image image image image

LEF 5

image MODSTANDERE

Folk der er uddannede til at arbejder med opretholdelse af lov og orden i Valhels stater.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-10 13:41:16

N | M1 | S1
#DEFENSIV
!KRAFTSKADE

Den klassiske gadebetjent, der i de fleste af Valhels stater opretholder almindelig god ro og orden i det offentlige rum, holde opsyn, bevogte eller våge, eksempelvis beskytte mod fare, forhindre flugt eller tyveri. POSEKIGGERE er ansat af den lokale magt, adelsmand, borgmester eller byfoged.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-10 13:41:28

V | M2 | S5
#DEFENSIV
!KRAFTSKADE

Stærke og kampduelige folk, uddannet til at bevogte alt fra klubber til fanger, der på grund af forbrydelser eller anden årsag er indespærret eller på anden måde fængslet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-09-07 14:11:03

S | M3 | S10
#DEFENSIV
!KRAFTSKADE

Betjenten er ansat i politiet med politimyndighed og fungerer som den almindelige udrykningsbetjent i Valhels politienheder, til undersøgelse og sagsbehandling i kriminalitet. Betjente deltager også under ledelse af en kommissær i efterforskning og opklaring af forbrydelser som drab, tyverier og økonomisk bedrageri.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-09-07 14:11:09

H | M4 | S15
#DEFENSIV
!KRAFTSKADE

Det er særligt uddannede politifolk til bekæmpelse af voldelig gadeoprør og kartelkrig. Sættes ind ved voldsomme uroligheder som demonstrationer, oprør og åben kamp mellem forbryderkarteller.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-09-07 14:11:15