image image image image

LEF 5

image PERSONLIGHEDER

Med besudling kan heksen afværge en hvilken somhelst EGENSKAB fra modstanderen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-09 15:18:37

Med BLODPAGTEN belønnes HEKSEN for sin dæmondyrkelse med +1 BLOD ved SKÆBNERUL. Noteres ved at markere DRÅBEN ud for symbolet med de sorte terninger under ERFARING.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-09 15:17:59

Med kultisme får heksen +2 i BLODLOFT.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-09 15:19:27

Et magtfuldt hekseri, der gør HEKSEN i stand til at afsløre en situations ukendte muligheder og kræve at mesteren ruller en GRAD om. Når dette mægtige hekseri udføres, lyser heksens øjne tydeligt med et grønt skær, hvilket har givet hekseriet sit navn. Virker ikke mod KAMPGRAD.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-09 15:19:13

Ved at forhekse kogende vand forvandles det til en rensende HEKSESALVE. Salven smøres på kroppen så karakterne genvinder 6 BLOD efter HVILE, dog ikke over BLODLOFT. Noteres i GENVINDEFELTET.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-09 15:19:00

Med den hemmelige KULTKRAFT kan HEKSEN fungere som kanalisering af kraft, således at en karakter kan bruge 1 BLOD for at udløse en anden karakters EKSPERTISE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-09 15:18:53

Med rædsel får heksen +1 til ANGREB og +1 til FORSVAR for hver anden point i BLODLOFT.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-08-09 15:20:17