image image image image

LEF 5

image REGLER

DANNELSE afspejler den etiske eller interessemæssige vej karakteren har fulgt. Spilleren kan selv vælge hvilken DANNELSE karakteren skal have, men må leve op til kravene på tre forskellige EVNER på 10. Hvilke EVNER karakteren skal have bestemmes af DANNELSEN og der kan også være krav om specifik KARAKTERTRÆK. Karakteren kan kun vælge én DANNELSE og når den er valgt, skrives den på karakterskemaet ud for MEDALJEN ved karakteroplysningerne. Når karakteren får en DANNELSE modtager karakteren gratis UDSTYR eller anden form for bonus.

Udleveret UDSTYR, som går i stykker eller mistes, kan erstattes ved henvendelse til den orden, det lav eller organisation karakteren er tilknyttet gennem DANNELSEN.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-03 14:47:37

MYTOLOGI 10
TEKNOLOGI 10
OKKULTISME 10

Det Astrologiske Selskab er den største forsamling af astrologer og karakterer med de rette kvaliteter kan blive optaget, hvis de søger den astrologiske sandhed. ASTROLOGEN behersker stjernetyderkunsten, der er et hemmeligt system hvor kendskabet til himmellegemerne indbyrdes positioner bruges til at forklare menneskelige egenskaber og til dels forudsige vigtige begivenheder i et menneskes liv. ASTROLOGER bruges som rådgivere i personlige anliggender samt større sager. Astrologien er ikke en anerkendt kundskab og hører til det spritistiske verdenssyn.

STJERNEKIKKERT
VALGFRI TILSTAND +1 HVILE ALLE | §0

ARTIFAKT | Med stjernekikkerten kan ASTROLOGEN læse i stjernerne nøjagtigt nok til at vurdere i hvilken retning karakterne skal vende hovedet, for at opnå den bedste og mest opbyggende søvn. På den måde giver STJERNEKIKKERTEN +1 i KRAFT, LIV, PSYKE og BLOD til alle karakterer efter HVILE.

HOROSKOPBOGEN
TO NÆVER ÉN EVNE ALLE | §0

ARTIFAKT | Ved jævnligt at lægge horoskop for karaktererne lærer de lidt om, hvordan fremtiden vil forme sig. Dermed kan karaktererne påvirke deres fremtid og lægge to NÆVER til samme EVNE i PRIVATEN. HOROSKOPBOGEN opdateres automatisk af Det Astrologiske Selskab.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-03 14:48:07

KUNDSKAB 10
KUNDSKAB 10
EVNE 10

Den autodidakte karakter har fået sin viden gennem selvlæring og har på den måde selv tilegnet sig sine kundskaber. Det er et almindeligt autodidakt syn, at lærdom bliver snævertsynet, når man følger traditionerne, som det gøres på skoler og universiteter. Det traditionelle system begrænser forskningen og derfor anser den autodidakte sin indsats som vigtig i kundskaberbes udvikling.

KYNDIG
MESTEREVNE KUNDSKAB x2

Den kyndige karakter får en STJERNE i 2 KUNDSKABER efter eget valg.

UDHOLDEN
VALGFRI LOFT +1

Kun den udholdende karakter, der forsøger igen og igen, trods fejl og mangler, får +1 STJERNE i et valgtfrit LOFT.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-02-17 18:46:20

LÆGEKUNST 10
BIOALKYMI 10
TEKNOLOGI 10

Da bioalkymiens opfinder døde, efterlod han sig en af verdens største formuer. Det var hans sidste vilje, at formuen skulle administreres af Biomatrisen, en fond han mange år tidligere havde oprettet til støtte for forskningen i bioalkymi. Biomatrisen er i dag den mest velhavende fond i hele Valhel og den driver en række laboratorier og forskningscentre til bioalkymiens fremme. Ansatte bioalkymister i Biomatrisen kaldes BIOKULTISTER. Nogle af dem arbejder på fondens laboratorier og forskningscentre, men de fleste er selvstændige bioalkymister, der kan drage fordel af Biomatrisens viden og resurser.

AMPULGEVÆR
A2 | T10 | I4 | 2H | §0
TERMINUS | INI

SKYDEVÅBEN | Et kraftigt gevær, der både kan affyre patroner og ampuller med en væske, der aytomatisk giver KARNUM +1 LIVSKADE ved vellykket ANGREBSRUL. Riflet stålkoble med simpelt kikkertsigte og ampultromle under løbet.

KARNUMKØTER
M0 | F3 | §0
ANGREB +3 | KRAFT

ENHED | En specialfremstilles vagthund, der kan forsvare sin ejer og til med angribe, hvis det bliver nødvendigt. Karnumkøteren er hårløs med stærke klør og skarpe tænder i det store gab. Deres øjne er store, ørerne er vagtsomme og de er trofaste som få.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:19:26

KUNDSKAB 10
KUNDSKAB 10
EVNE 10

Som bokser er karakteren trænet til at kæmpe med knytnæverne alene, enten til brug for kamp eller sport.

BOKSETEKNIK
A2 | F2 | T10 | I5 | 2H | §0
OMRUL | INI

VÅBEN | Bokseteknik virker automatisk når karakteren ikke har noget VÅBEN noteret.

KAMPTRÆNET
LIVLOFT +2

Boksetræningen har også hærdet karakteren med +2 LIVLOFT.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:21:11

SIND 10
KULTUR 10
KARISMA 10

Med de rette kvalifikationer kan karakteren opnå diplomatisk rang gennem den nationale stat eller via den internationale organisation DIO. Med diplomatisk rang kan karakteren på forlangende repræsentere en interessegruppe i nationale og internationale sammehænge.

DIPLOMATPAS
PROFIT +2 | §0

PROFIT | Udstyret med DIPLOMATPAS kan karakteren ubesværet passere alle grænser mellem DIOs medlemslande og indkasserer tilmed +8 til PROFIT. DIOs medlemslande er; Nandel, Algudur, Kurien, Regia, Asit Dur, Jernodd, Wittgenval, Noxius og Nynumnur.

DIPLOMATBOGEN
KULTUR +3 | §0

Med den selvopdaterende DIPLOMATBOG kan karakteren holde sig opdateret om den politiske situation i Valhel og få +3 til KULTURRUL.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:18:54

MAGIKER
MYTOLOGI 10
SIND 10
EVNE 10

Oprindeligt en hemmelig magikerskole, der blev oprettet af magikeren Aaron Malles i den tid hvor al magii var forbudt. Den blev grundlagt som et alternativ til Magus Narre, som Aaron frygtede ville gøre situationen for magikere værre. Det viste sig han havde ret, da det kom frem, at Magus Narre stod bag de skæbensvangre stjernskud, der knuste Kuriens og Noxius kongefamilier for en rum tid i 1158. Hadet og vreden mod magikere eskalerede og Kollegium Magii, der på den tid hed Huset Magus, med Aaron Malle i front, blev en afgørende faktor i kampen for magikerne. Aaron Malles forhindrede det værste love mod magikere i mange lande og Kollegium Magii spillede en stor rolle i ophævelsen af magikerforbudet i 1114. Oprindelige hed det Huset Magus, men da forbidet mod magigere ophørte gjorde man det til et decideret uddannelsessted, men vedblev at være et hemmeligt brodeskab. Det fungerer dog også som et samlingssted for magikere, hvor deres viden og forskning kan debatteres, erfaringer udveksles og hvor man kan søge tilflugt, hvis det er nødvendigt.

MAGIKERSTAV
A3 | T10 | I4 | 2H | §0
EGEN FORMULAR | INI

En kraftig tohåndsstav, der fungerer som tohåndsvåben. MAGIKERSTAVENS FUNKTION virker som et EKSPERTISEFELT og så snart MAGIKEREN modtager staven, skal der vælges en FORMULAR, som sættes ind her. Det behøver ikke være en FORMULAR MAGIKERE har valgt i forvejen. Når først en FORMULAR er valgt, kan den ikke ændre igen.

MAGUS LIBRE
MYTOLOGI +3 | §0

Med den selvopdaterende MAGUS LIBRE får MAGIKEREN +3 til MYTOLOGIRUL.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:18:47

SØGE 10
KARISMA 10
KULTUR 10

Det er tilladt enhver at drive småhandel, men hvis man vil ernære sig gennem en større virksomhed, skal man være i besiddelse af et næringsbrev. For at få et næringsbrev, kan karakteren med de rette kvaliteter blive medlem af et handelslav, der har retten til at udstede brevene. KRÆMMEREN har opnået medlemskab af et handelslav og kan benytte de goder de tilbyder deres medlemmer.

FORRETNINGSBOG
PROFIT FOR STJERNE | §0

GREJ | Med handelslavenes specialfremstillede forretningsteleskriptum, kan karakteren finde, følge og deltage i forskellige handler og på den måde drive sine forretninger på afstand. Karaktern må fremover bruge en STJERNE på at få +1 PROFIT.

NÆRINGSBREV
INDKØB HALV PRIS ALLE | §0

GREJ | Med NÆRINGSBREVET kan karakteren bevise sit medlemsskab af et handelslav og dermed opnå medlemsrabat. Det betyder at den samlede pris på et indkøb halveres og rundes op. Virker kun ved køb og ikke ved UDGIFT i PRIVATEN.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:18:41

HEKSE som vælger at hengive sig til en bestemt dæmon og lader sig binde i en hekselænke for at gøre dæmoen til sin herre kan blive optaget i en heksekult og blive KULTIST. Det er i det fleste lande forbudt at deltage i heksekulte og derfor findes de kun som hemmelige selskaber på skjulte steder. Som HEKS i en kult udstyres karakteren med UDSTYR, der er fyldt med dæmonherrens mana. Der findes mange forskellige dæmoner, en HEKS kan underlægge sig.

AZILE
HEKS
SIND 10
OKKULTISME 10
SNIGE 10

Den mest sleske og konspiratoriske blandt alle dæmoner er Azile, søvnen og drømmenes dæmon. Det er til hendes rige, sjælen drager, når kroppen sover og det er i hendes rige drømmene opleves. Hun er intrigernes ukronede dronning, forrædderisk og svigefuld, men uimodståelig i sin behagelighed. Utrætteligt lægger hun sine planer, for en dag at fange alle sjæle i sit drømmerige og aldrig at lukke dem ud igen. Azile er en bevidst dæmon, der kan lægge planer over århundrede og forhandler sig til resultater. Det er almindeligvis stikkere, forræddere, sladrehanke og svigefulde, der bliver hekse af Azile. Død og liv har ingen betydning for Azile, alt hun interesserer sig for, er sjælene.

OFFERDOLK
A1 | T11 | I6 | 1H | §0
LIV +1 FJENDEDØD | AUTO

SMÅVÅBEN | En smal langbladet dolk til ofring af fjender. Når en modstander falder i kamp, får HEKSEN +1 LIV.

DRØMMEFÆNGER
TILSTANDE +1 HVILE | §0

ARTIFAKT | Den manafyldte DRØMMEFÆNGER giver HEKSEN +1 i KRAFT, LIV, PSYKE og BLOD ved HVILE.

BARASKEF
HEKS
OKKULTISME 10
KULTUR 10
MYTOLOGI 10

Bøgernes dæmon, Baraskef, opstod med skrivekunsten men blev først for alvor magtfuld efter trykkerkunsten opfindelse. Bogsamlinger og biblioteker er som katedraler for ham og i hans eget bibliotek findes en kopi af alle nedfældede bøger, uanet om det er forbudte, udgivet eller hemmelige. Baraskef har ikke mange hekse under sig og gør ikke det store for at få det, men glæder sig altid når viden deles og udbredes.

IMP
M0 | A2 | F2 | §0
KUNDSKAB +3 | AUTO

FØLGE | Baraskefs bibliotek drives af nihundredeognioghalvfems imper, der alle hedder Ib, som udtales på nihundredeognioghalvfems forskellige måder. Impen er et lille væsen, ikke mere end en halv meter med lange ører, store øjne og en næbagtig mund. De har vinger, men flyver ikke så godt og virker som bibliotekarer i BARASKEFS bibliotek. Deres hud er brun og ru, de har lange klør på hænder og fødder, og de taler med knirkende stemmer.

EFNIZIR
HEKS
HELBRED 10
OKKULTISME 10
KARISMA 10

Først og størst af alle dæmoner er Efnizir, frugtbarhedens og liderlighedens dæmon. Højere end de højeste af Belerions træer, spidse opadpegende horn, gedebukkeben og uden arme, med eregeret fallos, tykkere end oldegens stamme. Mægtigst af alle holder Efnizir sig skjult i sine skovhaller i Belerions midte, for kun at vise sig for sine undersåtter ved mørkets frembrud under de store ritualfester, der afholdes hver torsdag. Efnizir er livets dæmon, den samlede essens af frugtbarhed, formering og evolution. Det var Efnizir, der først lagde hekselænke på en heks og lærte de tidligste mennesker at lave vin. Efnizir er en urkræft, der ikke kan andet end kæmpe for frugtbarhed og mangfoldighed, den kan ikke lægge planer og interesserer sig ikke for magtkamp.

HEKSEGRYDE
ÉN FARMAKA UDEN BLODSKADE | §0

ARTIFAKT | Med HEKSEGRYDEN kan karakterne bruge én FARMAKA i hver runde, der ikke giver BLODSKADE. FARMAKAEN behøver ikke være i HEKSENS besiddelse.

HEKSEKAM
KARISMA +3 | §0

ARTIFAKT | Med HEKSEKAMMEN kan HEKSEN rede sit hår og få +3 til KARISMARUL.

HAFNOR
HEKS
KARISMA 10
OKKULTISME 10
KULTUR 10

Da handlen og økonomierne blev altomfangende, blev Hafnor til i sin dæmoniske børs. Her driver han sin skæbnebørs, hvor dæmoner investerer deres MANA i håbet om at vinde ånder og menneskesjæle. Hafnor selv er mørk som rumakaneren, klædt i farverig silke og fint vævet guld. Han er fed og regerer fra sin tronpude af rødsilke og flettede guldsnore, evigt rygende på sin juvelbesatte vandpibe, hvor alle tabte investeringer går op i røg. Næst efter Efnizir er Hafnor den mest fortrukne dæmon for hekse og findes overalt i handels- og finansverdenen.

HEKSEPUNG
PROFIT +2 | §0

PROFIT | Med HEKSEPUNGEN belønnes HEKSEN for sin tilbedelse med +2 i PROFIT.

HEKSEPOSE
UDBYTTELOFT +2 | §0

ARTIFAKT | HEKSEPOSEN kan indeholde mere, end det ser ud til udefra og giver HEKSEN +2 i UDBYTTELOFT.

KALA
HEKS
TEKNOLOGI 10
OKKULTISME 10
STYRKE 10

Ingen kunne vide, mindst af alt ham selv, at Torkel Gerløv på sin rejse gennem Algundur faldt over dæmonvogteren Kalas tomme domænestol og uvidende satte sig i den. Kala var vogterdæmon fra urtiden, dens formål var ikke længere relevant og fordi Torkel var et tænkende menneske, blev det hans last at give domænestolen et nyt formål - han valgte produktion og industri. Det er forklaringen på hvorfor den moderne produktion begyndte i Algundur og lige siden har Kala været maskinernes herre, industriens og produktionens dæmon. Han dyrkes særligt i håndværkerkredse samt blandt industriens topfolk. Han er en mægtig dæmon, herskende fra sin hammerhal, den evigt pulserende maskinfabrik, der udgør han rige.

KALAHAMMER
A2 | T11 | I5 | 1H | §0
AFVÆRGER BRUD | KRAFT

KAMPVÅBEN | Med den manafyldte KALAHAMMER kan et enkelt slag forhindre UDSTYR fra at gå itu på FUMLERUL.

STYRKEBÆLTE
STYRKE +3 | §0

ARTIFAKT | Med STYKREBÆLTET får HEKSEN +3 til STYRKERUL.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:18:34

TALENT 10
TALENT 10
EVNE 10

En karakter, der lever som omvandrende, uden fast bopæl eller arbejde bliver ikke intergreret i samfundet, men udvikles med deres hårde liv i fysisk forstand. De kaldes LANDEVEJSRIDDERE, de er ofte fattige og lever almindeligvis under den åbne himmel. De holder af deres frihed og værner om den med livet.

GARVET
MESTEREVNE TALENT x2

MESTEREVNE | Som en garvet omrejsende får karakteren en STJERNE i 2 VALGFRIE TALENTER.

HÆRDET
VALGFRI LOFT +1

LOFT | Det udendørs liv hærder karakteren og giver +1 til et valgfrit LOFT.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-02-17 18:46:41

KULTUR 10
SNIGE 10
SØGE 10

Lånerne er Valhel største tyvelaug og findes i langt de fleste byer. De lokale afdelinger har sjældent noget med hinanden at gøre, med mindre der er tale om forretninger mellem byer eller stater. Lånerne består af tyve og røvere, der lever som selvstændige og betaler til lavet for at opnå adgang til rygter om værdier samt den eftertragtede sortbørs. Til tider får medlemmerne tildelt en opgave, hvis lavet finder at vedkommende er den bedste til opgaven. Mange steder har lånerne medlemmer helt op i det politiske system, mens de daglige ledere kæmper en evig kamp om territorierne mod andre konkurrerende tyvelaug.

SKYGGEPANSER
F3 | I6 | §0
BLOKADE FOR BRUD | AUTO

PANSER | Det lette og mørkbejsede SKYGGEPANSER yder beskyttelse i kamp, men kan også med fordel benyttes som kamuflage ved diskrete handlinger.

SØLVKRISOS
UDBYTTE SALG §2 | §0

GREJ | Som medlem af Lånerne bliver karakteren udstyret med en SØLVKRISOS, der er en gammel sølvmønt fra Asit Dur. Med den får karakteren adgang til sortbørsen og alle kan sælge UDBYTTE for 2 PENGE stykket i PRIVATEN.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:18:16

SØGE 10
FELTKUNST 10
TEKNOLOGI 10

I 1172 var Valhel så internationaliseret, at flere forbrydelser foregik over landegrænser og mellem forskellige nationer. Det vanskeliggjorde de selvstændige opdageres vilkår og derfor stiftede direktøren af Valhels største detektivbureau, Albrecht Merkle, den internationale sammenslutning; Bureauet samme år. Det blev en forsamling bestående af repræsentanter fra alverdens opdagerlav og detektivbureauer, der kunne samarbejde over grænser og mellem fjerne lande. På den måde blev opdagernes effektivitet forøget og branchen fik et kæmpe løft. I dag kan enhver selvstændig OPDAGER med de rette kvalifikationer melde sig ind i Bureauet, for at nyde godt af de fordele det tilbyder. Ud over specialudstyr får OPDAGEREN også tilladelse til at operere i alle DIOs medlemslande.

FORKLÆDNING
SNIGE +3 | §0

GREJ | En taske med udklædning, sminke og andre rekvisitter til at ændre udseendet eller skjule sig.

OPDAGERUDSTYR
SØGE +3 | §0

GREJ | De mest moderne forstørrelsesglas, udstyr til fingeraftryk, diverse redskaber herunder kamera og måleinstrumenter til at finde bevislige spor.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:18:10

FELTKUNST 10
SPRINGE 10
KULTUR 10

Nordens Glødende Hove, eller NGH som det også kaldes, blev oprindeligt grundlagt i år 700 af rige adelige dilletanter, der ikke brugte tiden på andet en jagt og ridning. De begyndte som en særligt postrytteri, der bragte hemmelige og vigtige breve mellem folk. Deres evne til at nå frem og undgå alverdens forhindringer gjorde dem verdensberømte og i løbet af 900 tallet blev de brugt af flere stater og organisationer. Oprindeligt skulle man være adelig for at blive rytter i NGH, men i dag optager de folk ud fra deres dygtighed. Særligt mange kavalere finde NGH attraktiv. Medlemmerne fungere almindeligvis som selvstændige postryttere, men kan også være ansat i en af NGHs mange postgårde.

PANSERFRAKKE
F2 | I5 | §0
KARISMA +3 | AUTO

PANSER | Den blå postuniform er berømt for sit flotte design, men den yder også postrytteren en god beskyttelse i kamp.

STOLTENHOV
M15 | A2 | §0
UDBYTTELOFT +1 | AUTO

ENHED | En stoltenhov er en nordenmanke opdrættet ved det verdensbrømte Von Stoltenhov stutteri. Von Stolenhov var selv en af de mest fremtrædende grundlæggere af NGH og hans hesteopdræt er opretholdt i generationer. En stoltenhov er både en væddeløbs- og kamphest, der kendes som den bedste art i Valhel. Kun ryttede ved NGH får udleveret en Stoltenhov og dens UDGIFT betales af NHG.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:18:02

SIND 10
SØGE 10
KUNDSKAB 10

Professor er den højeste akademiske grad ved universitet. For at blive professor, skal karakteren indlevere en doktorafhandling i en valgfri KUNDSKAB, hvilket afspejles af kravene. Karakteren bliver professoer i den KUNDSKAB, der anvendes til at opnå professoratet.

LEGAT
PROFIT +2

PROFIT | Som professor modtager man et legat på +2 PROFIT fra universitetet.

NEMARANON
KUNDSKAB +2 | §0

PROFIT | ARTIFAKT | Et vidunderligt leksikon om alle de kendte kundskaber, der giver karakteren +2 til et valgfrit KUNDSKABSRUL. Bogen opdateres jævnligt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:17:52

Siden Det store Sammenbrud, hvor de fleste stater brød sammen indefra på grund af onokilerens intriger, har kampen om troen eskaleret. Gamle religioner er ved at brede sig og nye religioner er opstået. I kampen om befolkingernes tro, er PRÆDIKANTEN det vigtigeste våben. En PILGRIM kan med de rette kvalifikationer blive udpeget som PRÆDIKANT. Som PRÆDIKANT er PILGRIMMEN en af kirkens hellige budbringere, der sendes ud i Valhel for at brede sit budskab og frem for alt tiltrække flere tilhængere. Kampen om befolkningernes tro er hård og kan være blodig, men den succesfulde PRÆDIKANT kan opnå enorm popularitet. Der findes flere religioner og kirker karakteren kan bliver PRÆDIKANT under.

AGGURAT
PILGRIM
KULTUR 10
TAKTIK 10
SIND 10

Den agguratiske kirke tror på Restisia. Restisia gav mennesket lov og orden, sikrede civilisationens udvikling og mennesket frelses. At give lov er givet af Restisia men det er menneskets pligt at vedtage den rette lov. Agguraterne tror at man ved sin død bliver dømt for alle de love man har brudt i livet og ikke er blevet straffet for. Det er alvorligheden af forbrydelsen og mængden af dem, som afgør om mennesket kommer til højbords med Restisa eller må ende i dødsrigets kolde sovende by. Den agguratiske kirkes overhoved bærer titlen som Ærkedommer og holder til på øen Athuan i Arbugten. Den agguratiske kirke er et meget lille trossamfund, der er spredt overalt valhel. Agguraternes hellige symbol hedder en Juris.

STRIDSJURA
A2 | T11 | I5 | 1H | §0
VÅBENSKADE | INI

VÅBEN | STRIDSJURAEN er den klassiske stridshammer, hvis form mest kendes fra den morderne dommerhammer. STRIDSJURAEN blev udviklet af agguraterne i sin tid og de fremstilles under hellig messe, der gør dem hellige og holdbare.

JURIS
SIND +3 | §0

ARTIFAKT | Halskæde med agguraternes hellige symbol, der giver bæreren +3 til et KULTURRUL.

AZMUNIST
PILGRIM
OKKULTISME 10
KULTUR 10
SIND 10

Den azmunikiske kirke tror på Azmuna, altings skaber og årsag til alt liv. Azmuna viser sig på himlen som månen og beskytter jorden fra universets mørke. Verden er omgivet af ondskab og mørke, uden Azmuna ville jorden blive opslugt og tilintetgjort. Azmunikerne tror på at mennesket kun kan opnå frelse gennem ritualer og ceremonier i tilbedelse. Ingen handling er god eller ond i Azmunas øjne, kun menneskets tro har betydning og tro kan kun vises gennem bøn og ritual. Mennesket må selv bestemme lov og orden som det passer dem bedst, men tilbedelsen er nødvendig, hvis den rettroende vil til højbords med Azmuna og undgå dødsrigets sovende by. Den azmunikiske kirke er den fjerdestørste religion. Overhovedet bærer titlen af Autark og sidder i Goragadh, Triptagon. Azmunikkernes hellige symbol hedder en Muna Tempus.

LUNAKAS
F2 | I5 | §0
SIND +3 | AUTO

PANSER | En stålgrå kappe, lukket ved halsen af et rødt skjoldformet emblem med to havlmåner. Den er fóret og varm og hætten med den lange strud beskytter yderlige bæreren mod vind og vejr. LUNAKAS er hellig og giver bæreren +3 til SINDRUL.

MUNA TEMPUS
OKKULTISME +3 | §0

ARTIFAKT | Sort stålhalskæde med dobbeltmåne i sølv. Symbolet er helligt og giver bæreren +3 til et OKKULTISMERUL.

LOVTRO
PILGRIM
HELBRED 10
KULTUR 10
SIND 10

Den lovtro kirke tror på Al'Deus, altets og mennesker skaber. Ifølge lovtroen skabte Al'Deus den perfekte verden og lod de første mennesker nyde godt af den. Men mennesket begyndte at bygge den perfekte verden om til deres egne behov og Al'Deus så, at mennesket ikke var rent. Han gav da verdenen til mennesket og skabte Paradis til de mennesker, der kunne gå rene i døden. De lovtro tror på, at man skal overholde en række himmelske love, for at blive ren. Hvis man fejler, kan man altid renses mod en større bod. De vigtigeste love er; Der er kun én Gud. Lovbringeren er den som bringe lov. Sultanen er den som ejer. Den lovtro kirkes øverste autoritet bærer titlen af Lovbringer og holder til i Al'batkaen, Khan. Lovtroen er den største religion fordi den er udbredt over det meste i Suborien, landet syd for Valhel. I Valhel er kun Rumanoth og Nudun lovtro stater. Lovtroens hellige symbol hedder et Scepter.

SARIK
F3 | §0
HELBRED +3 | AUTO

HJELM | En hovedbeklædning med et hvidt tørklæde slynget om en rød puld. En sarik er velsignet med en hellig kraft til at hjælpe og beskytte prædikanten.

KADASH
SIND +3 | §0

ARTIFAKT | KADASHEN er de lovtros hellige symbol, der skænker bæreren +3 til KULTURRUL.

MONOPAT
PILGRIM
SIND 10
KULTUR 10
MYTOLOGI 10

Monopaterne tror på den ene Gud og skaber, Nilea. Hun skabte verdenen i sit billede og gav det til mennesket, for at bringe lykke til sit skaberværk. Men i livets herlighed glemte de første mennesker Gudindens navn og bud, de levede i synd og lod sig styre af den uhellige lyst. Den rettroende kommer i paradis, mens kættere ender i dødsrigets sovende by. Monopaterne lever efter Nileas mange bud, hvoraf de tre vigtigeste er; Der er kun én Gud. Mennesket er syndigt, for de har glemt Gudindens navn. Den, som vender sig mod Gudinden, bliver tilgivet i livet som i døden. Den monopatiske kirkes overhoved har titlen af Monomonark og holder til i Absolatet, Vaihain. Monopatismen er den trediestrøste religion; Noxius, Wittgenval, Regia, Nedre Arkad, Rolgornia. Monopaternes hellige symbol hedder en Patak.

RØGELSESKAR
KULTUR +3 | §0

ARTIFAKT | En lukket beholder med røghuller til brug ved den monopatiske gudstjeneste. Prædikanten svinger karret, der hænger i kæder, mod den person eller genstand, som skal tilrøges. Røgelseskaret er helligt og giver bæreren +3 til KULTURRUL.

PATAK
TERMINUS UNATURLIGE | §0

ARTIFAKT | En halskæde med monopaternes hellige PATAK, der giver PRÆDIKANTEN -1 TERMINUS mod modstandere med en aktiv TERMINUS på 8.

NOVUS ORDO
PILGRIM
MYTOLOGI 10
KULTUR 10
SØGE 10

Novus Ordo tror på Droan, onokilautarken der blev dødsgud i tusind år og nu er vent tilbage til livet for at hjælpe mennesket mod døden. Novus Ordo tror på at kun livet er den sande tilstand og at døden er en fjende, der skal bekæmpes. Målet er det evige liv for alle mennesker, hvor døden kun er til for de værste forbrydere. Døden er ikke en naturlig del af verdenen men en parasit på livet. Kun kampen mod døden kan helbrede mennesket fra dødens parasit. Den rettroende, som har bekæmpet døden hele sit liv bliver en del af Droans himmelske legion, der på dommedag skal knuse dødsriget og lade alle rettroende genopstå i kødet. Novus Ordos øverste autoritet bærer titlen af Storordinans, men ingen ved hvor denne holder til. Novus Ordo hører til en af de mest udbredte blandt de små religioner. Der findes menigheder overalt i Valhel, særligt i større byer. Den nye ordens hellige symbol hedder en Ordo.

ORDENSRING
SØGE +3 | §0

ARTIFAKT | En sølvring med sort sten, der ikke bare viser karakterens tilknytning til NOVUS ORDO men også kam give +3 til SØGERUL.

ORDO
VÅBENSKADE UDØDE | §0

ARTIFAKT | Droans symbol med de tre nedadvendte flammer har en voldsom effekt på UDØDE, der automatisk får +1 LIVSKADE når PILGRIMMEN udfører en vellykket ANGREBSRUL.

PAGTIST
PILGRIM
KARISMA 10
KULTUR 10
FELTKUNST 10

Pagtisterne tror på at mennesket vælger sin Gud med hjertet. For pagtisterne skete det i 1003, da prædikanten Runkel Svumborgs gerninger gjorde ham til menneskets udvalgte og blev guden Munnekir. Pagtisterne tror på at livet er paradis og det er menneskets pligt at få det bedste ud af det og nyde paradiset til fulde. Den som gør, den som handler, har Munnekirs velsignelse. Det rettroende og virkelystne menneske kommer ved sin død til højbords hos Munnekir og undgår dødsrigets sovende kolde by. Den pagtistiske kirkes overhoved bærer titlen af Generalkardinal og holder til i Det hellige Bjerg. Pagtismen er den næststørste religion; Nandel, Algundur, Kurien, Øvre Arkad. Puritanernes hellige symbol hedder et Ankh.

HELLIGSOLD
PROFIT +2

PROFIT | Alle pagtistiske PRÆDIKANTER modtager en helligsold fra Det Hellige Bjerg, der giver +2 i PROFIT.

ANKH
KARISMA +3 | §0

ARTIFAKT | En halskæde med den pagtistiske hellige ankh, der giver PILGRIMMEN +3 til KARISMARUL.

PURITANER
PILGRIM
KULTUR 10
LÆGEKUNST 10
HELBRED 10

Den puritanske kirke tror på Anuanna, naturens skaber. Nilea skabte verden og mennesket, men Anuanna skabte den levende natur og gav lægekundskaben til mennesket, så de kunne overleve. Puritanerne tror på at sjælens balance og renhed er afhængig af naturen. Den som lever i naturen er tættest på gudinden, mens byerne er ødelæggende for menneskets sjæl. Bymennesket skal gødes og vandes som blomster i et drivhus for ikke at visne. Det er alene menneskets behandling af naturen, der afgør den rettros skæbne efter døden. Den som har udbyttet naturen kommer til dødsrigets kolde by, mens den som har levet i balance og harmoni med naturen, kommer til højbords med Anuanna. Agguraternes overhoved bærer titlen af Episkop og holder til i Arkads hovedstad Stezia. Den puritanske kirke er et meget lille trossamfund, der er spredet ud over Valhel. Puritanernes hellige symbol hedder Korsa Vitae.

STRIDSKØLLE
A2 | T11 | I5 | 1H | §0
VÅBENSKADE | INI

KAMPVÅBEN | Stridskøllen er puritanernes hellige våben bestående af et kraftigt træhåndtag med et pigbesat hoved. Fremstilles under helligt ritual og er særlig velegnet til at besejre UDØDE.

KORSA VITAE
HELBRED +3 | §0

ARTIFAKT | Puritanernes hellige symbol giver +3 til HELBREDSRUL.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:17:44

De tre store kirker, monopaterne, pagtisterne og de lovtro har hver deres hær, bestående af troende soldater. De benyttes til at bevogte det religiøse hovedsæde og kirkes vigtige helligsteder.

SEPTENTRION
STYRKE 10
BEHÆNDIG 10
TAKTIK 10

Som de fleste kirker har den monopatiske kirke sin egen hær. Den monopatiske soldat hedder en SEPTENTRION og det anses som en stor ære at være optaget i den hellige hær. Normalt er kun en lille del af SEPTENTRIONERNE i tjeneste som vagter i Absolatet eller andre centrale helligsteder. De fleste lever et almindeligt liv, men kan indkaldes når som helst det findes nødvendigt. SEPTENTRIONEN skal naturligvis være monopat men derudover besidde de rette fysiske kvaliteter og have forstand på krigstaktik.

STRIDSPATAK
A3 | T11 | I4 | 1H | §0
VÅBENSKADE | INI

KAMPVÅBEN | Den hellige STRIDSPATAK består af et metalhoved med otte skarpe lameller og er fremtillet under bøn.

RØDRINGSBRYNJE
F3 | I7 | §0
OMRUL FUMLERUL | KRAFT

PANSER | En moderne ringbrynje af rødlegering, let og beskyttende mod slag, stik og skud. Rødlegering er normalt rødligt med ved fremstillingen af RØDRINGSBRYNJERNE tilføres metallet mere ogger, for at gøre den røde farve tydelig.

PAGTON
FELTKUNST 10
BEHÆNDIG 10
TAKTIK 10

Den Pagtistiske kirkes soldater kaldes PAGTONER og består af mænd og kvinder, der vil kæmpe for pagtismen og Munnekir. Kirken har langt flere PAGTONER end de normalt har behov for og derfor lever de fleste udenfor den religiøse hær og skal blot stå til rådighed, hvis det findes nødvendigt. Indkaldte PAGTONERNE holder til i Det Hellige Bjerg eller udstationeres til vigtige religiøse helligsteder og alliancer. Det er også PAGTONER kirken sender ud, når der opstår væbnede konfliker i lokale pagtistiske samfund.

ZANGERKLINGE
A3 | T11 | I6 | 1H | §0
RUL ANGREB FORSVAR | KRAFT

KAMPVÅBEN | Et stabilt og slagkraftigt sværd fremstillet af zangerstål ved Nandels kongelige smedehaller.

MUNKEROBE
F2 | I5 | §4
LIVSKADE TIL PSYKESKADE | AUTO

PANSER | En praktisk og meget holdbar robe fremstillet i de hellige væverhaller af tolv lag fintvævet uld. Roben er hellig og kan overføre LIVSKADE til PSYKESKADE. Fås i brune, grå og sorte nuancer.

SALADIN
SPRINGE 10
HELBRED 10
BEHÆNDIG 10

Den lovtro kirke har den største religiøse hær, der står udstationeret ved den hellige Al-Batka, ved alle helligsteder samt ved et utal af forter og byer i Suborien. Den lovtro soldat hedder en SALADIN og betragtes med stor respekt af den lovtro befolkning. Selvom Den Lovtro armé er verdens største religiøse hær, er de fleste SALADIN dog ikke indkaldt, men lever deres almindelige liv. De har dog pligt til enhver tid at melde sig, hvis de anmodes om det fra kirkens side.

SCIMITAR
A3 | T11 | I7 | 1H | §0
BEHÆNDIG +3 | AUTO

KAMPVÅBEN | Et bredklinget sværd med et buet blad, der er let at svinge og samtidig kan levere drøje hug mod fjenden.

TURBANRAR
F3 | I7 | §0
KRAFT +2 PÅ STIGERUL | AUTO

HJELM | En lille turban af lyserødt stof, med stålramme og kors til beskyttelse. Den hellige TURBANRAR beskytter karakteren i kamp og giver +2 KRAFT ved STIGERUL.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:17:35

SIND 10
LÆGEKUNST 10
OKKULTISME 10

Den største sammenslutning af spiritister er Spiritistisk Selskab, der optager kvalificerede folk som SANDSIGERE. Sammenslutningens formål er at fremme det spiritistiske samfund, der på mange måder ligner den mytologiske tids druideopfattelse med flerguderi og hvor alt i naturen er besjælet. Spiritistisk Selskab ser sig selv som modstykke til religionerne og heksekultene og tilbyder en anden fortælling om livets mening. Selskabets medlemmer fungerer som SANDSIGERE, der svarer religionernes prædikanter. Deres opgave er at sprede det spiritistiske verdenssyn til gavn for alle folk.

TAROTKORT
ÉT GRATIS OMRUL | §0

ARTIFAKT | Ved jævnligt at lægge TAROTKORT for karaktererne, får de et bedre overblik over fremtiden og kan derfor forsøge at påvirke udviklingen i den retning de selv ønsker. På den måde giver TAROTKORT ét gratis OMRUL til en valgfri karakter hver runde.

KRYSTALPOSE
PSYKE +2 STIGERUL | §0

ARTIFAKT | En indviet pose af stof eller læder, fyldt med ni krystaller, specielt udvalgt til karakteren. Krystallernes sammensætning giver karakteren giver +3 til et SINDRUL.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:17:28

STYRKE 10
BEHÆNDIG 10
HELBRED 10

Der findes soldaterlav overalt i Valhel og det er gennem dem karakteren kan få adgang til de lovlige lejesoldatenheder eller staternes specielle hærenheder, der ikke kan varetages af almindelige menige eller værnepligtige. Som medlem i et soldaterlav udstyres karakteren med et SOLDATERBREV og kan dermed kalde sig SOLDAT med ret til at søge stillinger i Valhels lovlige hærenheder.

SOLDATERBREV
PROFIT +2

PROFIT | Med SOLDATERBREVET betales karakteren bedre for sine tjeneste og forøger sin PROFIT med +2.

KAMPTRÆNET
VALGFRI LOFT +1

Den træning, som har givet karakteren de nødvendige kvalifikationer, for at blive optaget i soldaterlavet, giver +1 STJERNE i et valgfrit LOFT.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:17:20

FELTKUNST 10
SØGE 10
TEKNOLOGI 10

I begyndelsen af det tolvte århundrede rasede den teknologiske udvikling og det førte ikke bare til nye opfindelser, men også til nye tankegange. Det var direktøren af Nordlandsk Mekanik, der i 1201 stiftede Kynisk Institut, en sammenslutning, som ikke bare skulle udvikle ny teknologi men også udbrede den teknotraktiske tankegang. Ideen går ud på at se det menneskelige samfund som en maskine og indrette den som en sådan. Et automatisk samfundssystem, der kun må smøres og vedligeholdes af de dygtigeste på feltet. Kynisk Institut driver et af Valhels mest moderne forskningscentre og er førende indenfor manateknologi. En karakter med de rette kvalifikationer kan optages i Kynisk Institut som TEKNOKRAT og dermed fungere som Institutionens og teknokratiet fortalere.

BELØNNING
PROFIT +2

PROFIT | En udpeget TEKNOKRAT belønnes med +2 i PROFIT, betalt af Kynisk Institut.

MULTIBOKS
TEKNOLOGI +3 | §0

GREJ | En topmoderne værktøjskasse med de nyeste og mest pratiske redskaber.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:17:07

KYBERMONTAGER x3
Karakterer med en ekstrem kærlighed for teknologi, der ønsker delvist selv at være teknologisk, kan kombinere sine tre KYBERMONTAGER og montére en helt ny VÅBENARM istedet for sin biologiske arm. VÅBENARMEN noteres i FØRSTEHÅND og kan ikke fjernes igen.

VÅBENARM
A3 | T10 | I5 | 1H | §0
VÅBENSKADE | INI

VÅBEN | En mekanisk arm med indbygget roterende maskinpistol, hydraulikstyring og rekyldæmper. Våbenarmen kan ikke fjernes, når den først er monteret.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:16:59

MANAMONTAGER x3
Karakterer, der ønsker at opnå en psykisk kraft gennem teknologi kan kombinere sine tre MANAMOTAGER og tilknytte en særlig manateknisk enhed, der kan skade modtandere med tankens kraft.

PSIONIK
LIVSKADE TILSTAND | AUTO

MANAMONTAGE | Kan give en modstander en LIVSKADE for en valgfri tilstand; KRAFT, LIV, PSYKE eller BLOD.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2018-01-31 17:16:51