image image image image

LEF 5

image REGLER

Karaktererne er hovedpersonerne i spillet og det er spillerens opgave at reagere, handle og være medfortæller til mesterens fortælling gennem karakteren. Hver spiller har et karakterskema til sin karakter for at holde styr på karakterens evner, udstyr og tilstand. På karakterskemaet findes alt som har med karakteren at gøre i forhold til reglerne og præsenterer alt fra evner til tilstande, udstyr og særlige handlinger. Hent karakterskemaet fra bogen eller på hjemmesiden, nederste afsnit i Karakterbogen og læs om dets indhold her, før du laver din karakter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 13:51:25

BEHÆNDIG
Karakterens smidighed og balanceevne. Bruges til at snige, svømme og kaste med ting.
FORBEDRING: LIV, UDBYTTE, STJERNE, STJERNE
MODEFFEKT: LIVSKADE


HELBRED
Karakterens sundhed og udholdenhed. Bruges til at løbe og modstå sygdomme, gift eller udmattelse.
FORBEDRING: LIV, KRAFT, STJERNE, STJERNE
MODEFFEKT: BLODSKADE


KARISMA
Karakterens udstråling og attitude. Bruges til at intimidere eller charmere, skuespil, spiller instrument samt at synge og danse.
FORBEDRING: PROFIT, KRAFT, STJERNE, STJERNE
MODEFFEKT: KRAFTSKADE


SANSE
Karakterens opmærksomhed og sensitivitet. Bruges til at lede efter skjulte ting eller opdage noget ved et tilfælde, finde efterladte spor eller dokumenter i et arkiv.
FORBEDRING: PSYKE, BLOD, STJERNE, STJERNE
MODEFFEKT: LIVSKADE


SIND
Karakterens empati og overbevisning. Bruges til at læse en persons reaktioner, eksempelvis at afsløre om vedkommende lyver, til at udtrykke karakterens tro samt karakterens mentale overskud mod psykisk pres, chok og rædsel.
FORBEDRING: PSYKE, KRAFT, STJERNE, STJERNE
MODEFFEKT: PSYKESKADE


STYRKE
Karakterens råstyrke og håndkraft. Bruges til at løfte og skubbe, flå noget i stykker eller klatre.
FORBEDRING: UDBYTTE, LIV, STJERNE, STJERNE
MODEFFEKT: KRAFTSKADE
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 17:22:11

Karakterens evner inden for viden og indsigt. Til hver KUNDSKAB er knyttet en række FORBEDRINGER og en MODEFFEKT, som beskrives i LOVBOGEN

FELTKUNST
Viden om navigation, evnen at analysere taktiske fordele og ulemper, samt general viden om natur; dyr, landskaber og geografi.
FORBEDRING: BLOD, UDBYTTE, MEDALJE, MEDALJE
MODEFFEKT: BLODSKADE


KULTUR
Viden om religion, skikke, historie, kunst og politik. Bruges til at tale fremmede menneskesprog og almen viden.
FORBEDRING: KRAFT, PROFIT, MEDALJE, MEDALJE
MODEFFEKT: PSYKESKADE


LÆGEKUNST
Viden om anatomi og legemlige skader. Bruges til at diagnosere sygdomme, viden om medicin, sårbehandling samt obduktion af døde.
FORBEDRING: LIV, BLOD, MEDALJE, MEDALJE
MODEFFEKT: LIVSKADE


MYTOLOGI
Viden om den mytologiske historie. Bruges til viden om magii, at tale og læse uddøde sprog samt viden om modstanderes unikke effekter.
FORBEDRING: PROFIT, PSYKE, MEDALJE, MEDALJE
MODEFFEKT: KRAFTSKADE


OKKULTISME
Viden om åndemaneri og dæmonologi. Bruges til viden om kultisme, til at rense blod gennem blodritualer samt viden om ånders og dæmoners egenskaber og kvaliteter.
FORBEDRING: BLOD, PSYKE, MEDALJE, MEDALJE
MODEFFEKT: BLODSKADE


TEKNOLOGI
Viden om matematik, mekanik, elektronik og bioalkymi. Bruges til at forstå og anvende maskiner, biomotorer, karnum, farmaka og modgift. Bruges også til at åbne låsemekanismer af enhver art.
FORBEDRING: UDBYTTE, PROFIT, MEDALJE, MEDALJE
MODEFFEKT: PSYKESKADE
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 17:21:52

Karakterens manøvreevne i kamp.

ANGREB
Karakterens evne til at ramme og skade fjender i kamp. ANGREB bestemmes af ANGREBSLOFTET, der symboliseres med STJERNER. Under hver STJERNE står noteret hvad karakteren har i ANGREB med det pågældende ANGREBSLOFT. Den første STJERNE giver 4 i ANGREB og hver STJERNE herefter giver yderlige +2 point i ANGREB.

TERMINUS
Karakterens evne til at udføre et overraskelsesangreb mod fjenden. TERMINUS bestemmes af TERMINUSLOFTET, der symboliseres med 3 MEDALJER. Under hver MEDALJE står noteret hvad karakteren har i TERMINUS med det pågældende TERMINUSLOFT. Den første MEDALJE giver 12 i TERMINUS og hver MEDALJE herefter giver -1 point i TERMINUS.

FORSVAR
Karakterens evne til at parere fjendens angreb. FORSVAR bestemmes af FORSVARSLOFTET, der symboliseres med 5 STJERNER. Under hver STJERNE står noteret hvad karakteren har i FORSVAR med det pågældende FORSVARSLOFT. Den første STJERNE giver 8 i FORSVAR og hver STJERNE herefter giver +2 point i FORSVAR.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-06 12:01:05

EKSPERTISERNE er fællesbetegnelsen for de særlige effekter karakteren kan opnå gennem karaktertrækket og evnerne. Karaktertrækkenes EKSPERTISER repræsenterer meget forskellige effekter; Magikerens EKSPERTISER er eksempelvis formularer, krigerens er kampkunst, pilgrimmen har bønner og kavaleren har manérer.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 13:52:39

Det kan ske, at karakteren får udgifter i spillet, eksempelvis en automobil eller en lejlighed. Bogføring giver plads til to af den slags udgifter, får karakteren flere udgifter, må det noteres et andet sted. Det er også under BOGFØRING karakteren notere adgang til Det sorte og det okkulte marked.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 18:27:36

På felterne under UDRUSTNING, GREJ og FARMAKA, kan spilleren notere det udstyr karakteren har på sig.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 17:49:50

Karakterens udholdenhed. KRAFTLOFTET symboliseres med 6 LYN, hvert LYN giver +1 KRAFTLOFT. KRAFTLOFTET bestemmer hvor meget KRAFT karakteren maksimalt kan have. Karakterens aktuelle KRAFT noteres under KRAFTLOFTET.
KONSEKVENS: Besvime
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 13:53:15

Karakterens fysiske tilstand. LIVLOFTET symboliseres med 6 HJERTER, hvert HJERTE giver +1 LIVLOFT. LIVLOFTET bestemmer hvor meget LIV karakteren maksimalt kan have. Karakterens aktuelle LIV noteres under LIVLOFTET.
KONSEKVENS: Død
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 13:53:23

Karakterens viljestyrke. PSYKELOFTET symboliseres med 6 RUDERE, hver RUDER giver +1 PSYKELOFT. PSYKELOFTET bestemmer hvor meget PSYKE karakteren maksimalt kan have. Karakterens aktuelle PSYKE noteres under PSYKELOFTET.
KONSEKVENS: Besvime
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 13:53:32

Karakterens blodbalance. BLODLOFTET symboliseres med 6 DRÅBER, hvert DRÅBE giver +1 BLODLOFT. BLODLOFTET bestemmer hvor meget BLOD karakteren maksimalt kan have. Karakterens aktuelle BLOD noteres under BLODLOFTET.
KONSEKVENS: Overdosis
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 13:53:40

Småting, der enten har salgsværdi eller kan bruges som reservedel, men ingen praktisk brug i sig selv. Karakteren får UDBYTTE ved at plyndre besejrede fjender eller ved at stjæle det. UDBYTTELOFTET symboliseres med 6 SÆKKE, hver SÆK giver +1 UDBYTTELOFT. UDBYTTELOFTET bestemmer hvor meget UDBYTTE karakteren maksimalt kan bære på sig. Karakterens aktuelle UDBYTTE noteres under UDBYTTELOFTET. UDBYTTE kan sælges for 1 PENGE stykket på markedspladserne.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-04 13:53:50

Karakterens indtægt. PROFITLOFTET symboliseres med 6 DIAMANTER, hver DIAMANT giver +1 PROFITLOFT. Hver DIAMANT giver også karakteren 3 PENGE i PRIVATEN og det samlede beløb noteres i bonusfeltet med et +. Karakterens samlede UDGIFT noteres i bonusfeltet med §. Karakterens aktuelle beholdning af PENGE noteres under UDBYTTELOFTET. Nederst findes fire MEDALJER, med symbolerne FORBUDT og PENTAGRAM. De vister om karakteren har adgang til Det sorte marked og Det okkulte marked.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-07-05 17:24:44