image image image image

LEF 5

image MODSTANDERE

De gejstlige er de mennesker, som er indtrådt i en præstestand for at arbejde og leve for den pågældende religion. Gejstelige fungere som kirkernes embedsmænd, der varetager de kirkelige handlinger og den kirkelige adminstration.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-10 12:40:22

N | M1 | S1
#DEFENSIV
!PSYKESKADE

En person, som søger sin gud gennem en pilgrimsfærd eller valfart, dvs. en rejse med religiøst formål og symbolsk indhold. Rejsen kan anskues som en langstrakt overgangsrite, hvor den valfartende udskilles af sit vante miljø, for at gennemføre en farefuld færd og vende tilbage med højere status.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-10 12:40:35

V | M2 | S5
#DEFENSIV
!PSYKESKADE

Prædikanten har overstået sin pilgrimsfærd og er indtrådt som gejstelig taler og forkynder sin religionen gennem prædiken for både menighed og fremmede, på gader og stræder. Prædikanten ser det som sin opgave at få andre mennesker til at møde troen gennem pilgrimsfærd.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-09-07 14:07:53

S | M3 | S10
#DEFENSIV
!PSYKESKADE

Præsten er leder af en menighed og den som forestår bøn, offer samt recitation af den hellige tekst under ceremonierne. Præsten er en formidler mellem guddommen og folket, men også administrator for sin kirke og menighed.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-09-07 14:07:57

H | M4 | S15
#DEFENSIV
!PSYKESKADE

Højtstående gejstlige, der hierarkisk står over præsten betegnes som eminence. I den monopatiske kirke vil det typisk være biskoppen og kardinalen, i pagtismen er det provsten og domprovsten og i lovtroen er det muftien og kaliffen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-09-07 14:08:04