image image image image

LEF 5

image REGLER

Kamp afvikles i runder og begynder i samme øjeblik modstanderne eller karaktererne vælger at slås. En kamprunde afspejler en hel scene med flere udfald og handlinger fra både karakterer og modstandere, og udgør på den måde et bredt handlingsforløb i kamptumulten. Karakteren kan altså både skyde mod en modstander og lægge forbinding på sin ven i samme kamprunde, mens modstanderen når frem til karakteren og slår gantagende gange med sin kølle. Karakteren kan ikke deltage i en kamp, uden at risikere at blive ramt og kan kun komme ud af den igen ved at tabe, vinde eller flygte.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-10 11:31:28

For at finde frem til en jævnbyrdig fjende, tæller mesteren karakterenes SKÆBNE sammen og lægger antallet af karaktere til. Hvis tre karaktere eksempelvis har 10 SKÆBNE tilsammen, lægges +3 til for antallet af spillere og bringer SKÆBNE-niveauet til 13. Alle modstandere har en SKÆBNE-værdi, markeret med 'S' og mesteren samler modstanderne ved at lægge deres SKÆBNE-værdi sammen, til op til SKÆBNE-niveauet. Med et SKÆBNE-niveau på 13 kan mesteren enten vælge 13 fjender med S1, 7 fjende med S1 + 1 fjende med S5, 3 fjender S1 + 2 fjender med S5 eller 3 fjender med S3 og 1 fjende med S10. Typen af fjende afgør mesteren udfra tema og historie. Se modstanderne ved at klikke på knappen med UHYRET i øverste venstre hjørne.

KAMP
Alle modstandere har en KAMP. KAMP er modstanderens angreb og forsvar og svarer til EVNEGRAD; NORMAL (+5), VANSKELIG (+10), SVÆR (+15), HÅRD (+20) og URIMELIG (+25). Der findes ikke modstandere med KAMP lavere end NORMAL.

MODSTAND
Når fjenden er udvalgt, skal mesteren finde frem til hvor meget LIV modstanderne har. Alle modstandere har en MODSTAND, noteret med 'M'. MODSTAND viser hvor mange runder det tager at nedkæmpe modstanderen, hvis karakterene giver SKADE svarende til antallet af karakterer. Ved at gange MODSTAND med antallet af karakterer, finder mesteren frem til hvor meget LIV modstanderen har. En fjende med MODSTAND 1 har alså LIV 4 i en gruppe med fire karakterer og LIV 3 i en gruppe med tre karakterer.

EFFEKT
Alle modstandere har en EFFEKT, markeret med !, der er en særlig skade alle karakterene pådrages når modstanderen opnår EFFEKTRUL. En EFFEKT kan eksempelvis være !PSYKE, som betyder at alle karakterer pådrages en i skade i PSYKE på modstanderens EFFEKTRUL. Se EFFEKTRUL senere.

EGENSKABER
Alle modstandere har en EGENSKAB, markeret med #, som automatisk har effekt i hver runde. Alle modstandernes #EGENSKABER er aktive, men den samme #EGENSKAB kan kun have effekt én gang i hver runde. Hvis en flok røvere har en magiker med sig, virker både røvernes egen #DEFENSIV og magikerens #MAGII i kampen. Hvis røverne eller magikeren nedkæmpes, forsvinder den tilhørende #EGENSKAB. EGENSKABER kan afværges med skydevåben, EKSPERTISER og sejdbryg.

#BRUTAL
DOBBELTSKADE

Den angribende modstander giver 2 i LIVSKADE, til karakterer, som rammes af den rullede KAMPGRAD.

#DEFENSIV
AFVÆRGER TERMINUS

Karakterne skader ikke modstanderen på TERMINUS og ruller ikke TERMINUSRUL.

#HÅRDFØR
AFVÆRGER FØRSTE SKADE

Afværger den første skade modstanderen påføres i hver runde.

#MAGISK
EFFEKTRUL 7

Giver den angribende modstander EFFEKTRUL 7.

#UHELLIG
DOBBELTEFFEKT

Den angribende modstander udløser sin EFFEKT to gange ved EFFEKTRUL.

OPSTILLING
Mesteren noterer KAMP, LIV, #EGENSKAB og !EFFEKT for de forskellige modstandere. Ens modstanderes LIV lægges sammen i én pulje og de fungerer som én modstander bestående af flere fjender. Hvis en fjende eksempelvis består af nogle røvere og en magiker, så samles alle røvernes LIV og noteres ved røvernes KAMPGRAD, mens magiskerens LIV noteres under magikeres KAMPGRAD. På den måde er der kun to modstandere mesteren skal håndtere.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-09-07 13:37:37

KAMPGRAD
Mesteren starter hver runde med at bestemme KAMPGRADEN ved at rulle terningerne og lægge udfaldet til modstanderens KAMP. Med en fjende bestående af forskellige modstandere, benyttes den laveste KAMP. Resultatet kaldes KAMPGRAD. Hvis KAMPGRAD er ligmed eller højere end karakterens FORSVAR, rammes karakteren får LIVSKADE, det vil sige at miste 1 point i LIV. Modstanderne kan højest angribe lige så mange karakterer som de selv er i antal. Hvis der er færre modstandere end karakterer, angribes de karakterer, der har rullet de laveste terningerul. Ved uafgjort, bestemmer spillerne selv, hvem som tager angrebet.

EFFEKTRUL
Hvis mesteren ruller 8 eller over på terningerne, er det et EFFEKTRUL. Det betyder at den modstander karaktererne angriber, udløser sin EFFEKT. Hvis karakterene angriber forskellige modstandere på samme tid, udløses EFFEKTEN fra modstanderen med lavest KAMP. En EFFEKT betyder at alle karakterer får SKADE i en tilstand; en modstander med !BLOD, giver eksempelvis BLODSKADE. EFFEKTEN påvirker alle karakterer, også selvom de ikke bliver angrebet eller rammes af KAMPGRADEN. EFFEKTER kan afværges med EVNER, EKSPERTISER og sejdbryg.

ANGREBSRUL
Karakteren angriber ved at lægge KAMPRULLET til karakterens ANGREB. Hvis resultatet er ligmed eller højere end KAMPGRADEN, rammes modstanderen og mister 1 LIV. Karaktererne angriber normalt den modstander, hvis KAMP blev brugt til KAMPGRADEN. Hvis en karakter giver mere end 1 skade, kan karakteren vælge at give skaden til en anden modstander, end den hvis KAMP blev brugt til KAMPGRADEN.

TERMINUS
Hvis spillerens rul bliver ligmed eller højere end TERMINUS, betyder det at modstanderen blive ramt og får SKADE, også selvom ANGREBSRUL ikke opnåede KAMPGRAD og det udløser samtidig et TERMINUSRUL. Et TERMINUSRUL betyder at spilleren skal rulle terningerne igen. Hvis resultatet af rullet bliver ligmed eller højere end TERMINUS, pådrages modstanderen yderligere SKADE og spilleren får et nyt TERMINUSRUL. Opnår TERMINUSRUL ikke TERMINUS afsluttes angrebet.

MODEFFEKT
Hvis modstanderen har opnået EFFEKTRUL og udløser en EFFEKT, kan karakteren afværge effekten med er EVNERUL i den EVNE, der kan afværge den pågældende EFFEKTSKADE. Hvis resultatet er ligmed eller højere end KAMPGRADEN, afværges EFFEKTEN og ingen karakterer skades af den. Hvilken EFFEKTSKADE en evne kan afværge kan læses under beskrivelsen af evnerne og står markeret på karakterskemaet med symboler ved hver EVNE, nederst til venstre i en sort cirkel.

SKIFT UDSTYR
Istedet for at udføre KAMPRUL kan karakteren udskifte udstyr, det vil sige at skifte udrustning eller tage grej fra jorden eller andre karakterer.

REAKTION
Hver kamprunde har karakteren én reaktion, der bruges til at benytte FORBRUGS-baseret udstyr som eksempelvis granater, farmaka, droger og sedjbryg.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-09-07 13:39:36

MODSTANDERFLUGT
Hvis mesteren vælger at modstanderne vil flygte, rulles KAMPGRAD som en flugt. Det vil sige, at karaktererne ikke bliver angrebet, men selv kan angribe for at skade modstanderne. Der er kun to måder at forhindre modstanderne i at flygte, enten ved at besejre dem inden runden er slut eller ved at mindst én karakter springer efter dem og klarer et HELBREDSRUL mod KAMPGRADEN.

KARAKTERFLUGT
Hvis karakteren vil flygte fra kampen, kan det gøres ved at springe bort med et HELBREDSRUL mod KAMPGRADEN. Et vellykket HELBREDSRUL bringer karakteren udenfor kampen, uden at blive ramt af KAMPGRAD og EFFEKT. Hvis det ikke lykkedes, forbliver karakteren i kampen. Hvis der er flere karakterer end modstandere, kan de overskydende karakterer flygte med HELBREDSRUL mod mesterens terningerul alene.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-10 11:38:20

En kamp kan foregå under særlige vilkår, eksempelvis i et brændende hus eller på en forgiftet losseplads. Det kan også være modstanderen kan noget særlig magii, heksekunst eller anden ritekunst, som karakterene udsættes for under kampen. I disse tilfælde skal spilleren udføre et EVNERUL mod en GRAD, for at modstå effekten. Det kunne være et BEHÆNDIGRUL for at undgå LIVSKADE af flammerne i det brændende hus, et HELRBEDSRUL for at undgå BLODSKADE af den giftige losseplads eller SINDRUL for at undgå PSYKESKADE af en okkult rite. EVNERUL, der udløses af kampvilkår tæller ikke som et KAMPRUL og tillader stadig karakteren at angribe eller udføre MODEFFEKT. Mesteren kan bruge kampvilkår i kampens start, i hver kamprunde eller på passende dramatiske tidspunkter under kampen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 14:18:19

Karakteren dør hvis LIV falder til mindre end 0, men da alt i kamprunden foregår simultant, kan karakteren godt falde til mindre end 0 i LIV og blive helbredt på den ene eller anden måde, inden runden er slut. Først når alle handlinger er benyttet og runden er slut, dør karakterer med LIV mindre end 0. Det gælder også karakterer, der besvimer på KRAFT eller PSYKE under 0. Mesteren kan i visse tilfælde vælge, at modstanderne ikke dræber karaktererne og lade dem vågne op efter HVILE. Det gælder eksempelvis ved almindelige slagsmål og ved røveri, hvor formålet ikke er at dræbe men at vinde eller stjæle. Det gælder naturligvis også hvis modstanderen er ude på at fange karaktererne.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-10 11:39:29

Karakterne vinder kampen, hvis de nedkæmper alle modstanderne til LIV 0 eller hvis modstanderen overgiver sig. Ved sejr kan karaktererne plyndre lige så meget UDBYTTE til deling, som antallet af modstandere. Spillerne afgør normalt selv om de dræber modstanderne eller lader dem leve, men mesteren kan bestemme at modstanderne dør, hvis det findes bedst.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 14:18:46