Karakteren dør og kan ikke længere spilles. Gælder for LIV og er markeret som en sort trekant med et kranie.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 14:20:51

Karakteren er forgiftet og skal vælge en FARMAKA, karakteren ikke længere kan bruge og noterer det i TREKANTEN. Med 5 overdosis er forgiftningen så voldsom, at karakteren befinder sig i en permanent besvimet tilstand, indtil mindst én overdosis er behandlet. Gælder for BLOD og er markeret som en sort trekant med en sprøjte.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 14:21:02

Karakteren kan HVILE for at genvinde tilstande. Det kræver mindst seks timers søvn og giver almindeligvis +2 i LIV, KRAFT, PSYKE og BLOD, dog ikke over LOFT. Hvis karaktererne sover udendørs, skal der laves en lejr med FELTKUNDSKAB, før de kan genvinde ved HVILE. EVNEGRAD afhænger af sted, vind og vejr. Hvis karaktererne sover et sted, hvor der kan komme fjender, kan fjenderne opdages i tide med SANSE. En karakter som HVILER kan vækkes før tid, men genvinder så ikke.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 14:21:12

Karakteren kan behandle skader på klinikker og hospitaler mod betaling af 1 PENGE for +1 tilstand. Det koster 2 PENGE for hver overdosis.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 14:21:22