image image image image

LEF 5

image REGLER

Kamp afvikles i kamprunder. En kamprunde afspejler en hel scene med flere udfald og handlinger fra alle kampens deltagere. Er karakterne først gået i kamp, kan de ikke komme ud af den igen uden at vinde kampen eller flygte.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-03 14:37:08

Karakteren kan kun benytte VÅBEN, der er noteret på karakterskemaet under VÅBEN.[lt4]

FØRSTEHÅND
[lt4]VÅBEN i FØRSTEHÅND bestemmer karakterens TERMINUS, giver bonus til ANGREB samt en særlig FUNKTION, bestemt af våbentypen. FØRSTEHÅND er markeret med et 1-tal i en knytnæve på karakterskemaet.


ANDENHÅND
Her kan noteres VÅBEN, hvis karakteren har EKSPERTISEN DOBBELBEVÆBNING eller hvis VÅBNETS FUNKTION er ANDENHÅND. Tohåndsvåben noteres i FØRSTEHÅND, men optager også ANDENHÅND, det kræver dog ingen særlig EKSPERTISE eller FUNKTION. VÅBEN i ANDENHÅND giver enten bonus til FORSVAR eller ANGREB og har en særlig FUNKTION, bestemt af våbentypen. ANDENHÅND er markeret med et 2-tal i en knytnæve på karakterskemaet.

ANGREB
Karakterens ANGREB skal altid svare til SKÆBNE + A. SKÆBNE svarer til antallet af markerede STJERNER ud for TIMEGLASSET på karakterskemaet og A er bonus til ANGREB fra VÅBEN, GREJ og ENHEDER.

TERMINUS
[lt4]Bestemmes af VÅBNET i FØRSTEHÅND.[lt4]

INITATIV
[lt4]Bestemmes af VÅBNET med lavest INITATIV.[lt4]

FORSVAR
[lt4]Karakterens FORSVAR skal altid svare til SKÆBNE + F. SKÆBNE svarer til antallet af markerede STJERNER ud for TIMEGLASSET og F er den bonus karakteren får fra VÅBEN, GREJ og ENHEDER til FORSVAR.[lt4]
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-14 03:35:53

Hver kamprunde begynder med bestemme KAMPGRAD. Det gør mesteren ved at udfører et rul og lægge resultatet til modstanderens KAMP. Hvis der er flere modstandere med forskellige KAMP, er det den laveste KAMP, som benyttes. KAMPGRADEN repræsenterer fjendens samlede kampindsats i denne runde og alle karakterer med FORSVAR lig med eller mindre end KAMPGRADEN får LIVSKADE, hvilket betyder de mister 1 point i LIV.

!EFFEKTER
Hvis mesteren opnår TERMINUS med sit rul udløses alle modstandernes !EFFEKTER. Hvis der er flere modstandere med forskellig TERMINUS er den laveste TERMINUS gældende. !EFFEKTER er ekstraskade, som påføres karaktererne under kampen. !EFFEKTERNE rammer alle karakterer, også selvom karakteren ikke rammes af KAMPGRADEN. Hvis der er flere modstandere med samme !EFFEKT udløses den kun én gang.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-04 02:59:35

Spilleren udfører et rul og bestemmer derefter om det skal benyttes som MODEFFEKT, FORSVAR eller ANGREB.

FORSVAR
Hvis karakteren vælger at forsvare sig, lægges KAMPRUL til FORSVAR for at opnå KAMPGRAD og dermed undgå LIVSKADE.

ANGREB
Vælger karakteren at bruge sit KAMPRUL til at angribe med, lægges rullet til ANGREB og modstanderen får LIVSKADE hvis ANGREBSRUL opnår KAMPGRAD. Det vil sige, at modstanderen mister 1 LIV.

TERMINUS
Hvis karakteren opnår TERMINUS med ANGREBSRUL, får modstanderen LIVSKADE, også selvom ANGREBSRUL ikke opnår KAMPGRADEN. Derudover får spilleren et TERMINUSRUL. Et TERMINUSRUL er et særligt rul, der kun har betydning, hvis det opnår TERMINUS. Hvis resultatet opnår TERMINUS, pådrages modstanderen yderligere LIVSKADE og spilleren får et nyt TERMINUSRUL. Opnår TERMINUSRUL ikke TERMINUS afsluttes angrebet. STIGERUL og FUMLERUL har ingen effekt ved TERMINUSRUL.

HVEM RAMMES?
Mesteren bestemmer hvilken modstander, der får den LIVSKADE karakteren giver, men hvis karakteren bruger VÅBEN, man kan skyde med, bestemmer spilleren selv hvilken modstander, som får LIVSKADEN.

MODEFFEKT
Karakterene kan afværge en !EFFEKT ved at lægge KAMPRUL til EVNEN med den passende MODEFFEKT. Hvis karakteren opnår KAMPGRADEN afværges den pågældende !EFFEKT og ingen karakterer bliver påvirket af den.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-18 09:01:39

Hvis karakterens INITIATIV er ligmed eller højere end mesterens rul ved KAMPGRAD, vinder karakter INITIATIV. VÅBEN giver karakteren INITIATIV i kamp og det er VÅBNETS FUNKTION som bestemmer, hvad karakteren får ud af at vinde INITIATIV. En karakter uden VÅBEN kan ikke vinde INITIATIV.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-18 09:03:38

Karakteren kan udskifte VÅBEN fra eget eller andres GREJ istedet for at udføre KAMPRUL.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-04 02:59:17

Hvis mesteren vælger at modstanderne vil flygte, rulles KAMPGRAD som en flugt. Det vil sige, at karaktererne ikke bliver angrebet, men selv kan angribe for at skade modstanderne. Der er kun to måder at forhindre modstanderne i at flygte, enten ved at besejre dem inden runden er slut eller ved at mindst én karakter klarer et SPRINGERUL mod KAMPGRADEN.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-04 02:51:55

Hvis karakteren vil flygte fra kampen, kan det gøres med et SPRINGERUL mod KAMPGRADEN. Et vellykket SPRINGERUL bringer karakteren udenfor kampen, men bliver stadig blive ramt af KAMPGRADEN og !EFFEKTER i den samme runde, der flygtes. Runden efter er karakteren helt i sikkerhed. Hvis der er flere karakterer end modstandere, kan det overskydende antal karakterer flygte mod GRAD LET. Mesteren benytter det samme rul til både KAMPGRAD og GRAD LET ved flugt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-04 02:51:47

Karakteren kan udløse alle de EKSPERTISER det ønskes og som der er resurser til. Dog kan samme karakter ikke udløse den samme EKSPERTISE to gange i samme runde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-04 02:51:37

Hvis en karakter vælger at deltage i en kamp, som allerede er i gang, bliver karakteren ramt af KAMPGRAD og !EFFEKTER i den runde, karakteren vælger at deltage.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-04 02:51:28

En kamp kan foregå under særlige vilkår, eksempelvis i et brændende hus eller på en forgiftet losseplads. Det kan også være modstanderen kan noget særlig magii, heksekunst eller anden ritekunst, som karakterene udsættes for under kampen. I disse tilfælde skal spilleren udføre et EVNERUL mod en GRAD, for at modstå effekten. Det kunne være et BEHÆNDIGRUL for at undgå LIVSKADE af flammerne i det brændende hus, et HELRBEDSRUL for at undgå BLODSKADE af den giftige losseplads eller SINDRUL for at undgå PSYKESKADE af en rite. EVNERUL, der udløses af kampvilkår tæller ikke som et KAMPRUL og tillader stadig karakteren at rulle i kamprunden. Mesteren kan bruge kampvilkår i kampens start, i hver kamprunde eller på passende dramatiske tidspunkter under kampen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-04 02:51:16

Karakteren dør på LIV 0, men da alt i kamprunden foregår simultant, kan karakteren godt falde til LIV 0 og blive helbredt på den ene elle anden måde, inden kamprunden er slut. Først når alle handlinger er benyttet og kamprunden er slut, dør karakterer med LIV 0. Mesteren kan i visse tilfælde vælge, at modstanderne ikke dræber karaktererne og lade dem vågne op efter HVILE. Det gælder eksempelvis ved almindelige slagsmål og ved røveri, hvor formålet ikke er at dræbe men at vinde eller stjæle. Det gælder naturligvis også hvis modstanderen er ude på at fange karakterene og ikke dræbe dem.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-04 02:51:08

Hvis karakterne vinder kampen, får de lige så meget UDBYTTE til deling, som antallet af modstandere. Spillerne afgør normalt selv om de dræber modstanderne eller lader dem leve, men mesteren kan bestemme at modstanderne dør, hvis det findes bedst.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-04 02:50:59